Karhulla on asiaa

Verk­ko­si­vu­jen käyt­tä­jä­tut­ki­mus antaa dataa ja selkänojan uu­dis­tuk­seen tai jat­ko­ke­hi­tyk­seen

Timo Salminen 10

Yhä useampi yritys ja järjestö aloittaa verkkosivujensa uudistamisen tai laajamittaisen kehityshankkeen käyttäjätutkimuksella. Käyttäjätutkimus antaa tulokseksi konkreettista dataa ja ymmärrystä siitä, mihin uudistuksessa tai kehityshankkeessa tulisi keskittyä. Suuria investointeja verkkosivustoon on olennaisesti parempi tehdä, kun niitä voidaan perustella tutkimustiedolla henkilökohtaisten tuntemusten sijaan.

Käyttäjätutkimuksia tarjoaa Suomessa moni asiantunteva toimisto. Allekirjoittanut tekee työkseen käyttäjätutkimuksia Karhu Helsingissä.

Mitä verkkosivujen käyttäjätutkimuksella saa selville

Hyvin tehty käyttäjätutkimus tarjoaa kattavan kuvan siitä, kuinka hyvin verkkosivusto nykyisellään toimii ja mihin suuntaan sitä tulisi kehittää tai minkälaisin tavoittein uudistaa. Esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin käyttäjätutkimus tuo vastauksia.

 • Miten sivuston kävijäpolut toimivat?
 • Löytävätkö kävijät etsimänsä sisällön?
 • Ovatko valikot ymmärrettävät ja selkeät?
 • Kiinnittävätkö kävijät oikeisiin asioihin huomiota?
 • Tekevätkö konversiopisteet ja toimintokehotteet tehtävänsä?
 • Onko sivustolla jotain turhaa?
 • Toimiiko haku niinkuin sen pitäisi?
 • Toimiiko sivusto pääsääntöisesti hyvin vai onko siellä perustavanlaatuisia ongelmia?
 • Mikä olisi sivuston kehittämisessä tärkeintä?

Jatkokehityksen tai uudistuksen pohjaksi tai ratkaisijaksi niiden välillä

Meiltä kysytään usein, mikä on paras hetki tehdä verkkosivuille käyttäjätutkimus. Kun sivustoa ollaan uudistamassa, käyttäjätutkimuksen hyödyt ovat kiistattomat. Tutkimuksella saadaan dataan pohjautuvat suuntaviivat uudistukselle. Toisaalta käyttäjätutkimus on hyvä työkalu myös tilanteessa, jossa sivustolla on vielä reilusti elinkaarta jäljellä ja jatkokehitykseen on mielekästä investoida.

Käyttäjätutkimusta voidaan hyödyntää myös antamaan perusta päätöksenteolle tilanteissa, joissa on epäselvää, onko sivusto syytä uudistaa vai jatkokehittää. Täydellisessä maailmassa tutkimusasetelmaa suunniteltaessa on kuitenkin jo tiedossa, miten sivuston kanssa on tarkoitus toimia. Uudistusta suunniteltaessa käyttäjätutkimuksessa on järkevää keskittyä suurelta osin eri asioihin kuin jatkokehityksen edellä.

Käyttäjätutkimukseen verkkosivuilla on valittavissa monia toimivia menetelmiä

Verkkosivujen käyttäjätutkimukseen on tarjolla suuri määrä menetelmiä, joilla saa tulosta aikaan. Jokaisella toimistolla on omat suosikkinsa. Seuraavassa on listattuna ne tutkimusmenetelmät, joita meillä Karhussa suositaan.

Kuumakarttatestaus

Kuumakarttatestaus on käyttäjätutkimuksen menetelmistä oma suosikkini. Testauksen tuloksena syntyy visuaalisia näkymiä, jotka kertovat, mihin verkkosivujen käyttäjät kiinnittävät sivulla huomiota ja kuinka pitkälle he sivua vierittävät. Kuvia syntyy erikseen tietokone- ja mobiilikäyttötilanteista. Kuumakarttojen perusteella on mahdollista tehdä luotettavia ja perusteltuja tulkintoja sivuston toimivuudesta ja kehitystarpeista.

Kävijätilastojen analyysi

Käytännössä jokaiselta verkkosivustolta kerätään analytiikkaa eli kävijätilastoja. Lähes kaikilla sivustoilla ne ovat alihyödynnettyjä. Kun asiantuntija analysoi kävijätilastoja osana käyttäjätutkimusta, se tuo merkittävästi lisää ymmärrystä siitä, mikä kävijöitä kiinnostaa ja miten heidän polkujaan sivustolla olisi tarpeen muovata.

Kysely kävijöille, henkilöstölle, asiakkaille tai sidosryhmille

Monella verkkosivustolla kohtaa nykyisin kävijäkyselyitä, ja yritykset teettävät niitä ahkerasti myös erilaisille sidosryhmille. Vaikka vain pieni osa sivuston kävijöistä tai kutsutuista vastaa tyypilliseen kyselyyn, niillä saadaan kokemuksemme mukaan runsaasti arvokasta tietoa ja ideoita sivustojen uudistamisen ja kehittämisen pohjaksi. Oma arvonsa on myös sillä, että ihmiset saavat kertoa mielipiteensä ja sitä kysytään heiltä.

Avainhenkilöhaastattelut

Kyselyillä saadaan pintatason tietoa suurelta määrältä ihmisiä ja haastatteluilla tietoa voidaan syventää pienemmältä henkilömäärältä. Olemme tehneet haastatteluja osana useita käyttäjätutkimuksia ja saaneet kasvatettua niillä ymmärrystämme sekä asiakasyritysten omien avainhenkilöiden että heidän avainasiakkaidensa ja kumppaneidensa näkemyksistä.

Käyttäjähavainnointi

Verkkosivuston kävijäpolkujen, käytettävyyden ja logiikan testaamiseen soveltuu käyttäjähavainnointi, jossa yksittäisiä tai suurempaa määrää kävijöitä seurataan sitä mukaa, kun he vierailevat sivustolla ja esimerkiksi suorittavat erilaisia ennakkoon annettuja tehtäviä. Havainnointi täydentää tehokkaasti muita tutkimusmenetelmiä.

Fokusryhmätestaus ja -keskustelut

Kun yrityksen asiakkaita tai kumppaneita kootaan fokusryhmäksi ja heitä ohjataan keskustelemaan verkkosivuston kehittämisestä tai uudistamisesta, tuloksena voi syntyä jotain sellaista, mitä muut menetelmät eivät tuota. Hyödynnämme fokusryhmässä syntyvää vuorovaikutusta erityisesti tilanteissa, joissa verkkosivustolla ollaan tekemässä suurempaa uudistamista ja siitä on jo konseptimalleja tai sivupohjadesigneja olemassa keskustelun pohjaksi.

Asiantuntija-analyysi

Avainasemassa käyttäjätutkimuksen osana on asiantuntija-analyysi. Kun kokeneet asiantuntijat tarkastelevat sivustoa ja testaavat sitä todellisia käyttötilanteita simuloiden, tuloksena syntyy laadullisia havaintoja, joita mikään muu tutkimusmenetelmä ei suoraan nosta esiin. Asiantuntija-analyysi on erityisen hyödyllistä, kun sitä on tukemassa monipuolinen taustadatan keruu erilaisilla yllä listatuilla menetelmillä.

Perspektiivi ja vertailu aiempaan tekee tuloksista arvokkaita

Verkkosivujen käyttäjätutkimuksen suurin arvo tulee siitä, että tulokset pystyy laittamaan mittakaavaan. Oma kokemuksemme on, että mitä enemmän teemme tutkimuksia, sitä arvokkaampia ovat niistä jokaisen löydökset ja niihin perustuvat suositukset. Tutkimustulosten arvo kasvaa, kun niitä voi verrata suureen määrään aiempia tutkimuksia. Silloin voi perustellusti todeta jonkin asian olevan hyvin tai huonosti. Ilman vertailukohtaa ja perspektiiviä käyttäjätutkimuksella kerättävän datan arvo on rajallinen.

Tulokseksi konkreettisia suosituksia datavyöryn sijaan (tai lisäksi)

Maailma on täynnä dataa ja verkkosivujen käyttäjätutkimus tuottaa sitä aimo annoksen lisää. Olennaista tutkimuksessa on kuitenkin se, että siihen pohjautuen tehdään konkreettisia suosituksia.

Mitä verkkosivuilla tulisi tehdä, jotta siitä tulisi merkitsevässä määrin nykyistä parempi? Mihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, kun sivustoa uudistetaan? Mikä sidosryhmien toiveissa on eniten huomionarvoista? Mihin konkreettisiin toimenpiteisiin olisi perusteltua ryhtyä? Miten sivusto saadaan viemään organisaation tavoitteita eteenpäin? Suositukset perustuvat datan perusteella tehtyihin tulkintoihin. Tutkimusta tekevän asiantuntijayrityksen tuoma lisäarvo perustuu siihen, että tulkintojen tekemiseen on kokemuksen tuoma näkemys ja luottamus.

Kiinnostaako käyttäjätutkimus? Olemme valmiina auttamaan. Laita allekirjoittaneelle viesti tai lähetä tarjouspyyntö. Tai kysy lisää kumppanitoimistoltasi, jonka tiedät olevan kokenut verkkosivujen käyttäjätutkimusten tekijä.

Tykkäsitkö tästä jutusta?

5
5
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
 1. Karhu Helsinki esittäytyi Huomenta Suomessa koiraystävällisenä työpaikkana – blogin hakukoneoptimointi tuotti mittavan medianäkyvyyden
 2. Koira työpaikalla – Karhu Helsingissä toimistokoirat ovat tervetulleita
 3. Uusi ura koulutusohjelman kautta — haastattelussa kolme karhua
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje