Verkko­sivujen tarve­määrittely

Mistä tässä palvelussa on kyse?

Tarvemäärittely on verkkopalveluprojektin erittäin olennainen vaihe. Tarvemäärittelyn avulla syntyy määrittelydokumentti, joka varmistaa molemminpuolisen ymmärryksen verkkopalvelun vaatimuksista ja toiminnasta.

Miksi tarvemäärittely kannattaa hankkia Karhulta?

01
Rautainen prosessi ja kokemus tarvemäärittelyistä
02
Asiantuntijat, jotka ovat onnistuneet ennenkin
03
Ponnistelemme ymmärtääksemme teitä
04
Laskutamme vasta, kun on valmista

Vaatimusmäärittelyn lähtöasetelman määrää se, minkä verran ajatustyötä uuden sivuston konseptoinnissa asiakas on tehnyt jo tarjouspyyntövaiheessa. Toisinaan tilanne on se, että uuden sivuston iso idea ja tärkeimmät tavoitteet ovat tiedossa, mutta hyvin usein tiedetään vain, että vanha sivusto ei enää syystä tai toisesta palvele parhaalla mahdollisella tavalla. On tilanne niin tai näin, tarvemäärittely on iso ja poikkeuksetta kriittinen osa verkkosivuprojektia.

Ponnistelemme ymmärtääksemme teitä

Tarvemäärittelyn alussa tutustumme nykyiseen sivustoon ja käymme läpi asiakkaan toiveet. Kartoitamme tulevaa sivustoa koskevat toiveet ja tarpeet tarkasti ennakkokysymysten muodossa sekä usein myös toteuttamalla liudan tutkimuksia, kuten kuumakarttatestausta, haastatteluja, kyselyjä ja analytiikan läpikäyntiä. Kerättyämme nämä tiedot järjestämme yhteiset workshopit, joissa tarvemäärittelyä tarkennetaan.

Verkkosivujen tarvemäärittelyn työtapaamme on hiottu yli kolmessasadassa verkkosivuprojektissa. Se ei ole koskaan valmis.

Piirroskuva karhu kävelee

Workshopien eli määrittelypalaverien ideana on käydä läpi kaikki projektin osa-alueet mahdollisimman yksityiskohtaisella tasolla. Keskustelu alkaa tavallisesti isoista linjoista ja tarkentuu loppua kohti koskemaan yksittäisiä toiminnallisuuksia tai ominaisuuksia sivustolla. Visuaalisuus ja sisällöt ovat niin ikään tärkeitä teemoja.

Määrittelypalaverien jälkeen siirrytään mallinäkymien suunnitteluun. Asiakkaan rooli on tässä vaiheessa keskeinen, sillä asiakkaan vastuulla on mallinäkymien kommentointi ja hyväksyntä. On tavallista, että mallinäkymien suunnittelun yhteydessä myös toiminnallisuuksia koskevat toiveet tarkentuvat. Keskikokoisen sivuston kohdalla tämä vaihee kestää 1–2 kuukautta ja sen lopputuloksena on mallinäkymät kaikista sivupohjista sekä kattava, uuden verkkosivuston kaikkia elementtejä kattava dokumentaatio. Näiden aineistojen pohjalta teknisen tiimin täytyy olla mahdollista toteuttaa sivusto. Näin ollen tarvemäärittely toimii myös kehittäjien ohjenuorana sivuston teknisessä kehityksessä. Määrittelydokumentin sisältöä tarkennetaan ja päivitetään tarvittaessa projektin edetessä.

Mitä tarvemäärittely sisältää

  • Huolellisen ennakkovalmistautumisen
  • Ennakkokysymykset tiimillenne
  • Määrittelyworkshopit
  • Riittävästi aikaa Karhun asiantuntijoilta
  • Havainnollisen dokumentoinnin, jonka tuloksena syntyy määrittelydokumentti

Verkkosivujen tarvemäärittely on monitahoinen ja intensiivinen prosessi. Määrittelyä vaativien elementtien määrä riippuu täysin sivuston monimutkaisuudesta ja toiminnallisuuksien määrästä ja laadusta. Määrittelydokumenttien tarkoituksena on palvella kaikkia relevantteja käyttäjäryhmiä: pyrimme aina siihen, että materiaali on asiakkaan kannalta ymmärrettävää, mutta myös riittävän tarkka kehittäjää ajatellen.

Tällaista meiltä kysytään usein tarvemäärittelyistä

Mitä tarvemäärittely maksaa?

Tarvemäärittelyn työn määrä ja sen myötä hinta riippuu sivuston koosta ja sovituista toimenpiteistä. Mahdollisista tutkimuksista laskutamme erikseen, muuten keskikokoisen tai vähän isomman sivuston tarvemäärittelyn hinta, sisältäen konsepti- ja teknisen suunnittelun, dokumentoinnin ja projektinhallinnan, liikkuu noin neljän-kymmenen tuhannen euron paikkeilla. Sen päälle tulee vielä graafisen työn osuus, joka riippuu pitkälti tarvittavien sivupohjien määrästä.

Kauanko tarvemäärittely kestää?

Tarvemäärittelyyn on hyvä varata kuukausi-pari. Aloitamme määrittelypalavereihin valmistautumisen heti, kun asiakas on hyväksynyt projektin. Valmistautumiseen on hyvä varata pari viikkoa. Määrittelypalaverit kestävät tavallisesti kaksi työpäivää. Mallinäkymien suunnittelu kuuluu tavallisesti tähän vaiheeseen, ja siihen meneekin enemmän aikaa, sillä kommenttikierroksia on tavallisesti neljä.

Millainen tiimi tarvemäärittelyä tekee?

Tarvemäärittelyyn osallistuu Karhulta iso tiimi. Mukana on asiakkuusjohtaja, projektipäällikkö, tekninen lead, AD, SEO- ja mahdollisesti myös saavutettavuusasiantuntija. Jos projektissa on mukana päräyttäviä teknisiä ratkaisuja ja ennenkuulumattomia integraatioita, mukaan kutsutaan myös teknologiapäällikkömme.

Mistä tiedämme, että siitä tulee hyvä?

Tarvemäärittelylle ei ole yhtä vakiintunutta kaavaa, mutta toimintatapamme on hioutunut satojen projektien myötä. Vuosien saatossa olemme kokeilleet monenlaisia ratkaisuja, siirtäneet osan niistä romukoppaan ja tehneet työtä harvojen ja valittujen parantamiseksi. Tämä työ on yhä kesken ja hyvä niin. Meillä on myös sisäinen intressi hoitaa tarvemäärittely huolella: projektimme ovat kiinteähintaisia ja kaikki määrittelyvaiheessa tehdyt virheet kostautuvat myöhemmässä, kalliissa teknisen työn vaiheessa.

Verkkosivujen tarvemäärittely yhdessä Karhun kanssa?

Kysy Timolta lisää

Timo Salminen asiakkuusjohtaja 050 518 0085

Tai lähetä meille viesti

Kun lähetät viestin, olemme sinuun yhteydessä. Pidämme datastasi huolta tietosuojasivullamme kuvatulla tavalla.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiakkaita joiden tyytyväisyyden eteen teemme töitä