Tuemme jääkarhua ja WWF Suomen ilmastotyötä

Lahjoitamme osan projektiemme tuotosta WWF Suomelle jääkarhun suojeluun. Jääkarhu on Karhu Helsingin tunnuseläin ja arktisen luonnon kuningas.

Työ ilmaston puolesta parantaa jääkarhun menestymisen mahdollisuuksia

Suurin uhka jääkarhulle on ilmastonmuutos. WWF tekee tärkeää ilmastotyötä, jota olemme tukemassa. WWF myös tekee paikallista vaikuttamistyötä jääkarhun elinolojen parantamiseksi sekä rahoittaa jääkarhututkimusta.

Teot ilmaston puolesta hyödyttävät jääkarhun lisäksi laajasti koko pohjoisen luontoa.

Arktisen alueen ilmasto lämpenee merkittävästi muuta maapalloa nopeammin,  joten myös ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat pohjoisessa voimakkaita.

Jään sulaminen aiheuttaa uhan, jota vastaan on taisteltava

Jääkarhun kannalta ilmastonmuutoksen vakavin vaikutus on jään sulaminen. Se vaikeuttaa jääkarhun elämää monin tavoin. Ravinnonsaanti vaikeutuu ja eläimen koko elinpiiri katoaa. Jääpeitteen sulamisen ennakoidaan vähentävän merkittävästi jääkarhukantaa.

Meille on tärkeää olla mukana tekemässä osamme sen eteen, että jääkarhulla on mahdollisuus menestyä myös jatkossa.

Yhteistyömme WWF Suomen kanssa on jatkunut vuodesta 2018.