Käyttäjä­tutkimus

Käyttäjätutkimus verkkosivujen kehityksen tai uudistuksen perustaksi

Verkkosivujen kehittäminen on jatkuvaa työtä. Kehitystyö on tuloksellisinta, kun se perustuu tutkimustietoon. Tarjoamme monipuolisen käyttäjätutkimuspalveluiden kokonaisuuden, joka antaa hyvän pohjan verkkosivujen jatkokehitykselle tai täysimittaiselle uudistamiselle.

Miksi käyttäjätutkimusta tekemään kannattaa valita Karhu?

01
Pitkä kokemus tutkimustyöstä verkkosivuilla
02
Syvällinen ymmärrys verkkosivujen käyttäjistä
03
Tuotamme tulokseksi konkreettisia suosituksia
04
Lisäarvo vertailusta kymmeniin aiempiin tutkimuksiin

Verkkosivujen kävijät toimivat ja ajattelevat usein eri tavalla kuin mitä voisi olettaa. Käyttäjätutkimus vie tutkimusmatkalle käyttäjien pään sisään ja tuottaa tulokseksi konkreettisia suosituksia siitä, miten verkkosivujen kävijäpoluista ja käyttökokemuksesta tehdään parempia. Mitä paremmin sivusto palvelee kävijää, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se myös täyttää omistajansa tavoitteet.

Kuumakarttatestaus

Kuumakarttatestaus on yksi käyttäjätutkimuksen tehokkaimmista menetelmistä. Se on sivustolla tai verkkokaupassa tehtävä tutkimus, jolla saadaan tietoa sivustovierailijoiden käyttäytymisestä. Testin tuloksena syntyy erilaisia havainnekuvia: kuumakarttoja, vierityskarttoja ja klikkauskarttoja, jotka kertovat kävijöiden liikkumisesta verkkosivulla. Kuvien tulkintojen pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä, joita hyödynnetään verkkosivujen kehityssuunnitelmassa.

Kävijätilastojen analyysi

Lähes kaikilla nettisivuilla on käytössä kävijätilastointi – esimerkiksi Google Analytics tai Matomo. Lähes aina tilanne on myös se, ettei tilastoihin ehditä perehtyä riittävän usein tai perusteellisesti. Meillä on hyvät edellytykset löytää tilastoista ne tiedot, jotka keskeisimmin vaikuttavat sivuston menestykseen.

Kävijä- ja sidosryhmäkyselyt

Kävijöiltä on hyvä kysyä mielipiteitä sivuston tilasta ja kehitystoiveista. Kysely tehdään sähköisellä lomakkeella. Kyselyyn kutsutaan koko sivuston tai tietyn osion kävijöitä tai vaihtoehtoisesti se lähetetään yhdessä valitulle kohderyhmälle, esimerkiksi asiakkaille tai yhteistyökumppaneille. Vaikka kaikki eivät lomaketta täytä, käytännössä aina sillä saadaan kerättyä arvokasta tietoa ja ideoita, joihin ei muuten pääse käsiksi.

Kävijät toimivat ja ajattelevat usein eri tavalla kuin mitä voisi olettaa. Mitä paremmin sivusto palvelee kävijää, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se myös täyttää omistajansa tavoitteet.

Piirroskuva karhu istuu

Käyttäjähaastattelut ja fokusryhmätyöskentely

Avainkäyttäjien haastattelut auttavat syväluotaamaan sivuston nykytilaa ja antavat uusia ajatuksia tulevasta kehityssuunnasta. Suoritamme nämä joko puhelimitse, Teamsilla tai live-tilanteessa. Haastattelujen onnistumisen kannalta on tärkeää, että haastateltavat valitaan yhdessä ja että henkilöt edustavat monipuolisesti erilaisia näkökulmia. Olemme saaneet hyviä tuloksia aikaan myös fokusryhmätyöskentelyllä, jossa sivuston vahvuuksia ja kehitystoiveita luodataan ryhmässä.

Asiantuntija-analyysi

Meillä Karhu Helsingissä on kahden vuosikymmenen kokemus verkkosivujen käyttäjien toiminnasta ja toiveista. Osana käyttäjätutkimusta asiantuntijamme analysoi verkkosivuston ja paikallistaa sen vahvuudet ja kehityskohteet. Yhdistettynä muuhun tutkimusdataan tämä antaa vankan pohjan kehityssuunnittelulle.

Kattava raportti ja sen avaaminen keskustelemalle

Kerätyn tutkimustiedon perusteella asiantuntijamme tekee kattavan raportin sivuston nykytilasta sekä kehitystarpeista. Raportti sisältää runsaasti dataa, mutta sen arvokkain sisältö ovat löydöksiin perustuvat konkreettiset kehityssuositukset verkkosivujen jatkokehityksen tai uudistamisen perustaksi. Asiantuntijamme käy raportin ja suositukset kanssanne keskustellen läpi. Varmistamme, että suositusten keskeinen sisältö hahmottuu avainhenkilöillenne. Olemme tarvittaessa valmiit myös viemään suositeltuja toimenpiteitä kanssanne konkreettisesti eteenpäin.

Käyttäjätutkimuksen osa-alueet, valitsemme tapauskohtaisesti parhaiten sopivat

  • Kuumakarttatestaus
  • Kävijä- ja sidosryhmäkysely
  • Kävijätilastojen analyysi
  • Käyttäjähaastatelu
  • Fokusryhmäkeskustelu
  • Asiantuntija-analyysi
  • Selkeä raportointi
  • Konkreettiset kehityssuositukset
  • Tulosten ja suositusten läpikäynti ja keskustelu asiantuntijamme johdolla

Olemme suunnitelleet ja rakentaneet verkkosivustoja yli kahden vuosikymmenen ajan. Tutkimuksia olemme tehneet noin kymmenen vuotta. Meillä on kattava ymmärrys siitä, miten verkkosivujen kävijät käyttäytyvät, miten kävijäpolkuja muovaillaan ja mikä verkkosivuilla toimii hyvin.

Vertailu aiempiin löydöksiin antaa perspektiiviä

Käyttäjätutkimuksissamme suurin lisäarvo tulee siitä, että pystymme vertaamaan kulloinkin tutkittavalta sivustolta tehtyjä löydöksiä kymmenien aiempien tutkimusten tuloksiin. Se antaa perspektiiviä ja kirkastaa ymmärrystä siitä, mikä suuressa määrässä dataa on olennaista.

Lisää asiaa käyttäjätutkimuksista blogissamme

Tällaista meiltä kysytään usein käyttäjätutkimuksista

Kuinka paljon verkkosivujen käyttäjätutkimus maksaa?

Käyttäjätutkimuksiemme tyypilliset hinnat liikkuvat haarukassa 5 000 – 9 000 euroa. Lähetä viesti tämän sivun alareunassa näkyvällä lomakkeella ja kerro lyhyesti tarpeistanne. Teemme ripeästi tarjouksen teille sopivasta käyttäjätutkimuskokonaisuudesta.

Kauanko käyttäjätutkimuksen tekeminen kestää?

Verkkosivujen käyttäjätutkimukseen on hyvä varata 6–8 viikkoa. Mikäli tarpeen, aikataulua voidaan myös nopeuttaa. Erityisesti kuumakarttadatan kertyminen vie aikaa, ellei sivustolla ole kävijöitä huomattavan runsaasti. Myös datan analysointiin on tarpeen varata työpäiviä, koska sen tekevät aiheeseen perehtyneet asiantuntijamme koneiden ja automatiikan sijaan.

Kenelle olette tehneet käyttäjätutkimuksia?

Olemme tehneet käyttäjätutkimuksia kymmenille yrityksille, järjestöille ja julkisen sektorin organisaatioille. Asiantuntijamme ovat saaneet tehdä tutkimuksia asiakkaille kuten Atria, Kauppakeskus Sello, Myllyn Paras, Sitowise, Kuntaliitto ja Suomen Kansallisteatteri. Tutustu asiakkaisiimme

Tilaa käyttäjätutkimus tästä tai kysy lisää

Kysy Timolta lisää

Timo Salminen asiakkuusjohtaja 050 518 0085

Tai lähetä meille viesti

Kun lähetät viestin, olemme sinuun yhteydessä. Pidämme datastasi huolta tietosuojasivullamme kuvatulla tavalla.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiakkaita joiden tyytyväisyyden eteen teemme töitä