Miten teemme konsepti­työtä?

Meillä Karhu Helsingissä on yli 20 vuoden kokemus digitaalisesta palvelumuotoilusta. Verkkosivustojen ja muiden digitaalisten palveluiden konseptointi ja määrittely on ydinosaamistamme.

Konseptin määrittely on verkkopalveluprojektiemme kulmakivi

Käynnistämme tyypillisen verkkopalveluprojektin määrittelyvaiheella. Luomme rungon määrittelyworkshopeille ja vastaamme niiden johtamisesta satojen määrittelyiden kokemuksella. Workshopeissa keskustellaan mm. seuraavista asioista:

 • Miksi projektia tehdään
 • Mitä projektilla tavoitellaan
 • Mitkä ovat menestyksen mittarit ja miten niitä on tarkoitus seurata
 • Mitä vaikutuksia on odotettavissa asiakkaan muuhun toimintaan
 • Ketkä ovat palvelun kohderyhmät ja mitkä ovat heidän keskinäiset painoarvonsa
 • Millainen digitaalinen brandi halutaan luoda
 • Mikä on keskeistä palvelun käyttökokemuksessa
 • Miten palvelun sisältö rakentuu
 • Mitä vuorovaikutteisuutta ja toiminnallisuuksia käyttäjälle tarjotaan
 • Mitkä ovat keskeiset konversiopisteet vai onko niitä
 • Miten palvelua päivitetään ja hallinnoidaan
 • Millainen on projektin aikataulu
 • Miten muutoksia hallitaan projektin aikana
 • Miten projektin aikana viestitään

Suosittelemme, että tyypilliseen määrittelyyn osallistuu 3–6 henkilöä, jotka tuntevat mahdollisimman monipuolisesti rakennettavan palvelun ja siihen liittyvän liiketoiminnan tavoitteet. Osallistujia valittaessa on olennaista myös oma motivaatio ja kiinnostus digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Määrittely tuottaa havainnollisen dokumentaation

Määrittelyn tuloksena syntyy selkeä ja havainnollinen dokumentaatio, joka on kaikkien osapuolien saatavilla pilvipalvelussamme. Dokumentaatio antaa vankan pohjan palvelun suunnitteluvaiheelle ja se on pätevä hakuteos, johon palataan projektin myöhemmissä vaiheissa.

Määrittelyvaiheessa tehtyjä päätöksiä ei kirjoiteta kiveen. Projektiemme perusolettamus on se, että asiakkaan oma liiketoiminta ja toimintaympäristö voivat kokea muutoksia milloin tahansa. Kun tarvetta on, määrittelyä muovataan ketterästi vastaamaan uutta tilannetta.

Tutkimustietoa määrittelytyön pohjaksi

Mitä enemmän tietoa voidaan kerätä määrittelyn ja konseptoinnin pohjaksi, sitä paremmat ovat tulokset.

Suunnittelemme ja tuotamme kattavasti tutkimus- ja kartoitustietoa, mm. seuraavanlaisilla toimintatavoilla:

 • Sivuston käytettävyyden ja logiikan asiantuntija-analyysi
 • Kävijätilastojen analyysi
 • Kuumakarttatestaus
 • Kävijäkyselyt
 • Sidosryhmähaastattelut

Tutkimustiedon keruuseen ja sen analysointiin on tärkeää varata riittävästi aikaa. Aikainvestointi maksaa itsensä takaisin parempana lopputuloksena. Lue lisää käyttäjätutkimuksista.

Erillinen määrittelyprojekti on usein hyvä vaihtoehto

Tarjoamme määrittelyä ja konseptointia erillisinä projekteina ja olemme saavuttaneet niillä vakuuttavia tuloksia. Suosittelemme käynnistämään digitaalisen palvelun rakentamisen tai uudistamisen erillisellä määrittelyprojektilla erityisesti silloin, kun hankkeen suurempia suuntaviivoja on tarpeen tarkentaa.

Erillinen määrittely toimii hyvin myös tilanteissa, joissa suuren rakennusprojektin käynnistämiseen ei vielä ole rahallisia resursseja tai riittävästi ihmisten aikaa. Määrittelyllä saadaan selkeämpi kuva myös siitä, kuinka paljon molempia tarvitaan varsinaisessa toteutushankkeessa.

Kun haluat käynnistää verkkosivuston tai muun digitaalisen palvelun rakentamis- tai uudistushankkeen, ota meihin yhteyttä!

Karhu kumppaniksi projektin määrittelyyn ja konseptointiin?

Kysy Timolta lisää

Timo Salminen asiakkuusjohtaja 050 518 0085

Tai lähetä meille viesti

Kun lähetät viestin, olemme sinuun yhteydessä. Pidämme datastasi huolta tietosuojasivullamme kuvatulla tavalla.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiakkaita joiden tyytyväisyyden eteen teemme töitä