Verkkosivujen suunnittelu

Meillä on toimiva prosessi ja projektimalli

Olemme konseptoineet, suunnitelleet ja rakentaneet satoja verkkopalveluita suomalaisille yrityksille ja järjestöille yli kahden vuosikymmenen aikana. Tekemisen tapamme on hiottu ja sujuva. Suhtaudumme kuitenkin aina avoimin mielin sen kehittämiseen.

Karhu Helsinki on yksi Suomen kokeneimmista verkkopalveluita suunnittelevista ja rakentavista toimistoista. Kaikki projektimme ovat yksilöllisiä, mutta teemme niitä vakioidulla ja hyväksi havaitulla Karhu Flex -projektimallilla. Mukautamme mallia soveltuvin osin kunkin projektin ja asiakkaan vaatimuksiin.

Projekti pohjustetaan huolellisilla ennakkokeskusteluilla kanssanne. Laadimme teille myös ennakkokysymyksiä, joihin toivomme teidän muotoilevan vastauksia etukäteen. Seuraavaksi kokoonnumme määrittelyworkshopeihin, joissa keskustelemme varsinaisen verkkopalvelun lisäksi myös kattavasti toiminnastanne ja tavoitteistanne.

Huolellinen suunnittelu, jossa otamme kantaa

Verkkosivujen suunnittelutyössä lähdemme liikkeelle konseptitasolta, joka sisältää kävijäpolkujen, yleisen logiikan, rakenteen ja kävijälle tarjottavien vuorovaikutusmahdollisuuksien suunnittelua. Seuraavaksi edetään konkreettisiin mallinäkymiin, jotka ottavat kantaa visuaalisuuteen ja käyttökokemukseen tietokoneella ja mobiilaitteilla. Mallinäkymien kanssa edetään kommentointikierroksille, joita varten olemme kehittäneet kurinalaisen ja tuloksellisen toimintamallin.

Laadukas tekninen tuotanto ja tukea sisältötyöhön

Kun konseptista ja näkymistä vastaa yhteisymmärrys, etenemme tekniseen tuotantoon. Sen aikana olemme joustavasti valmiit muutoksiin, mikäli asiakkaamme tilanne sitä edellyttää. Teknisten töiden ollessa käynnissä tuemme teitä sisällöntuotannossa siinä laajuudessa, kuin toivotte.

Projektinhallintamme on ammattimaista ja viestintämme aktiivista. Meidän tehtävämme on viedä projektia eteenpäin ja varmistaa, että pysymme aikataulussa ja että valmista syntyy. Projektimme etenevät junan lailla kohti yhdessä sovittuja tavoitteita.

Piirroskuva karhu kävelee

Kun tekninen tuotanto on pitkällä, koulutamme tiiminne julkaisujärjestelmän käyttöön ja käynnistämme kanssanne sisällönsyöttövaiheen. Olemme tiiviisti sisältötiiminne tukena ja valmiina auttamaan, kun kysymyksiä herää. Sisällönsyötön ollessa loppusuoralla sivustoa testataan kattavasti ja edetään kohti verkkopalvelun julkaisua. Julkaisun jälkeen siirrymme saumattomasti pitämään huolta julkaistusta sivustosta ja keskustelemaan kanssanne jatkokehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä.

Mitä verkkosivu­projekteihimme kuuluu

 • Huolellinen ennakkovalmistautuminen
 • Riittävästi määrittelyworkshopeja, tulokselliseksi todetulla toimintamallilla
 • Asiantunteva konseptisuunnittelu
 • Visuaalisuuden ja käyttökokemuksen suunnittelu
 • Sisältösuunnittelun ohjaus
 • Tekninen suunnittelu ja tuotanto
 • Kattava hakukoneoptimointi
 • Saavutettavuusasiantuntijan palvelut, kun niitä tarvitaan
 • Sisällöntuotanto ja sisällönsyöttö, mikäli niille on tarvetta
 • Tiiminne koulutus ja tuki
 • Projektin läpivienti tehokkaalla projektimallilla
 • Ammattimainen projektijohto ja aktiivinen viestintä
 • Kehittyneet projektityökalut
 • Kattava dokumentointi
 • Huolellinen testaus ja julkaisu
 • Sujuva siirtymä huolenpitoon ja jatkokehitykseen

Yli kahden vuosikymmenen kokemus näkyy siinä, mitä tuomme yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa. Olemme hioneet projektimalliamme, työkalujamme ja toimintatapojamme perusteellisesti. Koska jokainen projektimme on yksilö, hyödynnämme kulloinkin sellaisia toimintatapoja ja prosesseja, jotka tuovat asiakkaalle eniten arvoa.

Tällaista meiltä kysytään usein projektimallistamme

Onko tämä vesiputousmalli vai ketterää työskentelyä?

Karhu Flex -projektimallimme yhdistää ketterän työskentelyn parhaat puolet asiakkaidemme vaatimuksiin kiinteistä aikatauluista ja budjeteista. Tavoitteena on saada rakennettavan palvelun keskeiset ominaisuudet lyödyksi lukkoon teknisen tuotannon ajaksi ja päästä maaliin sovitussa aikataulussa ja ennakkoon sovituilla kustannuksilla. Maailman muuttuessa reagoimme nopeasti ja muutamme suuntaa. Valmis sivusto muovatuu joustavasti asiakkaamme kulloisinkiin toiveisiin.

Ovatko suunnittelijanne töissä talon sisällä vai freelancereita?

Sekä konseptisuunnittelijamme että visuaalisuuden ja käyttökokemuksen suunnittelijamme ovat Karhun omaa henkilöstöä. Pääsemme parhaisiin tuloksiin, kun suunnittelijamme tuntevat kattavasti verkkosivuprojektit ja ne teknologiat, joilla palveluita rakennetaan. Suunnittelutyössämme otetaan kattavasti huomioon hakukonenäkyvyyden, konversion ja saavutettavuuden vaatimukset.

Oletteko ulkoistaneet koodauksen?

Kehittäjämme ovat Karhulla töissä. Kaikki tekijämme ovat pitkäaikaisissa, vakinaisissa työsuhteissa. Kehitystyön tulokset ovat parempia, kun tekijät tuntevat toisensa ja viihtyvät työssään. Teknisissä asiantuntijoissamme on alan normeihin verrattuna poikkeuksellisen pieni vaihtuvuus.

Saammeko luvan lähteä verkkopalveluprojektiin kanssanne?

Timo Salminen asiakkuusjohtaja 050 518 0085

Tai lähetä meille viesti

Kun lähetät viestin, olemme sinuun yhteydessä. Pidämme datastasi huolta tietosuojasivullamme kuvatulla tavalla.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiakkaita joiden tyytyväisyyden eteen teemme töitä