Kasvu & data

Verkkosivujen ja verkkokaupan kävijämäärän kasvattaminen ja kävijöiden analysointi on keskeinen osa palvelukokonaisuuttamme. Verkkosivut rakennetaan, jotta siellä kävisi oikeanlaisia ihmisiä. Analytiikka kertoo, millaista tulosta kasvuponnistelut tuottavat ja mitä mahdollisesti on tarpeen tehdä paremmin.

Lisää kävijöitä ja mittaa tuloksia

Data antaa pohjan ymmärrykselle, joka antaa pohjan perustelluille päätöksille

Verkkosivujen kehittämisessä data on avainasemassa. On tärkeää valita oikeat mittarit ja kerätä luotettavaa dataa, jotta onnistumiset ja epäonnistumiset pystytään havaitsemaan.

Dataakin tärkeämpää on siihen perustuva ymmärrys. Maailma on täynnä dataa, mutta asiantuntijan kokemukseen perustuen siitä jalostuu tietoa, joka auttaa ymmärtämään, mitä verkkosivuilla tapahtuu. Ymmärrys antaa mahdollisuuden tehdä perusteltuja päätöksiä verkkopalveluiden kehittämisestä ja uudistamisesta.

Asiakkaita joiden tyytyväisyyden eteen teemme töitä