Verkkosivujen konsepti­suunnittelu

Mistä tässä palvelussa on kyse?

Konseptointi auttaa kirkastamaan isoa ideaa. Samalla se jäsentää ajattelua ja antaa työkaluja miettiä verkkopalvelun käytännön ratkaisuja. Konseptointiprosessin aikana idea täsmentyy ja Mitä se käytännössä tarkoittaa -tyyppisiin kysymyksiin löydetään vastauksia.

Miksi konseptisuunnittelu kannattaa hankkia Karhulta?

01
Meillä konseptointi ja tekninen suunnittelu kulkevat käsi kädessä
02
Kokemusta erityyppisistä projekteista
03
Käytännössä testattuja työkaluja konseptoinnin tueksi
04
Rakastamme konseptointityötä

Konseptointityö liittyy läheisesti verkkosivuston tarvemäärittelyyn, mutta näiden kahden välillä on tiettyjä eroja. Jos tarvemäärittely voi toisinaan tarkoittaa hyvinkin yksityiskohtaista ja teknistä ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien kuvausta, konseptointityön alussa otetaan askel taaksepäin ja määritellään uuden verkkopalvelun olennaisimpia ominaisuuksia ja ilmettä.

Konseptointi pohjaa asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen

Kaikki verkkosivuprojektimme alkavat konseptoinnilla. Koska ”konsepti” on trendisana, joka ei itsessään tarkoita juuri mitään ja samalla kaikkea, haluamme kertoa, mitä konseptoinnilla oikeasti tarkoitamme. Konseptointi on meille se vaihe projektia joka lähtee liikkeelle hyvin perustavanlaatuisista kysymyksistä. Monin eri sanakääntein kysymme uudelta asiakkaaltamme: Keitä te olette. Kun vastaus tähän kysymykseen on saatu, kysymme: Millaisia asiakkaanne ja muut kohderyhmänne ovat. Tämän jälkeen siirrymme yhdessä keskustelemaan siitä, mitä tämä tarkoittaa uuden verkkopalvelun näkökulmasta.

Verkkosivujen konseptointi on monen tekijän summa. Painotukset riippuvat asiakkaan liiketoiminnasta sekä verkkopalvelun ja kohderyhmien tarpeista.

Piirroskuva karhu kävelee

Ja mitä se tarkoittaa? Tämä onkin konseptoinnin kannalta erittäin olennainen kysymys. Kun tunnemme tarpeeksi hyvin asiakkaan liiketoiminnan ja tärkeimpien asiakas- ja kohderyhmien tarpeet ja odotukset, voimme siirtyä keskusteluun verkkopalvelun ominaisuuksista. Tässä kohtaa erot eri projektien välillä korostuvat. Olemme tehneet projekteja, joissa visuaalisuus on kaiken A ja O, jolloin keskustelemme paljon siitä puolesta ja otamme sen huomioon mallinäkymien suunnittelussa ja asiakkaan kommenttien läpikäynnissä. Näissä tapauksissa AD:n rooli projektissa on merkittävä.

Toisinaan taas sivuston pääasiallisena tehtävänä on toimia myynnin tukena, jolloin keskitymme niihin toiminnallisuuksiin jotka tukevat tätä tavoitetta. Tällöin Analytiikka-tiimimme rooli on olennainen ja joissakin tapauksissa harkitsemme myös kolmannen osapuolen palveluja.

Joissakin projekteissa taas ei puhuta yksittäisestä verkkopalvelusta, vaan laajemmasta sivustokokonaisuudesta, johon kuuluu useita kymmeniä ellei satoja sivustoja. Tässä tapauksessa keskustelu painottuu siihen, miten saadaan kokonaisuus toimimaan mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti, niin teknisesti kuin sisältöjen ja ylläpidon osalta. Kun tilanne on tämä, meidän teknisen tiimimme ratkaisuja on tärkeää huomioida jo projektin alkuvaiheessa.

Näitä asioita mietimme konseptoinnin yhteydessä

  • Asiakkaan liiketoiminta
  • Asiakkaan asiakkaat ja muut kohderyhmät
  • Verkkopalvelujen yleiset ominaisuudet
  • Ominaisuuksien prioriteetit tässä projektissa
  • Konkreettiset ehdotukset ratkaisuista

Rakastamme konseptointia. Miksi? Siksi koska kaikki asiakkaat ovat erilaisia, eivätkä keskustelut mene koskaan saman kaavan mukaan. Ja toisaalta siksi koska jokaisen uuden asiakasprojektin ainutlaatuisuudesta huolimatta meillä on kokemusta sadoista, toisistaan hyvinkin erilaisista, verkkosivu-uudistuksista. Käytämme kaikkea vuosien varrella kerättyä kokemusta hyväksemme ja sen vuoksi pystymme hyvin aikaisessa vaiheessa tunnistamaan kullekin projektille ominaiset, ainutlaatuiset piirteet.

Tällaista meiltä kysytään usein konseptoinnista

Sopiiko, jos teemme konseptoinnin itse?

On todella hienoa, että koette verkkosivu-uudistuksen niin tärkeäksi, että olette valmiita käyttämään omaa työaikaanne siihen jo projektin alussa. Se varmasti tukee lopputulosta suuresti ja selkiyttää monia keskusteluja. Kuitenkin meidän on tärkeää keskustella konseptista yhdessä, jotta kaikki käytännön ratkaisut tukevat konseptia.

Pitääkö konseptin olla valmiina ennen kuin laitamme tarjouspyynnön?

Ei tarvitse. Työpajamme on suunniteltu niin, että kaikki tärkeimmät uutta verkkosivustoa koskevat kysymykset käydään kattavasti ja yksityiskohtaisesti läpi. Niiden pohjalta varmasti löydämme vastaukset kysymyksiin.

Voiko Karhu tehdä konseptin itse ja asiakas vain kommentoi ehdotusta?

Periaatteessa tämä kyllä onnistuu ja ehdotamme ratkaisuja enemmän kuin mielellään. Kuitenkin koemme vahvasti, että määrittelypalaverien ja ennakkokysymysten myötä pääsemme helpommin yhteisymmärrykseen ja oikea suunta löytyy nopeammin. Me tunnemme nettisivujen toimintalogiikan ja mahdollisuudet, asiakas on puolestaan omien kohderyhmiensä paras asiantuntija.

Verkkosivujen konseptisuunnittelu yhdessä Karhun kanssa?

Kysy Timolta lisää

Timo Salminen asiakkuusjohtaja 050 518 0085

Tai lähetä meille viesti

Kun lähetät viestin, olemme sinuun yhteydessä. Pidämme datastasi huolta tietosuojasivullamme kuvatulla tavalla.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiakkaita joiden tyytyväisyyden eteen teemme töitä