Karhulla on asiaa

Kuu­ma­kart­ta­tes­taus vie verk­ko­si­vu­jen kehitystä eteenpäin ja tuottaa yllätyksiä

Timo Salminen

Olen viime aikoina ollut tekemässä verkkopalveluiden kuumakarttatestausta useille asiakkaillemme. Viime aikaiset kokemukseni ovat jälleen muistuttaneet kuumakarttojen hyödystä ja yllätyksellisyydestä.

Oma kokemukseni on, että kuumakarttatestauksella kerättyihin faktoihin on hyvä perustaa verkkosivujen, verkkokaupan ja digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämistä.

Mitä kuumakarttatestaus on

Kuumakarttatestaus on verkkosivuilla tai verkkokaupassa tehtävä tutkimus, jolla saadaan tietoa kävijöiden käyttäytymisestä. Testin tuloksena syntyy havainnekuvia. Ne kertovat verkkosivujen kävijöiden käyttäytymisestä seuraavaa:

 • Mitä elementtejä he klikkaavat tai näpäyttävät
 • Missä he liikuttavat hiirtä
 • Kuinka alas he vierittävät sivua
 • Miten kävijöiden käyttäytyminen vaihtelee päätelaitteittain

Yllämainitut tiedot yhdessä auttavat ymmärtämään kävijän käyttäytymistä ja toiveita monipuolisesti. Muut työkalut kuten Google Analytics ja kävijäkyselyt täydentävät tutkimustiedon kokonaisuutta, mutta kuumakartat tuovat verkkosivujen kävijän ja digitaalisten kanavien asiakkaan ymmärtämiseen yhden sen keskeisimmistä palasista.

Miten kuumakarttatestejä tehdään

Kuumakarttatestausta tehdään siihen tarkoitetuilla kansainvälisillä valmispalveluilla kuten Hotjar ja Crazy Egg. Molemmissa on sama tekninen toimintaperiaate. Palvelu tuottaa rekisteröitymisen jälkeen lyhyen koodin, joka upotetaan verkkosivuille. Upotus vaatii verkkosivujen tai verkkokaupan kehittäjältä pienen teknisen työn. Sen voi myös tehdä itse, jos sivustolla on käytössä Google Tag Manager. Kun koodi on toiminnassa, palvelu alkaa saman tien tallentaa tietoa kävijöiden käyttäytymisestä.

Kuumakarttatestauksen tekoon on valmiita työkaluja, joiden käyttöönotto vaatii vain pienen teknisen työn

Testaus ei näy verkkosivun kävijälle eikä se vaikuta käyttökokemukseen. Testissä ei myöskään kerätä tietoa, joka olisi yhdistettävissä yksittäiseen kävijään. On kuitenkin suositeltavaa kertoa testauksesta sivuston yksityisyydensuojaselosteessa, josta kirjoitin aiemmin blogissamme.

Miltä kuumakarttakuvat näyttävät

Heatmap, kuumakartta, movement, desktop, Karhu Helsinki

Liike- ja näpäytyskartat kertovat, missä verkkosivun kohdissa kävijä liikuttelee hiirtä tietokoneella ja mihin hän koskee mobiililaitteella. Nämä kertovat antavat kokemuksemme perusteella parhaan yleiskuvan siitä, missä verkkosivun osassa on pöhinää ja mistä kävijät eivät jaksa kiinnostua.

Heatmap, click, Karhu Helsinki

Klikkauskartoista käy ilmi, mitä elementtejä kävijä klikkaa tietokoneella. Usein klikkauksia kohdistuu myös elementteihin, joita ei ole suunniteltu klikattaviksi.

Heatmap, scroll, Karhu Helsinki

Vierityskartat kertovat, kuinka pitkälle kävijä on valmis vierittämään sivuja ja mikä sivulla jaksaa pitää hänen kiinnostuksensa elossa.

Kuvien tulkinta muuttaa datan tiedoksi ja johtopäätöksiksi

Kuumakarttatestin tuottamat kuvat ovat dataa, jonka pohjalta päästään tekemään tulkintoja ja vetämään johtopäätöksiä. Kun kuvia on tulkitsemassa kokenut asiantuntija, saadaan niistä eniten irti. Kuvista on mahdollista tehdä päätelmiä myös omatoimisesti ja ilman aiempaa kokemusta.

Kuumakarttatestauksen suurin hyöty saadaan silloin, kun sen tuloksena syntyy konkreettinen verkkosivujen kehityssuunnitelma. Kehitystyö on huomattavasti mielekkäämpää, kun sen perustana ovat kävijöiden käyttäytymisestä kerätyt faktat.

Heatmap, kuumakartta, blogi, Karhu Helsinki

Kysymyksiä, joihin kuumakarttatesti voi antaa vastauksia

 • Ymmärtävätkö kävijät sivuston navigointilogiikan ja etenevätkö he kävijä- ja ostopolkuja siten kuin on toivottu?
 • Kiinnittyykö heidän huomionsa oikeisiin asioihin, mm. toimintokehotteisiin (call-to-action, CTA)?
 • Pitääkö sisältö heidän kiinnostuksensa yllä?
 • Kohtaavatko he turhautumisen hetkiä sivustolla vieraillessaan?
 • Vievätkö ei-toivotut elementit tai sisällöt heidän huomionsa?
 • Onko sivuilla sopiva määrä sisältöä?
 • Miten sisältö kannattaa esittää, jotta se kiinnotaisi kävijää mahdollisimman pitkään?
 • Onko ajankohtaiset sisällöt esitetty tavalla, joka kiinnostaa kävijöitä?
 • Tukeeko visuaalisuus käytettävyyttä?
 • Onko tavoitettavuuden kanssa ongelmia (joiltain osin)?

Esimerkkejä yllätyksistä, joita kuumakarttatestit voivat tuottaa

 • Kävijät eivät hahmota valikoiden toimintaa
 • Kävijä- tai ostopolku katkeaa johonkin pieneen visuaaliseen asiaan, jota ei ole osattu ennakoida
 • He yrittävät klikata tai näpäyttää asioita, joita ei ole suunniteltu vuorovaikutteisiksi
 • He pyörivät jossain sivuston kohdassa ympyrää – yksi turhauttavimmista asioista, mitä verkkopalvelun käyttäjä voi kohdata
 • Heidän huomionsa vievät epäolennaiset sisällöt, vaikkapa cookie-ilmoitus
 • Jokin sisältö kiinnittää kävijän huomion paljon paremmin kuin olisi olettanut
 • Pienillä visuaalisilla muutoksilla voitaisiin parantaa olennaisesti käyttökokemusta

Paljonko kuumakarttatestaus maksaa

Useimmilla kuumakarttatestaustyökaluilla, kuten Hotjarilla, pääsee omatoimisesti tuottamaan testikuvia maksutta kokeilujakson ajan. Pidempiaikaisessa käytössä Hotjarin kustannus on tätä kirjoitettaessa alk. 89 €/kk ja Crazy Eggin alk. 24 $/kk.

Kuumakarttakuvia voi tuottaa omatoimisesti, mutta parhaiten hyödynnettävät johtopäätökset syntyvät asiantuntijan tekemän analyysin pohjalta

Meillä Karhu Helsingissä teetetty kuumakarttatestaus sisältää teknisen työn, mutta tärkeintä antia on kuumakarttakuvien asiantuntija-analyysi ja analyysin pohjautuvat kehityssuositukset verkkosivustolle. Kuumakarttatestauksen kokonaishintamme on 1 500 – 4 000 euroa, laajuudesta riippuen.

Kuinka kauan kuumakarttatestaus kestää

Kuumakarttakuvien muodostumisaika riippuu siitä, kuinka vilkkaasti liikennöidystä verkkopalvelusta on kyse. Jotta kävijöiden käyttäytymistä hahmottaa riittävän konkreettisesti, tulee testauksen kohteena olevaan sivuun kohdistua vähintään useita satoja vierailuja testausaikana. Joskus tämä vie tunteja, joskus viikkoja, liiketeen määrästä riippuen. Mitä vähemmän testattavan sivun sisältö vaihtuu testausaikana, sen parempi.

Kuvien muodostumisen lisäksi tarvitaan oma aikansa raportointiin ja johtopäätösten tekoon. Meillä Karhussa testauksen tyypillinen kesto on 3-4 viikkoa.

Miten kuumakarttatestauksen kanssa pääsee alkuun

Omatoimisesti testikuvien tuottamista pääsee kokeilemaan rekisteröitymällä testauspalveluiden kuten Hotjarin tai Crazy Eggin kokeilujaksolle.

Kun haluat saada kuumakarttakuvien lisäksi asiantuntija-analyysin ja niihin perustuvat konkreettiset kehityssuositukset verkkosivuille, olemme mielellämme avuksi. Lähetä sähköpostia allekirjoittaneelle tai ole meihin yhteydessä muilla tavoin. Olemme valmiina kertomaan lisää.

Lue myös: Kuumakartta visualisoi dataa

Tykkäsitkö tästä jutusta?

0
0
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
Viime viikkoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje