Verkkokaupoille on tullut uusia vaatimuksia
Karhulla on asiaa

Verk­ko­kau­pal­le uusia vaatimuksia: alennukset, asia­kas­ar­vos­te­lut ja saa­vu­tet­ta­vuus

Timo Salminen 4

Verkkokauppiaat ovat kohdanneet ja kohtaavat lähiaikoina uusia, lainsäädännön mukanaan tuomia vaatimuksia. Ne koskevat alennushintojen esittämistä, asiakasarvioita ja kaupan saavutettavuutta. Tässä kirjoituksessa käymme läpi vaatimusten konkreettisia seurauksia.

Uusi kuluttajansuojalaki ottaa kantaa alennuksiin ja asiakasarvioihin

Vuoden 2023 alusta tuli voimaan uusi kuluttajansuojalaki. Lain kaikki keskeiset vaikutukset on koottu selkeässä muodossa tähän Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkaisemaan tiedotteeseen.

Verkkokauppiaan kannalta uudessa laissa on kaksi suurta muutosta verrattuna aiempaan: toinen liittyy alennuksiin ja toinen asiakasarvioihin. Molemmat uudet vaatimukset ovat tätä kirjoitettaessa voimassa.

Normaalihintana näytettävä edellisen 30 päivän alin hinta

Alennuksilla markkinoitaessa verkkokaupassa on alehinnan lisäksi näytettävä asiakkaalle vertailukohtana myös se alin hinta, jolla tuotetta on myyty 30 päivän aikana ennen viimeisintä hinnanalennusta. Mikäli siis tuote on ensin esim. 30 % alennuksessa ja sitten alennusprosentiksi annetaan 50 %, asiakkaalle on vertailukohtana näytettävä hinta, johon 30 % alennus on laskettuna sisään.

Jos tuotteen hinnan alentaminen alimmalle tasolleen tapahtuu yhdellä kertaa normaalihinnasta, muutoksia toimintatapoihin ei tarvita. Jos hintaa alennetaan portaittain, portaittaisuudesta on tarpeen kertoa kävijälle tai vaihtoehtoisesti näyttää normaalihintana edellisen hintaportaan hinta alkuperäisen hinnan sijaan.

Verkkokaupossa on viime aikoina näkynyt erilaisia esitystapoja liittyen uusiin vaatimuksiin.

image.png
Intersportin verkkosivuilla kävijä löytää alennushinnan lisäksi taustatietona sekä 30 päivän alimman hinnan että tuotteen normaalihinnan.
image.png
Gigantin verkkokaupassa näytetään aletuotteelle vain yksi normaalihinta ja sen kerrotaan myös olevan 30 päivän alin hinta. Kaupan prosesseissa on varmistettava, että näin todella on.
image.png
Monissa verkkokaupoissa alennushinnan esitystavassa ei ole tapahtunut muutoksia. Tällöin kauppiaan on varmistettava, että alennustuotteen normaalihintana näytetään viimeisintä hinnanalennusta edeltävän 30 päivän alin hinta. Yllä esimerkki Stockmann.comista.

Asiakasarvostelujen aitous tulee varmistaa

Uuden kuluttajansuojalain yhtenä tavoitteena on ehkäistä tekaistujen tai kauppiaan itsensä laatimien arvostelujen esittäminen verkkokaupassa. Asiakasarvostelut ovat tutkitusti yksi tehokkaimmista menetelmistä parantaa verkkokaupan konversiota eli kasvattaa ostoksen tekevien kävijöiden osuutta ja sitä kautta myyntiä.

Asiakasarvostelut ovat tehokkaita verkkokaupan konversion parantamisessa. Siksi kuluttajia halutaan ymmärrettävästi suojata epäaidoilta arvosteluilta.

Verkkokauppiaan tulee kertoa kävijälle, onko hän varmistanut arvostelujen olevan peräisin asiakkaalta, jotka ovat oikeasti ostaneet asianomaisen tuotteen tai palvelun. Lisäksi tulee kertoa, miten varmistaminen tapahtuu.

Tämä uusi vaatimus vaikuttaa siihen, miten asiakasarvosteluja esitetään verkkokaupassa, mutta sillä on vaikutus myös arvostelujen keruutapoihin. Yhä useampi verkkokauppa päätynee jatkossa ratkaisuun, jossa tuotearvostelun pääsevät kirjoittamaan vain asiakkaat, jotka ovat ostaneet tuotteen. Tämä voidaan varmistaa esimerkiksi siten, että arvostelupyyntö ja linkki sen laatimisnäkymään toimitetaan asiakkaalle vain sähköpostitse eikä se näy julkisella kauppasivustolla.

image.png
Amazonin verkkokaupassa osa arvosteluista on varustettu ”Verified Purchase” -merkinnällä. Merkinnän kerrotaan takaavan, että arvostelija on ostanut tuotteen Amazonista ja maksanut siitä normaaliasiakkaille tarjolla olevan hinnan.
image.png
Clas Ohlsonin verkkokaupassa todetaan, että vain vahvistetut ostajat voivat arvostella tuotteita.

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset laajentuvat koskemaan verkkokauppoja 2025

EU:n ja kotimaisen lainsäädännön saavutettavuusvaatimukset ovat koskeneet julkisen sektorin verkkopalveluita jo vuodesta 2018. Kesäkuussa 2022 voimaan tullut EU:n esteettömyysdirektiivi laajentaa saavutettavuusvaatimuksia yksityiselle sektorille. Siirtymäaika on vuoteen 2025 asti, jonka jälkeen saavutettavuusvaatimukset koskevat yksityisellä sektorilla mm. verkkokauppoja.

Jos uuden verkkokaupan rakentaminen tai verkkokaupan uudistaminen on suunnitteilla vuodelle 2023, saavutettavuus on tärkeää ottaa projektissa huomioon.

Vuoden 2025 kesäkuusta lähtien verkkokauppojen tulee täyttää kansainvälisen WCAG-saavutettavuuskriteeristön AA -tason vaatimukset. Tämä on suuri muutos aiempaan, sillä moni verkkokauppa on tähän saakka ollut saavutettavuudeltaan heikko. AA-tason saavutettavuusvaatimuksia on 49 kappaletta ja ne vaikuttavat sekä kauppasivuston visuaalisuuteen, käyttökokemukseen, ilmeeseen, tekniikkaan että sisältöön.

Vuonna 2025 sekä olemassa olevien että uusien verkkokauppojen tulee täyttää saavutettavuuskriteerit. Tämä tarkoittaa, että nyt tekeillä olevien uusien verkkokauppojen suunnittelussa on vahvasti suositeltavaa ottaa saavutettavuusvaatimukset huomioon. Esimerkiksi erilaiset tuotevalitsimet, haut ja tilauslomakkeet ovat elementtejä, joiden suunnitteluun ja rakentamiseen saavutettavuusvaatimukset vaikuttavat olennaisesti. Jos verkkokauppa rakennetaan kertaalleen ilman saavutettavuuden huomiointia, kaupan uudistaminen myöhemmin saavutettavaksi on olennaisesti työläämpää kuin jos saavutettavuus olisi alunperinkin huomioituna konseptitasolta lähtien.

Mitä palveluita vaatimukset koskevat?

Tässä kirjoituksessa kuvatut kuluttajansuojalain vaatimukset koskevat kuluttajille suunnattuja verkkokauppoja. On kuitenkin todennäköistä, että moni B2B-kaupan asiakas tottuu odottamaan samojen standardien noudattamista myös yritysten välisessä digitaalisessa kaupassa.

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset sen sijaan koskevat vuodesta 2025 alkaen kaikkia verkkokauppoja. Verkkokaupaksi luokitellaan käytännössä mikä tahansa sellainen verkkopalvelu, jossa ostajan ja myyjän välille syntyy sopimus tavaran tai palvelun ostamisesta.

Karhu Helsingin blogi ja uutiskirje jatkavat digisäännösten seurantaa

Jatkamme tulevaisuudessakin kiinnostuneina verkkosivustoja ja verkkokauppaa koskevan lainsäädännön ja viranomaisratkaisujen seurantaa blogissamme. Kun tilaat Karhulla on asiaa -uutiskirjeemme alla näkyvällä lomakkeella, pysyt uusimmista käänteistä ajan tasalla.

Lue myös muut digitaaliseen saavutettavuuteen liittyvät artikkelimme

Tykkäsitkö tästä jutusta?

2
2
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
  1. Google AI Overview – tekoälypohjaiset hakutulokset muuttavat hakukokemusta
  2. Maailman vierailluimmat verkkosivustot
  3. Miten verkkosivustoprojektin hinnoittelumalli vaikuttaa suunnittelun joustavuuteen?
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje