Karhulla on asiaa

Es­teet­tö­myys­di­rek­tii­vi tuo saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set yk­si­tyi­sel­le sektorille

Katja Heiskanen 5

Suomenkin lainsäädäntöön on tulossa merkittäviä esteettömyyttä koskevia muutoksia kesäkuussa 2022. Muutokset perustuvat Euroopan Unionin esteettömyysdirektiiviin, jolla pyritään yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden esteettömiä palveluita koskevia vaatimuksia.

EU:n esteettömyysdirektiivi

Esteettömyysdirektiivi on virallisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2019/882) tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista. Sen tarkoitus on turvata kaikille yhdenvertainen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan riippumatta henkilön ominaisuuksista ja mahdollisista rajoitteista. Tavoitteena on lisätä esteettömien palveluiden ja tuotteiden saatavuutta ja näin tehdä yhteiskunnasta osallistavampi, mikä edistää erityisesti vammaisten ihmisten itsenäistä elämää YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti.

Käytännössä direktiivi asettaa vaatimuksia sekä viranomaisille että yksityiselle sektorille: tietyt palvelut ja tuotteet on toteutettava esteettömästi.

Direktiivi on pantava kansallisesti toimeen jokaisessa EU-maassa viimeistään 28.6.2022. Säännösten soveltaminen alkaa 28.6.2025 eli siirtymäaikaa on kolme vuotta. 28.6.2025 jälkeen markkinoille tulevien tuotteiden ja palveluiden on oltava esteettömyysvaatimusten mukaisia. Tämänkin jälkeen direktiivissä on muutamia poikkeuksia, joille sallitaan pidempi siirtymäaika.

Keitä direktiivi koskee?

Siinä missä saavutettavuusdirektiivi ja siihen pohjautuva laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta eli digipalvelulaki velvoittaa lähinnä julkisen sektorin toimijoita, tuleva esteettömyysdirektiiviin pohjautuva lainsäädäntö velvoittaa julkisen hallinnon organisaatioiden lisäksi yksityistä sektoria. Esteettömyysdirektiivi laajentaakin saavutettavuusdirektiivin vaikutusta verkkopalveluista ja mobiilisovelluksista myös fyysisiin tuotteisiin.

Esteettömyysdirektiivi koskee esimerkiksi seuraavia tuotteita ja palveluita:

  • tietokoneet ja niiden käyttöjärjestelmät
  • älypuhelimet
  • sähköiset kirjat sekä niiden lukemiseen tarkoitetut laitteet ja ohjelmistot
  • itsepalvelupäätteet
  • verkkokauppa

Näistä etenkin verkkokauppa on herättänyt paljolti huomiota. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikkien EU:n alueella toimivien verkkokauppojen tulisi olla saavutettavia kesäkuussa 2025. Edessä on iso urakka, sillä tämänhetkinen tilanne verkkokauppojen saavutettavuuden suhteen on melko heikkoa.

Esteettömyysdirektiiviin valikoituja tuotteita ja palveluita ei valittu sattumanvaraisesti: valmistelun yhteydessä todettiin, että kyseisillä tuotteilla ja palveluilla on esteettömyydessä eniten eroja jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi nämä valikoidut tuotteet ja palvelut ovat tärkeitä vammaisille henkilöille.

Vaikka pääasiassa direktiivi koskee kaikkia direktiivissä mainittuja tuotteita ja palveluita tuottavia yrityksiä, sallitaan mikroyrityksille joitakin kevennyksiä vaatimuksissa. Direktiivissä mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on alle 10 työntekijää ja jonka vuosittainen liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai jonka vuosittainen taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

Esteettömyysdirektiivi kattaa mm. lippuautomaatit

Esteettömyysdirektiivin toimeenpano Suomessa

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi esteettömyysdirektiivin toimeenpanoa. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien palveluiden ja tuotteiden kansallinen sääntely kuuluu useamman ministeriön toimialaan, joten valmisteluun osallistuu useita ministeriöitä. Käytännössä muutoksia tulee useampaan lakiin, sillä Suomessa ei ole yhtä kattavaa säädöstä, joka kattaisi koko direktiivin soveltamisalan.

STM:n asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen siitä, miten direktiivi saatetaan osaksi Suomen lainsäädäntöä. Ehdotus oli lausuntokierroksella 1.2.2022 asti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2022. Lisätietoja aikataulusta STM:n sivuilta.

Esteettömyysdirektiivissä on rakennetun ympäristön osalta kansallista liikkumavaraa, minkä vuoksi se ei ole mukana nyt lausunnolla olleessa esityksessä. Työryhmä kuitenkin selvittää, kuinka esteettömyysdirektiivin liite III, joka koskee rakennettua ympäristöä, toimeenpannaan kansallisesti.

Esteettömyys ja saavutettavuus

Esteettömyydestä puhutaan yleensä, kun tarkoitetaan rakennettua, fyysistä ympäristöä tai tuotetta. Saavutettavuus puolestaan viittaa digitaalisten palveluiden kuten verkkosivujen ja mobiilisovellusten esteettömyyteen.

Yhdenmukaistetut standardit

Saavutettavuusdirektiivi on pohjannut pitkälti kansainväliseen WCAG-kriteeristöön. Kysymyksiä herättää esteettömyysdirektiivin kriteeristö. Se tiedetään, että esteettömyysdirektiivi tuo lisävaatimuksia. Standardoimistyö on kuitenkin vasta alkamassa EU:n tasolla. Tavoitteena on, että yhdenmukaiset standardit ovat voimassa, kun esteettömyysdirektiivin perusteella annettujen vaatimusten soveltaminen alkaa kesäkuussa 2025.

Seuraamme tiiviisti esteettömyysdirektiivin toimeenpanoa ja vaikutuksia. Uusien säännösten myötä saavutettavuusnäkökulmat korostuvat entistä vahvemmin verkkokauppaprojekteissa ja muissa digitaalisissa hankkeissa, myös yksityisellä sektorilla. Vaikka deadlinet häämöttävät vasta muutaman vuoden päässä, saavutettavuutta on hyvä lähteä vahvistamaan varsinkin uusissa hankkeissa jo saman tien.

Katso kaikki digitaaliseen saavutettavuuteen liittyvät artikkelimme

Tykkäsitkö tästä jutusta?

2
1
0
2
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
  1. HTTP-virhekoodit – eli mitä näet silloin, jos nettisivu ei toimi kuten odotit
  2. Googlen ilmaiset koulutukset
  3. Karhu Helsinki esittäytyi Huomenta Suomessa koiraystävällisenä työpaikkana – blogin hakukoneoptimointi tuotti mittavan medianäkyvyyden
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje