Saavutet­tavuus: Lue jutut blogistam­me

Digitaalinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että digitaalisten palveluiden sisältöjen tulee olla kaikkien ihmisten saavutettavissa ja käytettävissä ja jokaisen täytyy ymmärtää, mitä niissä sanotaan.

Olemme koonneet tälle sivulle artikkeleitamme digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta. Tutustu myös verkkosivujen saavutettavuusauditointiin.

Digitaalinen saavutettavuus kattaa monenlaisia palveluita, kuten verkkosivustot, mobiilisovellukset ja äänikirjat. EU:n tasolla ja Suomessa digitaalisten palveluiden saavutettavuutta säädellään lainsäädännössä. Tarkoituksena on pohjimmiltaan varmistaa ihmisoikeuksien toteutuminen, jotta jokainen voisi itsenäisesti käyttää tarvitsemiaan digipalveluita.

EU:n esteettömyysdirektiivi tuli voimaan 2022 ja vaikutti myös Suomessa lakiin digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, ns. digipalvelulakiin. Siirtymäaikaa on vuoteen 2025 asti. Digitaalinen saavutettavuus koskee uudistuksen myötä yhä useampia digipalveluita myös yksityisellä sektorilla, muun muassa verkkokauppoja.

Digitaalinen saavutettavuus ottaa huomioon verkkopalveluiden visuaalisuuteen, käytettävyyteen ja tekniseen toteutukseen liittyviä seikkoja. Lainsäädännössä nojataan kansainväliseen WCAG-kriteeristöön.