Karhulla on asiaa

Di­gi­pal­ve­lu­lain uudet vaatimukset

Katja Heiskanen 21

Digipalvelulakiin eli lakiin digitaalisten palveluiden tarjoamisesta on tehty muutoksia, joista merkittävin lienee lain vaikutuspiirin laajeneminen. Säännösten soveltaminen alkaa 28.6.2025.

Kirjoitimme aikaisemmin esteettömyysdirektiivistä ja sen tuomista muutoksista digipalvelulakiin yleisesti. Merkittävä uudistus on se, että lain piiriin kuuluminen määräytyy nyt myös tuotettavan palvelun mukaan. Uutena lain piiriin kuuluvia, kuluttajille tarkoitettuja palveluita ovat esimerkiksi verkkokauppa ja sähköiset kirjat. Kuluttajalla tarkoitetaan henkilöä, ei siis organisaatiota, joka hankkii tuotteen tai palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa.

Lisävaatimuksia verkkokaupoille

Kaikkien digipalvelulain piiriin kuuluvien palveluiden tulee noudattaa yleisiä saavutettavuusvaatimuksia. Digipalvelulakiin on kuitenkin myös lisätty uusia velvoitteita ja vaatimuksia, jotka koskevat vain näitä uutena lain piiriin tulevia palveluita. Palveluiden tulee siis täyttää yleiset saavutettavuusvaatimukset ja määräykset sekä palvelukohtaiset vaatimukset.

Verkkokaupan lisävaatimus on, että palveluntarjoajan on annettava tietoa tuotteen tai palvelun saavutettavuudesta tai esteettömyydestä, jos esimerkiksi valmistaja tai maahantuoja on nämä tiedot toimittanut.

Saavutettavuusvaatimuksista poikkeaminen

Kuten aikaisemminkin, saavutettavuusvaatimuksista voi poiketa, jos palveluntarjoaja pystyy tekemänsä saavutettavuusarvioinnin perusteella osoittamaan, että saavutettavuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaa kohtuuttoman rasitteen. Kohtuuttomaan rasitteeseen vetoamalla saavutettavuusvaatimuksista voi poiketa väliaikaisesti. Lisätietoja kohtuuttomasta rasitteesta Aluehallintoviraston sivuilla.

Uusista palvelukohtaisista saavutettavuusvaatimuksista poikkeamiseen on kohtuuttoman rasitteen lisäksi toinen hyväksytty syy: jos saavutettavuusvaatimusten noudattaminen muuttaisi palvelun perusluonnetta perustavanlaatuisesti. Tässäkin tilanteessa kohtuutonta rasitetta arvioidaan tiettyjen seikkojen mukaan.

Merkittävä uudistus on vaatimus siitä, että palveluntarjoaja dokumentoi tekemänsä arvion ja säilyttää sen viisi vuotta siitä, kun digitaalista palvelua on tarjottu. Arviointi on tehtävä uudelleen aina, kun digitaalista palvelua muutetaan, valvova viranomainen sitä pyytää tai vähintään viiden vuoden välein.

Huomattavaa on myös se, että saavutettavuusvaatimuksista ei voi poiketa, jos palveluntarjoaja saa saavutettavuuden parantamiseen myönnettyä ulkopuolista rahoitusta.

Saavutettavuuspuutteista ja korjauksista ilmoittaminen

Suurelta uudistukselta kuulostaa myös saavutettavuuspuutteista ilmoittamisvelvollisuus. Jos digitaalinen palvelu ei täytä saavutettavuusvaatimuksia, tulee puutteista ja korjaavista toimenpiteistä ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Ilmoituksessa tulee arvioida myös korjaustarpeet sekä aikataulu korjauksille. Tarkemmat ohjeet ilmoitusten tekemiseen on luvattu antaa myöhemmin.

Palaute palvelun saavutettavuudesta

Palveluntarjoajan on otettava saavutettavuuspalautetta vastaan. Saavutettavuusselosteesta on käytävä ilmi, miten saavutettavuuspalautetta voi antaa. Suosituksena on, että palautetta voisi antaa lomakkeella, jolloin palautteen antaminen nimettömänäkin olisi mahdollista. Lomakkeenkin on toki oltava saavutettava.

Palveluntarjoajan on lähetettävä palautteen antajalle sähköinen vastaanottokuittaus, josta ilmenee palautteen vastaanottoaika. Palautteeseen on vastattava viipymättä, vähintään kahden viikon kuluessa vastaanottohetkestä. Tämä ei tietenkään koske nimettömiä palautteita.

Vaikka siirtymäaikaa on vielä jäljellä, kannattaa uusiin vaatimuksiin varautuminen aloittaa jo hyvissä ajoin. Uutta kuluttajille suunnattua verkkokauppaa suunnitellessa kannattaa jo ottaa huomioon saavutettavuusvaatimukset, jotta isoilta korjausoperaatioilta vältytään siirtymäajan loputtua.

Lue myös muut digitaaliseen saavutettavuuteen liittyvät artikkelimme

Tykkäsitkö tästä jutusta?

12
6
1
2
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
  1. Karhu Helsinki esittäytyi Huomenta Suomessa koiraystävällisenä työpaikkana – blogin hakukoneoptimointi tuotti mittavan medianäkyvyyden
  2. Uusi ura koulutusohjelman kautta — haastattelussa kolme karhua
  3. Koira työpaikalla – Karhu Helsingissä toimistokoirat ovat tervetulleita
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje