Karhulla on asiaa

Saa­vu­tet­ta­vuus verk­ko­pal­ve­luis­sa – WCAG 2.2 kriteeristö julkaistu

Katja Heiskanen 5

Kansainvälisestä verkkosisällön saavutettavuusohjeesta (Web Content Accessibility Guidelines eli tuttavallisemmin WCAG) julkaistiin uusin versio, WCAG 2.2. Tässä kirjoituksessa käymme läpi, mikä ohjeistuksessa muuttuu verrattuna aikaisempaan versioon.

Myös alustava suunnitelma WCAG 3.0 -ohjeistolle on julkaistu.

WCAG lyhyesti

W3C julkaisee ja ylläpitää kansainvälisiä verkkosisällön saavutettavuusohjeita, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. W3C:n koordinoiman yhteistyön tavoitteena on työstää verkkosisällön saavutettavuudesta yhteinen standardi.

WCAG-ohjeisto koostuu periaatteista, ohjeista, kriteereistä ja tekniikoista. Lisäksi on tarjolla paljon esimerkkejä, resurssilinkkejä ja koodeja. Ylimmällä tasolla on neljä periaatetta, jotka muodostavat verkkosaavutettavuuden perustan: havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus. Seuraava taso ovat ohjeet, jotka tarjoavat sivustojen rakentajille ja sisällöntuottajille työskentelyyn perustavoitteet, jotta sisältö olisi saavutettavaa myös henkilöille, joilla on jokin rajoite tai vamma.

Jokaiselle ohjeelle on laadittu testattavia onnistumiskriteereitä, jotta WCAG-ohjeistoa voidaan käyttää silloin, kun ohjeidenmukaisuuden testaaminen ja vaatimusten määrittely ovat tarpeen. Kriteerit on jaettu kolmeen tasoon: A (matalin), AA ja AAA (korkein).

EU:n saavutettavuusdirektiivi ja sitä kautta myös Suomen laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta perustuu WCAG-ohjeiston toistaiseksi uusimpaan, vuonna 2018 julkaistuun versioon 2.1 ja sen tasoon AA.

Kirjoitushetkellä ei ole tiedossa, milloin uusinta WCAG 2.2 -ohjeistoa on lain mukaan noudatettava. Valvontaviranomaisen arvion mukaan uudet WCAG 2.2 -kriteerit tulevat osaksi lainsäädäntöämme aikaisintaan syksyllä 2024.

Mikä muuttuu?

Hyvä uutinen on se, että kaikki paitsi yksi aikaisempien ohjeistojen (2.0 ja 2.1) kriteeri sisältyvät uuteen 2.2-ohjeistoon. Kriteerit myös pysyvät täysin samoina, sanasta sanaan. Muutos olemassa oleviin kriteereihin koskee kriteeriä 2.4.7 Näkyvä fokus, joka on WCAG 2.1:ssä ollut tasoa AA, mutta tulee uudessa versiossa olemaan A-tasoa.

Poistuva kriteeri on 4.1.1 Jäsentäminen. Kriteerin poistaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että merkkauskielien käytössä ei tulisi kiinnittää huomiota jäsentämiseen ja esimerkiksi täydellisiin alku- ja lopputägeihin.

Lähes kaikki aikaisempien ohjeistojen kriteerit sisältyvät uuteen 2.2-ohjeistoon. Uusia kriteereitä on yhdeksän.

WCAG 2.2

Uudet kriteerit

Päivitettyyn ohjeistoon tulee yhteensä yhdeksän uutta kriteeriä. Näistä kaksi on A-tasoa, neljä AA-tasoa ja kolme AAA-tasoa.

Näkyvä kohdistus

Uudet kriteerit 2.4.11 ja 2.4.12 määrittelevät, että näppäimistön kohdistus ei saa peittyä kokonaan tai ollenkaan. Tämä helpottaa esimerkiksi sivustojen käyttöä näppäimistöllä: kun tabulaattorilla etenee sivua, kohdistuksen saanut elementti ei saisi jäädä piiloon. Kriteeri 2.4.11 on minimivaatimus ja tasoa AA, kun taas 2.4.12 on AAA-tasoa.

2.4.13 Kohdistuksen ulkonäkö

Tämä kriteeri tarkentaa sitä, miten näppäimistön kohdistus eli fokus ilmaistaan. Kriteeri 2.4.13 on tasoa AAA ja määrittelee muun muassa kohdistuksen kokoa ja värikontrastia.

2.5.7 Raahaaminen

Jotkin toiminnot vaativat raahaamista (esimerkiksi tiedoston siirtäminen kansiosta toiseen). Raahaaminen taas vaatii kykyä liikuttaa hiirtä ja painaa samalla hiiren nappia tarpeeksi kauan. Tämä ei kaikilta liikuntarajoitteiden tai sairauden takia onnistu. Uusi AA-tason kriteeri raahaamisesta edellyttää vaihtoehtoista tapaa, jonka voi toteuttaa yhdellä osoittimella, ellei raahaaminen ole olennaista.

2.5.8 Kohteen koko

Pieniin nappeihin osuminen kosketusnäytöllä, hiirellä tai muilla osoitinlaitteilla voi olla vaikeaa monille, mutta erityisesti niille, joilla on haasteita käsien hienomotoriikassa. Tämä uusi AA-tason kriteeri määrittelee tarkemmin kohteen vähimmäiskoon, jotta oikean kohteen aktivoiminen olisi helpompaa.

3.2.6 Avun löytäminen

Uusi A-tason kriteeri käsittelee avun tarjoamista. Sen mukaan kaikilla sivuilla tulisi tarjota kävijälle jokin keino löytää neuvoja ja apua, jos sitä tarvitsee. Vähintään yksi seuraavista keinoista tulisi tarjota jokaisella sivuston sivulla ja johdonmukaisesti aina samassa paikassa:

  • ihmiskontakti yhteystietojen avulla (puhelinnumero, sähköposti)
  • ihmiskontakti esimerkiksi yhteydenottolomakkeen, chatin, sosiaalisen median kautta
  • Self-help-osio (Usein kysytyt kysymykset, Tuki)
  • täysin automatisoitu yhteydenottokanava kuten chatbot

Saavutettava todentaminen tai vahvistaminen

Saavutettavaan vahvistamiseen liittyy kaksi uutta kriteeriä: AA-tason 3.3.8 ja AAA-tason 3.3.9. Jos todentaminen tai vahvistaminen perustuu testiin, joka vaatii kognitiivista toimintoa kuten tiedon muistamista, siirtämistä, kopiointia tai käsittelyä, tulisi tarjolla olla myös vaihtoehtoinen tapa tai mekanismi, joka auttaa selviämään kognitiivisesta testistä.

3.3.7 Tarpeettoman toiston välttäminen

Tämä A-tason kriteeri keskittyy turhan toiston poistamiseen. Jos käyttäjä on jo syöttänyt samat tiedot aiemmin saman prosessin ja istunnon aikana, hänen ei tarvitsisi kirjoittaa niitä uudelleen, ellei siihen ole poikkeuksissa määritettyä syytä.

Kaikki WCAG-kriteerit avataan ymmärrettävästi tässä kirjoituksessamme

Kaikki digitaaliseen saavutettavuuteen liittyvät artikkelimme

Tykkäsitkö tästä jutusta?

4
1
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
  1. Google AI Overview – tekoälypohjaiset hakutulokset muuttavat hakukokemusta
  2. Google Analyticsin termit suomeksi
  3. Maailman vierailluimmat verkkosivustot
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje