Nettisivuprojektin suuntaviivat
Karhulla on asiaa

Net­ti­si­vupro­jek­tin suun­ta­vii­vat

Karhu Helsinki

Tässä kirjoituksessa kerron, millaisia vaiheita nettisivuprojektiin kuuluu ja kuinka kauan aikaa projektille olisi hyvä varata. Mikäli nettisivu-uudistus on pian ajankohtainen, kannattaa projektiin varautua näillä eväillä. 7 syytä uudistukseen löydät täältä.

Projektin eri vaiheet

Projektiin kuuluu paljon erilaisia vaiheita. Näitä ovat:

 • Määrittelyvaihe – mitä tehdään
 • Visuaalinen suunnittelu – miten tehdään
 • Sivuston tekninen rakennus – käytännön tekeminen
 • Koulutus – miten käytetään
 • Sisällönsyöttö – sisällöt sivustolle
 • Testausvaihe – sivuston viimeistely
 • Julkaisuun valmistautuminen
 • Sivuston julkaisu
 • Takuuaika
 • Projektin päättyminen

Kuinka paljon aikaa projektille tulisi varata?

Karhulla verkkosivuston uudistusprojekti kestää yleensä noin 4–9 kuukautta. Aika saattaa tuntua alkuun pitkältä, mutta laadukkaasti suunniteltu, rakennettu ja testattu sivusto on sen arvoinen, lupaamme sen!

Kuinka paljon aikaa sisällönsyöttöön tulisi varata?

Sisällönsyöttöön varataan yleensä 4–8 viikkoa, mutta joskus jopa 12 viikkoa tai enemmän. Tämäkin saattaa kuulostaa pitkältä ajalta, mutta se menee kokemuksemme mukaan hujauksessa.

Miten projekti etenee käytännössä?

Määrittelyvaihe

Projekti alkaa määrittelyvaiheella, jossa sovitaan, millaisia ominaisuuksia sivustolle tulee. Keskustelemme yhdessä uuden sivuston tarpeista sekä projektin vaiheista, laajuudesta ja aikataulusta. Myös sivuston konsepti sekä kävijäpolut suunnitellaan. Selvitämme kanssanne käytössä olevat domainit, niiden osoitteet ja nimipalvelun tuottajat.

Karhun puolelta mukana on asiakkuusjohtajan lisäksi yleensä myös projektipäällikkö sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita, kuten visuaalinen suunnittelija, SEO-asiantuntija, kehittäjä tai saavutettavuustiimin edustaja.

Visuaalinen suunnittelu ja käyttökokemus

Seuraavassa vaiheessa suunnitellaan sivuston visuaalisuus sekä käyttökokemus. Suunnitelmien visuaalinen muoto auttaa usein hahmottamaan asioita eri tavalla, ja onkin mahdollista, että suunnitelmat vielä muuttuvat tämän vaiheen aikana. Voi myös käydä ilmi, että suunnitelmia on tarpeen tarkentaa. Katso täältä, miten sivuston ulkoasu saadaan vastaamaan toiveitasi.

Kun mallinäkymät ovat valmiina, ne dokumentoidaan ja käydään läpi Karhun asiantuntijoiden toimesta. Mikäli sivusto rakennetaan saavutettavaksi, käy myös saavutettavuustiimimme näkymät läpi. Tarkoituksena on havaita mahdolliset ongelmat etukäteen, kun asioita on vielä helppo muuttaa. Kaikkia huomioita ei kuitenkaan voi vielä tässä vaiheessa tehdä, joten sivusto testataan vielä erikseen ennen julkaisua.

Kun kaikki on Karhun puolelta kunnossa, käymme mallinäkymät läpi asiakkaan kanssa. Kommenttikierroksia, joiden välillä mallinäkymiin tehdään toivotut muutokset, voi olla useita. Kommenttikierrosten lopuksi saadaan sivuston mallinäkymät lopulliseen muotoonsa. Tämän jälkeen mallinäkymiä ei lähtökohtaisesti enää muokata, vaan sivusto siirtyy rakennusvaiheeseen.

Muutoksia konseptiin ja designiin voi tarvittaessa tehdä koko matkan ajan, mutta teknisen toteutuksen käynnistyttyä ne yleensä vaikuttavat aikatauluun ja kustannuksiin. Ne saattavat tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jo rakennettu ominaisuus tehdäänkin uudestaan eri tavalla.

Tekninen toteutus (sivuston rakennus)

Teknisen toteutusvaiheen alkaessa Karhulla pidetään sisäinen palaveri, jossa projektipäällikkö esittelee sivuston projektitiimille ja käy läpi projektin toteuttamisesta sovitut asiat. Sivustoa rakennetaan sprinteissä, jotka ovat, kuten Wikipedia kertoo, enintään muutaman viikon mittaisia aikaikkunoita, joiden aikana rakennetaan valmiita kokonaisuuksia.

Projektipäällikkömme käy sivuston kuulumiset läpi asiakkaan kanssa viikoittain. Palaverissa käydään läpi seuraavan viikon tavoitteet ja rakentamisen edistyminen. Lisäksi keskustelemme sisällöntuotannon tilanteesta; jotta sivustolle voi syöttää sisältöä, sivuston hierarkia ja sivuille tulevat sisällöt täytyy ensin suunnitella. Sen lisäksi, että vanhan sivuston sisällöt siirretään sisällönsyöttövaiheessa uuteen paikkaan, on sisältöä usein tarkoituksenmukaista myös päivittää. Vinkkejä onnistuneeseen sisällöntuotantoon löydät esimerkiksi täältä.

Mikäli sivustolle halutaan vielä tässä vaiheessa muutoksia tai lisäominaisuuksia, sovitaan siitä, tehdäänkö muutokset myöhemmin erillisenä kehitysprojektina vai tuodaanko ne meneillään olevaan projektiin mukaan. Jos muutokset halutaan mukaan käynnissä olevaan projektiin, ne vaikuttavat aikatauluun ja kustannuksiin.

Koulutus

Sivuston valmistuessa sisällönsyöttökelpoiseksi pidämme koulutustilaisuuden, jossa käydään läpi sivuston ominaisuudet ja käyttö sisällönsyöttäjien näkökulmasta. Koulutuksen yhteydessä keskustellaan myös uudelleenohjauksista. Huolenpidon edustaja on paikalla tutustumassa asiakkaaseen ja sivustoon.

Lue Drupal-koulutuksen 7 kysytyintä kysymystä täältä.

Sisällönsyöttö

Sisällönsyöttövaiheessa uudelle sivustolle syötetään kaikki tarvittava sisältö kuvineen. On tärkeää, että tähän on resursoitu riittävästi väkeä ja että näillä ihmisillä on tosiasiallisesti riittävästi aikaa toteuttaa työ. Urakka on usein todella suuri, joten se ei välttämättä onnistu muun työn ohessa. Lue vinkit onnistuneeseen sisällönsyöttöön.

Testaus

Sivuston testausta tapahtuu projektin useissa eri vaiheissa ja sitä tekevät useat eri ihmiset. Projektipäällikkö esimerkiksi testaa sivustoa ennen koulutusta, samalla kun työstää koulutusmateriaalia.

Ensimmäinen laaja testaus tapahtuu Karhun testaustiimin toimesta lähellä julkaisua. Tässä yhteydessä myös testataan sivuston saavutettavuus, jos kyse on saavutettavaksi suunnitellusta sivustosta.

Laadukkaan testauksen mahdollistaa se, että sivustolle on jo syötetty mahdollisimman paljon erilaista sisältöä – vain silloin voidaan tarkistaa, että kaikki toimii, kuten on suunniteltu.

Piirroskuva karhu kävelee

Testauksen jälkeen mahdolliset ongelmat korjataan. Lopuksi sivusto testataan vielä asiakkaan toimesta, jotta varmistutaan siitä, että sivusto vastaa sovittua.

Julkaisuun valmistautuminen

Ennen sivuston julkaisua on tarpeen tehdä erilaisia toimenpiteitä, kuten kertoa tulevasta julkaisuajankohdasta palvelinympäristön tarjoajalle. Jos kyse on kriittisestä ajankohdasta tai monen domainin julkaisusta, myös nimipalveluntarjoajaa on hyvä varoittaa etukäteen julkaisuajankohdasta. Varsinainen tilaus nimipalvelimien muutoksille tehdään viikkoa ennen julkaisua.

Karhu työstää uudelleenohjaukset vanhalta sivustolta asiakkaan toimittaman materiaalin perusteella. Ohjausten käsittely alkaa hyvissä ajoin, jotta mahdolliset ongelmat ehditään korjaamaan etukäteen. Mikäli uudelleenohjaukset eivät ole kunnossa ennen julkaisua, on vaarana, että vanhat linkit ympäri verkkoa menevät rikki ja sivut katoavat hakutuloksista: jos Googlen kerran indeksoimat URL-osoitteet lopettavat laajassa mitassa toimintansa, voi sivuston hakukonenäkyvyys merkittävästi huonontua jopa useiden kuukausien ajaksi.

Julkaisu

Julkaisupäivään on hyvä suhtautua rauhallisesti, vaikka kyseessä onkin tärkeä hetki. Nimipalvelinten päivittyminen ottaa aikansa, eivätkä muutokset näy kaikkialle samaan aikaan taikka välittömästi ohjauksen jälkeen. Ei siis kannata odottaa, että uusi sivusto olisi kaikille saatavilla juuri tiettyyn kellonaikaan.

Karhun projektipäällikkö kantaa vastuun julkaisusta ja on täysipainoisesti käytettävissä myös julkaisun jälkeen, kunnes projekti on kaikilta osin valmis. Tämän jälkeen sivuston pääasiallinen kontakti Karhulla on Huolenpito-tiimi. Vinkit yhteydenpitoon Huolenpidon kanssa täällä.

Takuuaika

Uuden sivuston takuuaika on Karhulla julkaisupäivästä alkaen 2 kuukautta. Tänä aikana ilmenneet, projektin laajuuteen kuuluvat ongelmat korjataan takuutyönä. On tärkeää, että sivuston toiminnallisuuksia käytetään takuuaikana monipuolisesti, jotta mahdolliset virheet tulevat takuuajan puitteissa esiin.

Projektin päättyminen

Kun kaikki projektin työt on tehty, on aika päättää projekti. Päätöspalaveri järjestetään kuukauden kuluessa sivuston julkaisusta, kunhan se esimerkiksi loma-aikojen puitteissa on mahdollista.

Palaverissa kerrataan projektin vaiheet ja keskustellaan siitä, mikä projektissa meni hyvin ja mikä kenties aiheutti haasteita. Lisäksi keskustelemme sivuston jatkokehityksestä ja niistä asioista, jotka on projektin aikana sovittu tehtäväksi julkaisun jälkeen.

Hyvän projektin kulmakivet

Nettisivujen uudistusprojekti on pitkä ponnistus, johon tarvitaan monia erilaisia asiantuntijoita. Hyvin tehdyt suunnitelmat, suunnitelmissa pysyminen ja ahkera viestintä ovat tärkeitä onnistumisen rakennuspalikoita. Kärsivällisyys ja joustavuus kantavat myös pitkälle. On parempi muuttaa aikataulua kuin tehdä kiireessä huonoa jälkeä.

Tykkäsitkö tästä jutusta?

0
0
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
 1. HTTP-virhekoodit – eli mitä näet silloin, jos nettisivu ei toimi kuten odotit
 2. Googlen ilmaiset koulutukset
 3. Karhu Helsinki esittäytyi Huomenta Suomessa koiraystävällisenä työpaikkana – blogin hakukoneoptimointi tuotti mittavan medianäkyvyyden
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje