Karhulla on asiaa

Google Analyticsin termit suomeksi

Karhu Helsinki

Tästä ei äidinkielenopettajani olisi pitänyt. Finglismin malliesimerkiksi joutumisen uhallakin kokosin Google Analyticsiin liittyvät yleisimmät termit ja kuvasin niiden tarkoituksen suomeksi. Alalla käytetään yleisesti englanninkielisiä termejä ja monesti vastaavat suomennokset ovat ontuvia tai vähintään tönkköjä. Tässä suomea ja englantia siis iloisessa sekamelskassa.

Bounce Rate (välitön poistuminen prosenteissa)

Bounce eli välitön poistuminen tarkoittaa yhden sivun istuntoa. Kävijä on esimerkiksi avannut etusivun ja sulkenut sen jälkeen selaimen välilehden. Tällöin Analytics vastaanottaa vain yhden ilmoituksen sivustolta.

Googlen määritelmä Bounce Ratelle: “Bounce rate is single-page sessions divided by all sessions, or the percentage of all sessions on your site in which users viewed only a single page and triggered only a single request to the Analytics server.” Analytics ilmoittaa Bounce Raten sekä yksittäisille sivuille että koko sivustolle yhteensä. Eri asia kuin Exit Rate.

Clicks (klikkaukset)

Tieto kertoo kyseiselle verkkosivustolle johtaneiden klikkausten määrän Googlen hakutulossivulla. Se ei sisällä maksullisten hakutulosten klikkauksia, jotka löytyvät Google Adsin omilta raporteilta. Termiä käytetään Acquisition-osion raporteilla, jotka kertovat liikenteen lähteistä. CTR eli Clickthrough Rate lasketaan jakamalla mainoksen näyttökerrat sen keräämillä klikkauksilla. Esimerkiksi jos mainoksella on 100 näyttökertaa ja sitä klikattiin 20 kertaa, CTR on 20 %. Eri asia kuin Impressions ja Hits.

Entrances (saapumiset)

Entrances-luku raportilla kertoo, kuinka moni kävijä aloitti vierailunsa kyseiseltä sivulta. Tätä session ensimmäistä sivua kutsutaan termillä ”Landing Page”. Nykyään suurin osa liikenteestä saapuu muille kuin etusivulle, joten aloitussivujen tutkiminen on kullanarvoista.

Events (tapahtumat)

Eventit ovat tapahtumia, joita Google Analytics vastaanottaa sivustolta. Yksinkertaisimmillaan Analytics seuraa sivuston sivunlatauksia. Eventeillä seurantaa pystytään laajentamaan myös muuhun kävijän vuorovaikutukseen sivuston kanssa, kuten lomakelähetyksiin, PDF-tiedostojen latauksiin tai videoiden katseluun.

Eventtien asentaminen vaatii yleensä jonkin verran seurannan räätälöintiä. Tähän ison avun tuo Google Tag Manager, jolla monien eventtien asettaminen onnistuu ilman sivuston koodiin koskemista.

Eri asia kuin Hits.

Exit % ja Exit Page (% poistumisia ja poistumissivu)

Exit Page on Landing Pagen vastakohta. Se on viimeinen sivu, jonka kävijä lataa istuntonsa aikana. Raporteilla ”% Exit” kertoo, kuinka iso osa kyseisen sivun latauksista jää istunnon viimeiseksi sivuksi. Mitä lähemmäs sataa prosenttiä luku nousee, sitä suurempi osuus sivun ladanneista ei enää jatka vierailua eteenpäin.

Jos Exit % on hyvin korkea, raportilla näytettyyn sivulla vietettyyn aikaan kannattaa suhtautua normaaliakin suuremmalla epäluulolla. Tämä johtuu siitä, että Analyticsilla ei ole keinoa tietää, kuinka kauan istunnon viimeisellä sivulla ollaan, ja jos sivu jää isolle osalle kävijöistä vierailun viimeiseksi, epätarkkuus kasvaa huomattavaksi.

Eri asia kuin Bounce Rate.

Goal (tavoite)

Goal tarkoittaa sivustolle määriteltyä tavoitetta, joka on asetettu Analyticsissa. Se voi olla esimerkiksi lomakkeen lähetys, sivulla vietetty määritelty aika tai verkkokaupassa joku tietyn summan ylittävä ostos. Analyticsin raporteilta voidaan tutkia, millä sivuilla tavoitteet ovat täyttyneet parhaiten.

Hits (osuma)

Hits-termiä ei suoraan Analyticsin sivuilla tule vastaan, mutta se liittyy läheisesti analytiikkaan. Hitillä tarkoitetaan Analyticsin vastaanottamaa viestiä sivustolta. Se voi olla sivunlataus, event, verkkokaupan tapahtuma tai sosiaalisen median tapahtuma. Istunnolla (Session) tarkoitetaan joukkoa hittejä eli merkkejä kävijän vuorovaikutuksesta sivuston kanssa.

Jos Analyticsiin ei tule enää hittejä, kävijän oletetaan kaikonneen. Mikäli viimeisimmästä hitistä on kulunut puoli tuntia, kävijän istunnon lasketaan päättyneen. Eri asia kuin Event.

Impressions (impressiot)

Google Ads:issa käytetty termi, joka kertoo, kuinka monta kertaa verkkosivusto näkyi hakutuloksissa. Tähän eivät kuulu Ads:in maksulliset näyttökerrat. Analyticsin puolella termi tulee vastaan Search console -osion raporteilla, esim. Acquisition > Search console > Langing Pages.

Landing Page (laskeutumissivu)

Istunnon ensimmäinen sivu. Analyticsin Landing Pages -raportti (Behaviour > Site Content > Landing Pages) näyttää listauksen sivuista, joille kävijät kävijät useimmiten saapuvat sivustollasi. Sama kuin Entrances.

Page Views (sivun katselut)

Kertoo kunkin sivun latausten yhteenlasketun määrän. Jos kävijä lataa sivun uudelleen, tämä kasvattaa lukemaa. Samoin, jos tämä palaa myöhemmin samalle sivulle uudelleen.

Unique Page Views (yksilöidyt sivun katselut)

Kuin Page Views, mutta kukin sivu lasketaan vain kerran per istunto. Jos kävijä saman istunnon aikana lataa sivun uudelleen tai palaa sivulle uudestaan, nämä eivät kasvata lukemaa.

Pages/Session (sivut/istunto)

Lasketaan jakamalla tietyllä aikavälillä sivunlataukset (Page Views) istuntojen (Sessions) määrällä. Kertoo, kuinka monella sivulla keskimäärin vierailijat käyvät yksittäisen istunnon aikana.

Googlen sanasto suomeksi

Session (istunto)

Sessio sisältää tiedon kävijän yhdestä istunnosta sivustolla. Se alkaa ensimmäisestä sivunlatauksesta ja päättyy, kun viimeisestä sivunlatauksesta on kulunut 30 minuuttia. Sama pätee muihinkin hitteihin, esim. eventteihin ja verkkokaupan toimintoihin. Jokaisen saapuneen hitin jälkeen alkaa uusi 30 minuutin tarkastelujakso. Poikkeuksen tekee vuorokauden vaihtuminen puoliltaöin, jolloin kaikki avoimet sessiot päätetään, vaikka käyttäjä olisi aktiivinen.

Number of Sessions per User (istuntoja/käyttäjä)

Kertoo, kuinka monta istuntoa käyttäjillä on keskimäärin ollut. Jos luku on 4, kyseisellä ajanjaksolla kävijät ovat vierailleet sivustolla keskimäärin neljällä erillisellä kerralla. Niiden välillä on ollut vähintään 30 minuutin tauko. Koko sivustolle laskettu keskimääräinen luku ilmoitetaan Audience-osion etusivulla.

Avg. Session Duration (istunnon keskim. kesto)

Lasketaan jakamalla kaikkien istuntojen yhteenlaskettu aika istuntojen lukumäärällä ja kertoo istunnon keskimääräisen keston.

Time on Page (keskim. sivulla käytetty aika)

Keskimäärin tämän verran aikaa kävijä viettää sivulla. Istunnon viimeiselle sivulle ei saada laskettua sillä vietettyä aikaa, sillä Google ei tiedä, milloin kävijä on siltä poistunut. Sama pätee myös bounceihin, eli vain yhden sivunlatauksen sisältäneisiin vierailuihin. Jos sivu on usein vierailun viimeinen sivu (korkea Exit %), sen kohdalla ilmoitettuun keskimääräiseen sivulla käytettyyn aikaan kannattaa suhtautua epäilevästi, sillä tällaisissa tilanteissa mittaustarkkuus on poikkeuksellisen huono.

Users, Visitors ja Traffic (käyttäjät, vierailijat ja liikenne)

Users ja Visitors kuvaamaan sivustolla vierailevia ihmisiä, näitä Google käyttää iloisesti ristiin. Traffic on kokoava termi, joka kuvaa liikenteen määriä.

Active Users (aktiiviset käyttäjät)

Termiä käytetään vierailijoista, jotka ovat jollain tavalla olleet aktiivisia sivustolla. Esimerkiksi Audience-osiosta löytyvältä Active Users -raportilta voi tarkastella päivän, viikon tai kuukauden aikana sivustolla vierailleiden ihmisten määriä. Real-time -raportilla Active Users kertoo juuri tällä hetkellä sivustolla vierailevien kävijöiden määrän. Aktiivisuus ei välttämättä tarkoita pelkästään klikkauksia: kävijän aktiivisuudesta kertovat myös muut merkit, kuten räätälöidyt eventit – siis mitkä tahansa hitit. Sivustolle on voitu määritellä eventejä esimerkiksi näkymän vieritykseen tai videoiden katseluun liittyen.

New Users (uudet käyttäjät)

Vierailija, joka ei ole aiemmin käynyt sivustolla tällä selaimella, tai edellisestä käynnistä on kulunut vähintään 2 vuotta.

Returning Users (palaavat käyttäjät)

Vierailija, joka on käynyt sivustolla aiemmin tällä samalla selaimella viimeisen kahden vuoden aikana.

Traffic Source (liikenteen lähde)

Kertoo, mistä liikenne on tullut sivustolle, esimerkiksi hakukone, some tai toinen verkkosivusto.

Medium (tulotapa)

Medium kuvaa myöskin liikenteen alkuperää, mutta lähteet on ryhmitelty isompiin luokkiin. Sellainen voi olla esimerkiksi ”maksuton haku”.

Channels (kanavat)

Googlen tekemä ryhmittely erilaisille liikenteen lähteille. Nämä muuttuvat ajoittain, mutta ideana niillä on tarjota helpompi tapa tutkia liikenteen lähteitä.

Direct Traffic (suora liikenne)

Kuvaa liikennettä, jonka lähdettä ei tiedetä. Se voi lähtöisin esim. selaimen kirjanmerkistä, puhelimen sovelluksesta tai esim. käyttäjästä joka kirjoittaa osoitteen suoraan selaimen osoitekenttään.

Organic Search (orgaaninen hakuliikenne)

Kuvaa liikennettä, joka saapuu hakukoneista. Ei sisällä hakukoneiden maksullista mainontaa.

Paid Search (maksullinen hakuliikenne)

Tämä taas kertoo hakukoneiden maksullisen mainonnan kautta tulleen liikenteen.

Segment (segmentti)

Analyticsin kävijäjoukon voi pilkkoa pienemmeksi segmenteiksi. Ne muodostetaan valitsemalla jokin yhteinen ominaisuus. Esimerkkinä voisi olla kävijät, jotka ovat saapuneet sivustolle uutiskirjeestä linkkiä klikkaamalla.

Lisää aiheeseen liittyviä termejä löytyy Googlen suomenkielisiltä ohjesivuilta.

Ps. Google Analyticsin käyttöliittymän saa näkymään halutulla kielellä. Sekä pysyvästi että väliaikaisesti.

 

Tykkäsitkö tästä jutusta?

0
0
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
Viime viikkoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje