Karhulla on asiaa

Tutkimme Google Analytics 4:n uudet mittarit, laskimme keskiarvoja ja tunnistimme eroja

Sanna Lindholm 12

Google Analytics 4 -kävijäseurannan (GA4) mittaaminen toimii monelta osin eri tavalla kuin vuosia käytössä olleessa Googlen perinteisessä Universal Analyticsisissä. Tässä jutussa kerromme, miltä GA4:n uusien mittareiden tyypilliset luvut näyttävät suomalaisilla verkkosivustoilla.

Google Analytics 4:n uudet mittarit keskittyvät käyttäjän aktiivisuuteen

GA4 toi mukanaan useita uusia mittareita, joilla halutaan erityisesti kerätä tietoa siitä, kuinka aktiivisia käyttäjät ovat sivustolla. Osa uusista mittareista on aivan uuden analytiikkajärjestelmän mittaamisen ja raportoinnin ytimessä. Niiden ymmärtäminen on siis tärkeää, jotta GA4:n tuottamaa dataa voi mielekkäästi hyödyntää. Alla ovat tärkeimmät uudet mittarit. Avaamme Google Analytics 4:n sielunelämää laajemmin aiemmassa blogissamme.

Uusi GA4-mittariMitä se mittaa?
Active users (kpl)Käyttäjät, jotka tekevät sivustolla ainakin jotain. Näiden käyttäjien toiminnan mittaaminen on GA4:n pääidea. GA4:n tulkinnan mukaan muut kuin aktiiviset käyttäjät käytännössä poistuvat sivuilta saman tien.
Views per session (kpl)Katseltujen näkymien määrä per vierailu. Tämä on lähellä sitä, mitä katseltujen sivujen määrä oli vanhassa Analyticsissä, mutta dynaamisesti rakennetuilla sivustoilla ja mobiilisovelluksissa näkymä ja sivu voivat olla eri asioita.
Engagement rate (%)Kuinka suuri osa käyttäjistä on aktiivisia. Loput käytännössä ovat niitä, jotka ovat poistuneet sivuilta saman tien.
Engagement time per session (aikaa)Kuinka pitkän aikaa käyttäjät ovat sivustolla aktiivisia. Tämä mittari on sukua vanhan Analyticsin sivustolla käytetylle ajalle, mutta GA4:ssä ideana on mitata nimenomaan sellaista vierailuaikaa, jona kävijä on tehnyt sivustolla jotain.

Miltä GA4:n uusien mittareiden tulisi näyttää?

GA4-käyttöönottojen myötä asiakkaamme kysyvät meiltä säännöllisesti, miltä näiden uusien mittareiden lukemien tulisi näyttää, mitkä ovat niiden keskiarvot ja miten heidän sivustonsa lukemat eroavat keskiarvoista. Päätimme siis tutkia ja tehdä päätelmiä konkreettiseen dataan perustuen.

Tutkimusotokseemme sisältyneet sata suomalaista verkkosivustoa palvelevat noin 30 miljoonaa käyttäjää vuodessa

Piirroskuva karhu

Valitsimme tutkimuskohteeksi sata Karhu Huolenpidossa olevaa suomalaista verkkosivustoa. Joukossa on suuria ja pieniä sivustoja, sivustoja joiden omistajina on sekä yrityksiä, järjestöjä että julkista sektoria ja moninaisia yleisöjä palvelevia sivustoja.

Tutkimuksessamme mukana olevat sivustot palvelevat vuodessa yhteensä noin 30 miljoonaa käyttäjää ja niissä tehdään vuosittain reilut 90 miljoonaa näkymien katselua. Uskomme, että otos on varsin kattava, kun puhutaan suomalaisista organisaatio- ja brändisivustoista.

Views per session eli katseltujen näkymien määrä

Google Analytics 4 mittaa katseltujen näkymien määrää Pages and screens -raportilla. Googlen termistössä ”pages” tarkoittaa verkkosivustojen yksittäisiä sivuja ja ”screens” puolestaan mobiilisovellusten yksittäisiä näkymiä.

Monella sivustolla sivut ja näkymät ovat sama asia, mutta dynaamisilla ja ns. headless-tekniikkaan perustuvilla sivustoilla koko sivustovierailu voi tapahtua teknisesti yhdellä sivulla, mutta näkymät vaihtuvat käyttäjän tekemien toimenpiteiden perusteella. Sama tilanne on mobiilisovelluksissa, joiden mittaamiseen Google Analytics 4:ää voi myöskin hyödyntää.

Views per session -keskiarvot tutkimillamme sivustoilla

  • Tietokonekäyttäjät 3,14
  • Mobiilikäyttäjät 2,02

Kuten olettaa saattaa, tietokonekäyttäjät tarkastelevat tyypillisen vierailunsa aikana useampia näkymiä kuin mobiilikäyttäjät. Ero luvuissa on selvä. Monilla sivustoilla mobiilikäyttö on nopearytmisempää ja harvempi kävijä liikkuu sivulta toiselle valikoiden, haun tai sisäisten linkkien kautta.

Views per session -keskiarvot sivustotyypeittäin

TietokonekäyttäjätMobiilikäyttäjät
B2C-sivustot2,972,07
B2B-sivustot3,361,95
Yritysten sivustot3,312,02
Järjestösivustot2,852,06
Julkisen sektorin sivustot2,091,85
Pääosin kotimaista yleisöä palvelevat sivustot3,212,02
Pääosin kansainvälistä yleisöä palvelevat sivustot2,962,02

Havaitsemme, että sivustotyypistä riippumatta tietokonekäyttäjien katselemien näkymien määrä on selkeästi suurempi kuin mobiilikäytössä. Julkisen sektorin sivustoilla ero on pienempi kuin muilla sivustoilla, mutta tässä kohdin on tärkeää huomioida, että tutkimusotoksessamme vain alle 10 % sivustoista oli julkisen sektorin organisaatioiden omistamia. Löydökset tältä osin ovat siis korkeintaan suuntaa-antavia.

Mobiilikäyttäjien katselemien näkymien määrä on sivustotyypistä riippumatta lähes sama. Voidaan siis olla varsin luottavaisia sen suhteen, että tyypillisellä suomalaisella verkkosivustolla mobiilikäyttäjät katselevat keskimäärin kahta näkymää per vierailu. Tietokonekäyttäjillä keskiarvo pyörii kolmosen lähimaastossa.

Engagement rate eli kuinka suuri osa käyttäjistä on aktiivisia

Engagement rate kertoo, kuinka suuri osuus käyttäjistä tekee sivustolla ainakin jotain. Ne jotka eivät ole ”engaged” käytännössä poistuvat sivustolta saman tien. Tämä uusi mittari on sysännyt sivurooliin vanhan Google Analyticsin välittömän poistumisen prosentin. Kyse on kutakuinkin samasta asiasta, mutta nyt keskitytään niihin käyttäjiin, jotka eivät poistu ja joista voi koitua hyötyä sivuston omistajalle.

Engagement rate -keskiarvot tutkimillamme sivustoilla

  • Tietokonekäyttäjät 67,1 %
  • Mobiilikäyttäjät 60,5 %

Myös näissä luvuissa on selvä ero tietokone- ja mobiilikäyttäjien välillä. Mobiilikäyttäjistä keskimäärin lähes 40 % poistuu sivustolta tekemättä siellä käytännössä mitään. Tietokonekäyttäjät ovat kärsivällisempiä. Tämä on ymmärrettävää, koska verkkosivujen mobiilikäyttö on nopeatahtisempaa ja käyttäjien voi mobiilikäyttötilanteissa olettaakin olevan kärsimättömämpiä.

Engagement rate -keskiarvot sivustotyypeittäin

TietokonekäyttäjätMobiilikäyttäjät
B2C-sivustot69,0 %62,2 %
B2B-sivustot65,0 %58,5 %
Yritysten sivustot68,6 %62,3 %
Järjestösivustot61,4 %53,5 %
Julkisen sektorin sivustot70,3 %66,2 %
Pääosin kotimaista yleisöä palvelevat sivustot66,4 %60,0 %
Pääosin kansainvälistä yleisöä palvelevat sivustot69,0 %61,8 %

Täällä havaitaan sama yhdenmukaisuus kuin views per session -luvuissa: käyttäjät ovat malttamattomampia mobiilissa kuin tietokoneella. Näiden lukujen perusteella näyttää myös siltä, että kuluttajakäyttäjät ovat B2B-yleisöä kärsivällisempiä – B2C-yleisön engagement rate on B2B-yleisöä korkeampi sekä tietokoneella että mobiilissa.

Tutkimusotoksemme julkisen sektorin sivustojen käyttäjät olivat eniten engaged ja järjestösivustojen käyttäjät vähiten – yrityssivustojen yleisö sijoittuu keskimaastoon, sekä mobiilissa että tietokoneella. Järjestösivustojen mobiiliyleisön engagement rate oli yllättävän reilusti muita alhaisempi.

Engagement time per session eli kuinka pitkän aikaa kävijät ovat sivustolla aktiivisia

Google Analytics 4 ei enää keskity mittaamaan kävijän sivustovierailun kokonaiskestoa vaan käyttäjän viettämää aktiivista aikaa sivustolla. Tämän aktiivisen ajan tarkka mittaamisperiaate on osittain hämärän peitossa, mutta tiedossa on, että Google tulkitsee aktiivisuudeksi ainakin linkkien klikkaamisen tai näpäyttämisen, sivujen vierittämisen ja sivustokohtaisesti määritettyjen konversiotapahtumien suorittamisen.

Engagement time per session -keskiarvot tutkimillamme sivustoilla

  • Tietokonekäyttäjät 1 minuutti 17 sekuntia
  • Mobiilikäyttäjät 43 sekuntia

Nämä luvut alleviivaavat sitä, kuinka nopeasti verkkosivujen käyttäjään pitäisi tehdä vaikutus ja saada hänen huomionsa. Jos käyttäjä jaksaa olla sivustolla aktiivinen yhden minuutinkin ajan, se on jo hyvä saavutus.

Sivustojen sisällön silmäiltävyyden ja käyttökokemuksen sujuvuuden merkitys korostuu näiden lukujen valossa. Se, että mobiilikäyttäjien viettämä aika on tietokonekäyttäjien vastaavaa lyhyempi on linjassa aiemmin tässä kirjoituksessa kuvattujen engagement rate ja views per session -lukujen kanssa.

Engagement time per session -keskiarvot sivustotyypeittäin

TietokonekäyttäjätMobiilikäyttäjät
B2C-sivustot1 min 22 s46 s
B2B-sivustot1 min 13 s40 s
Yritysten sivustot1 min 22 s44 s
Järjestösivustot1 min 4 s40 s
Julkisen sektorin sivustot1 min 7 s44 s
Pääosin kotimaista yleisöä palvelevat sivustot1 min 19 s42 s
Pääosin kansainvälistä yleisöä palvelevat sivustot1 min 14 s47 s

Nämä lukemat ovat silmiinpistävän samassa linjassa kaikissa sivustotyypeissä ja toisaalta tietokonekäyttäjien ja mobiilikäyttäjien keskuudessa. Mobiilikäytön aktiiviaika on lähes sama kaikissa sivustotyypeissä. Tietokonekäyttäjien puolella nähdään hienoista eroa sivustotyypeittäin – yrityssivustoilla vietetty aktiiviaika on hieman pidempi kuin järjestöjen ja julkisen sektorin sivustoilla.

Miltä teidän sivustojenne GA4-mittarit näyttävät?

Suosittelemme vertaamaan näitä lukuja organisaationne sivustojen analytiikan näyttämiin lukuihin ja arvioimaan sitä, mistä erot johtuvat. Jos kaipaatte tulkintojen tekemisessä tai mittareiden määrittelyssä asiantuntijanäkemystä, olemme Karhu Helsingissä mielellämme avuksi. Lähetä allekirjoittaneelle sähköpostia tai ota yhteyttä.

Karhun blogi ja uutiskirje haistelevat analytiikan tuulia ja kertovat uudistuksista

Jatkamme tiiviisti analytiikkatyökalujen kehityksen seurantaa blogissamme. Kun tilaat Karhulla on asiaa -uutiskirjeemme alla näkyvällä lomakkeella, pysyt uusimmista juonenkäänteistä ajan tasalla. Kerromme asioista, joista jokaisen verkkosivujen omistajan on hyvä olla ajan tasalla.

Tykkäsitkö tästä jutusta?

6
4
2
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
  1. Google AI Overview – tekoälypohjaiset hakutulokset muuttavat hakukokemusta
  2. Google Analyticsin termit suomeksi
  3. Maailman vierailluimmat verkkosivustot
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje