Karhulla on asiaa

Google Analyticsin suo­si­tuim­mat raportit 2020

Karhu Helsinki

Google Analyticsin näkymät ja toiminnallisuudet päivittyvät tiuhaan. Työkalun raporttivalikoima on laaja, eivätkä kaikki näkymät tarjoa yhtälaista hyötyä. Päivitimme parin vuoden takaisen artikkelimme Analyticsin hyödyllisimmistä raporteista tähän päivään. Tässä tärkeimmät raportit vuodelle 2020.

Nämä raportit ovat valmiita sellaisenaan, eivätkä vaadi värkkäystä julkaisujärjestelmän puolella tai määrittelyjä Analyticsissa – sivustohakua lukuun ottamatta.

1. Realtime – Reaaliaikainen raportti 2. Audience Overview – Yleisön yleiskatsaus 3. Site Content – Sivuston sisältö 4. Social Overview – Sosiaalisen median yleiskatsaus 5. Bounce Rate – Välitön poistumisprosentti 6. Traffic Sources – Liikenteen lähteet 7. Behavior Flow – Kävijän kulku 8. Landing Pages – Aloitussivut 9. Exit Pages – Poistumissivut 10. Site Search – Sivustohaku 11. Vierailijoiden päätelaitteet

 

1. Realtime – Reaaliaikainen raportti

Realtime-raportti näyttää sivuston vierailut reaaliaikaisena. Se listaa sivunkatselut per minuutti viimeisen puolen tunnin ajalta. Samoin näkymästä selviää päätelaitteiden jakaantuminen tietokoneisiin, padeihin ja mobiililaitteisiin sekä juuri nyt selatut sivut. Jos sivustolle vyöryy poikkeuksellisen paljon liikennettä, sen lähdettä voi selvitää raportilta Realtime > Traffic Sources (Reaaliaikainen > Liikenteen lähteet).

Google Analytics - Realtime-raportti

2. Audience Overview – Yleisön yleiskatsaus

Yleisön yleiskatsaus kokoaa yhteen sivuston tärkeimmät avainluvut menneeltä kuukaudelta. Se on hyvä sivu aloittaa tutustuminen viimeaikojen tapahtumiin.

Google Analytics - yleiskatsaus
 • Users – Käyttäjät Kuinka moni käyttäjä on vieraillut sivustolla. Saman käyttäjän vierailut eri laitteilla tai selaimilla lasketaan omiksi käyttäjikseen. Tämä luku sisältää sekä uudet käyttäjät että sivustolla aiemmin vierailleet käyttäjät.
 • New Users – Uudet käyttäjät Uudet käyttäjät eivät ole vierailleet sivustolla aiemmin samalla selaimella.
 • Sessions – Istunnot Istunto on ajanjakso, jonka käyttäjä on aktiivinen sivustollasi. Oletuksena on, että jos käyttäjä on passiivinen 30 minuuttia tai sitä pidemmän ajan, kaikki tämän jälkeen tapahtuvat toiminnot kuuluvat uuteen istuntoon. Jos käyttäjä poistuu sivustolta ja palaa sinne 30 minuutin kuluessa, aika lasketaan mukaan alkuperäiseen istuntoon.
 • Number of Sessions per User – Istuntojen lukumäärä käyttäjää kohti Kuinka monta kertaa kävijä on keskimäärin vieraillut sivustolla. Lasketaan jakamalla istuntojen lukumäärä käyttäjien lukumäärällä.
 • Pageviews – Sivun katselut Sivun katselu tarkoittaa yhtä sivun latauskertaa tai uudelleenlatausta selaimessa. Kertoo katseltujen sivujen kokonaismäärän.
 • Pages/Session – Sivut/istunto Monellako sivulla keskimäärin kävijä on vieraillut istuntonsa aikana.
 • Avg. Session Duration – Istunnon keskim. kesto Kuinka pitkään keskimäärin kävijä on viettänyt aikaa sivustolla.
 • Bounce Rate – Välitön poistuminen prosenteissa Kuinka iso osuus kävijöistä on poistunut ensimmäisen sivun ladattuaan. Nämä kävijät eivät ole siirtyneet millekään sivulle ensimmäisen sivun nähtyään.
 • % New Sessions – % uutta istuntoa Kuinka iso osuus kävijöistä ei ole vieraillut sivustolla aiemmin samalla selaimella

Kaikki tunnusluvut ovat uniikkeja juuri omalle sivustollesi, eikä niitä voi verrata suoraan jonkin toisen sivuston lukuihin. Suurimman hyödyn datasta saa vertaamalla sitä aiempaan tilanteeseen. Käyttäjien määrä on voinut pysyä samana vuodentakaisesta, mutta jos istunnon keskimääräinen kesto on noussut merkittävästi, sisältösi on alkanut kiinnostaa kävijöitä aiempaa enemmän.

Videosisällön tuominen sivustolle kasvattaa yleensä istunnon keskimääräistä kestoa, sillä liikkuvan kuvan ääressä viihdytään perinteistä sisältöä pidempään.

Tätä raporttia kannattaa tutkia yhdessä Acquisition Overview -sivun (Hankinnan yleiskatsaus) kanssa. Hankinnan yleiskatsaus on hämärästä nimestään huolimatta erittäin hyödyllinen työkalu, joka näyttää suosituimmat kanavat, joista kävijät saapuvat sivuillesi. Kunkin kanavan kohdalla näytetään istuntojen lukumäärä ja välitön poistumisprosentti.

3. Site Content – Sivuston sisältö

Yksi hyödyllisimmistä Analytics-raporteista on listaus sivuston suosituimmasta sisällöstä. Käyttäytyminen-osiosta (Behavior > Site Content) löytyvä katsaus kokoaa yhteen sivut, jotka ovat keränneet menneen kuukauden aikana eniten katseluita.

Google Analytics - sivuston sisältö

Jos käyttäjä vierailee samalla sivulla useamman kerran, jokainen sivunlataus lasketaan mukaan raportin Sivun katselut -sarakkeeseen (Page Views). Yksilöityihin sivun katseluihin (Unique Pageviews) tällaiset vierailijat lasketaan mukaan vain kerran. Käytännössä Yksilöidyt sivun katselut kertoo siis kuinka monta eri ihmistä (selainta) sivulla on käynyt.

Raportille saa näkymään sivujen osoitteiden sijaan niiden otsikot, kun valitsee taulukon yläpuolelta ensisijaiseksi mittasuhteeksi ”Sivun otsikko”.

4. Social Overview – Sosiaalisen median yleiskatsaus

Sosiaalisen median kautta tullut liikenne näkyy raportilla Acquisition > Social > Social Overview (Hankinta > Sosiaalinen media > Yleiskatsaus).

Google Analytics: Somen yleiskatsaus

Raporttiin on koottu sivustosi maininnat sosiaalisessa mediassa ja analyysi somesta lähtöisin olevasta liikenteen määrästä. Jaettu URL-osoite -välilehti näyttää kätevästi, mitä sivustosi sisällöstä kävijät ovat arvostaneet niin, että ovat jakaneet vapaaehtoisesti sitä tutuilleen. Tältä listalta saa vinkkejä siihen, millainen uusi sisältö saattaisi kiinnostaa kävijöitäsi jatkossa.

Kaikki tunnusluvut ovat uniikkeja juuri omalle sivustollesi, eikä niitä voi verrata suoraan jonkin toisen sivuston lukuihin. Suurimman hyödyn datasta saa vertaamalla sitä aiempaan tilanteeseen.

Tärkeimmät Google Analytics -raportit

5. Bounce Rate – Välitön poistumisprosentti

Välitön poistumisprosentti (Bounce Rate) kertoo niiden kävijöiden määrän, jotka saapuvat sivuillesi, tutustuvat vain yhteen sivuun ja poistuvat. Koko sivustolle laskettu keskimääräinen luku löytyy Yleisö-osion yleiskatsaus-raportilta. Lisäksi sivukohtaiset luvut löytyvät kaikilta raporteilta.

Keskimääräinen poistumisprosentti vaihtelee paljon sivuston tyypin mukaan. Hyvin hakukoneessa näkyvällä reseptisivustolla välitön poistuminen saattaa olla hyvin korkea, kun toimiva lihapullaresepti löytyy ensimmäisellä klikkauksella, eikä tarvetta muiden sivujen avaamiselle ole. Tavallisilla yrityssivustoilla korkea poistumisprosentti kuitenkin viestii usein siitä, ettei sisältö vastaa kävijän odotuksia. Jos sivusto ei avaudu inhimillisesti puhelimen ruudulle, kävijä palaa nopeasti takaisin hakukoneen tuloksiin ja kokeilee jotain toista hakutulosta.

6. Traffic Sources – Liikenteen lähteet

Liikenteen lähteet (Traffic Sources) on esitelty sivulla Acquisition > All Traffic > Source/Medium (Hankinta > Kaikki liikenne > Lähde/tulotapa).

Google Analytics: Liikenteen lähteet

Lähde kertoo sivuston, jolta kävijä on linkkiä klikkaamalla sivuillesi päätynyt. Mahdollisia lähteitä ovat esimerkiksi

 • Google (hakukoneen kautta saapunut kävijä)
 • facebook.com (kävijä sosiaalisesta mediasta)
 • uutiskirje_2020-02 (uutiskirjeen nimi)
 • direct (kävijä, joka on kirjoittanut osoitteen suoraan selaimen osoiteriville tai klikannut kirjanmerkkiä)

Tulotapa taas on Googlen tapa ryhmitellä sivustot eri luokkiin:

 • Organic Search – Maksuton Ilmainen haku
 • Paid Search Maksettu hakukonemainonta
 • Social Sosiaalinen media
 • CPC – CPC Cost per click, eli klikkauksittain maksettu mainonta
 • Other Advertising – Muu maksettu mainonta Mainonnan tyyppinä CPV, CPA, CPP tai Content-text
 • Referral – Viittaus Linkki toiselta sivustolta
 • Display – Näyttö Mainosten jakeluverkosto, perinteinen bannerimainonta, mainonnan tyyppinä Display, CPM tai Banner
 • Email – Sähköposti Itse määritelty tulotavan nimi
 • None – Ei mikään Suora liikenne (esim. kävijä on kirjoittanut osoitteen suoraan selaimeen, käytti kirjanmerkkiä, klikkasi linkkiä PDF-dokumentista, tai muusta lähteestä, jota ei saada eroteltua)

Raportilta saa vinkkejä siitä, millaiset sivustot ovat linkittäneet sisältöösi.

7. Behavior Flow – Kävijän kulku

Yksi Analyticsin massiivisimmista raporteista on Kävijän kulku. Se löytyy Käyttäytyminen-osiosta (Behavior > Behavior Flow). Raportti mallintaa kävijän kulun sivustollasi sivu sivulta ja paljastaa, mitkä sivut houkuttelevat eniten kävijöitä, miltä sivuilta kävijät poistuvat ja mille he jatkavat.

Klikkaamalla kiinnostavaa sivua ja valitsemalla avautuvasta valikosta ”Tutki liikennettä täältä” (”Explore traffic through here”) pääsee tutkimaan tarkemmin sivua tai osiota: mistä kävijät ovat tälle sivulle tulleet, kuinka moni päätti vierailunsa juuri tälle sivulle ja mihin loput jatkoivat eteenpäin.

8. Landing Pages – Aloitussivut

Toteuttamillamme sivustoilla vierailijoista keskimäärin yli 70 % saapuu muulle kuin sivuston etusivulle – siis jollekin alasivulle, joka tyypillisesti nousee hakukoneiden tulossivuilla korkealle. Enää ei voikaan luottaa siihen, että etusivulla oleva sisältö tavoittaisi kaikki kävijät, vaan jokainen sivu voi olla kävijälle ”etusivu”.

Raportti suosituimmista aloitussivuista löytyy osiosta Käyttäytyminen > Sivuston sisältö (Behavior -> Site Content -> Landing Pages). Se listaa oletuksena 10 suosituinta sivua, joille kävijät ovat sivustollasi saapuneet. Valitsemalla raportille toissijaiseksi lähteeksi ”Liikenteen lähde / tulotapa” saa yleensä varmistuksen sille, että nämä suosituimmat sivut ovat Googlen hakutuloksissa parhaiten näkyvää sisältöä.

Listan suosituimmilla sivuilla kannattaa vierailla myös itse: Miltä ne näyttävät ensikertalaisen silmin? Antavatko ne yrityksestänne sellaisen kuvan, jonka haluatte välittää? Onko sivuilla sisältöä, joka houkuttelee pysymään sivustolla ja tutustumaan muihinkin sivuihin? Onko suosituimpien aloitussivujen sisältö edelleen ajan tasalla?

9. Exit Pages – Poistumissivut

Poistumissivu kertoo sen sivun, jolla kävijä vierailee viimeiseksi. Jokainen kävijä tulee poistumaan sivustolta jossain vaiheessa, mutta mitä hyödyllisemmäksi vierailija sivuston sisällön kokee, sitä pidempään hän sivujen parissa viettää aikaa.

Listaus suosituimmista poistumissivuista löytyy raportilta Behavior > Site Content > Exit Pages (Käyttäytyminen > Sivuston sisältö > Poistumissivut). Korkea poistumisprosentti kertoo kävijöiden jättävän sivuston juuri tällä sivulla. Onko sisällössä linkki, joka johtaa sivuston ulkopuolelle? Voisiko sivulle lisätä linkin johonkin muuhun aiheeseen liittyvään omalla sivustollasi, joka houkuttaisi kävijää vielä jatkamaan sisältösi parissa?

Poistumisprosenttia ei pidä sekoittaa välittömien poistumisten prosenttiin, joka mittaa eri asiaa: välittömät poistujat vierailevat sivustollasi vain yhdellä sivulla. Poistumisprosentti lasketaan useammalla kuin yhdellä sivulla vierailleiden kävijöiden perusteella.

10. Site Search – Sivustohaku

Tässä esitellyistä raporteista sivustohaku on ainoa, joka vaatii määrittelyä ennen kuin se alkaa tuottaa tuloksia. Mikäli julkaisujärjestelmäsi ei tarjoa tilastoja sivustolla tehdyistä hauista, tämä raportti on kullanarvoinen ja sen määrittely vaivan väärti.  

Sivustohaku-raportti löytyy osiosta Behavior > Site Search > Overview (Käyttäytyminen > Sivustohaku > Yleiskatsaus). Se listaa sivustosi omalla hakutoiminnolla tehdyt haut, eikä siis liity Googlen kautta tehtyihin hakuihin. Tutustumalla suosituimpiin hakusanoihin, saat helposti vinkkejä kävijöitäsi kiinnostavasta sisällöstä. Näitä aiheita kannattaa hyödyntää tulevaa sisältöä suunnitellessa. Mikäli sivustollasi on jo näitä aiheita käsittelevää sisältöä, se olisi syytä tuoda aiempaa paremmin esille. Olisiko tarpeen linkittää suosituimmilta aloitussivuilta näihin haetuimpiin aiheisiin? Löytyisikö etusivulta luonteva paikka nostaa esiin tätä sisältöä?

Jotta raportti alkaa kerätä dataa, Analyticsissa pitää määritellä tilin asetuksiin julkaisujärjestelmän hauissa käyttämä parametri. Parametri määritellään näkymän asetuksissa: Administration > View Settings > Site Search Settings. Query parameter on esim. Drupal-sivustoilla yleensä ”search” ja WordPress-sivustoilla ”s”. Asetuksen määrittelyn jälkeen saattaa mennä vuorokausi, ennen kuin raportti alkaa näyttää tuloksia. Tarkemmat ohjeet löytyvät Googlen tukisivuilta.

11. Vierailijoiden päätelaitteet

Käyttävätkö vierailijat sivustoasi enemmän puhelimella vai pöytäkoneella? Epämääräisen otsikon taakse piilotettu raportti näyttää sivustolla vierailleiden päätelaitteet. Se löytyy osiosta Audience > Mobile > Overview (Yleisö > Mobiili > Yleiskatsaus).

Google Analytics - mobile report

Reportilla liikenne on jaoteltu työpöytä-, tabletti- ja puhelinkäyttäjiin.

Sähköpostiraportti muistuttamaan sivustoanalytiikan hyödyllisyydestä

Analyticsin tarjoama datamäärä on valtava, mutta valikoimalla säännölliseen seurantaan raporteista hyödyllisimmät, pahimman ähkyn pystyy välttämään. Jos Analyticsin datan pariin ei tule luonnostaan palattua, hyvä keino on tilata sähköpostiin automaattisesti saapuva PDF-muotoinen kooste. Viikottaiseksi tai kuukausittaiseksi ajastettuna se muistuttaa säännöllisesti palaamaan tilastojen pariin.

Google Analytics -raportti sähköpostiin

Tilauksen saa tehtyä klikkaamalla raportin yläreunasta Share ja määrittelemällä Frequency-kohdassa raportin saapumaan esim. viikoittain tai kuukausittain.

Tykkäsitkö tästä jutusta?

0
0
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
 1. HTTP-virhekoodit – eli mitä näet silloin, jos nettisivu ei toimi kuten odotit
 2. Googlen ilmaiset koulutukset
 3. Karhu Helsinki esittäytyi Huomenta Suomessa koiraystävällisenä työpaikkana – blogin hakukoneoptimointi tuotti mittavan medianäkyvyyden
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje