Asiakastarinat

Karhu Helsingin globaalille lääkeyritykselle tuottama terveydenhuollon ammattilaisia palveleva extranet valloittaa Eurooppaa

Digitoimisto Karhu Helsinki ja johtava globaali lääkealan yritys suunnittelivat ja rakensivat yhteistyössä extranetin palvelemaan suomalaisia lääkäreitä, sairaanhoitajia ja apteekkien henkilökuntaa. Asiakkaamme kansainvälisestä ohjeistuksesta johtuen olemme sopineet, ettemme julkaise heidän nimeään tässä artikkelissa.

Uuden extranet-palvelun moottorina toimii Drupal-julkaisujärjestelmä. Käyttäjähallinnassa ja autentikoinnissa hyödynnetään Akamai Identity Cloud -järjestelmää (aiemmalta nimeltään Janrain Identity Cloud).

Suomalaisille terveydenhuollon ammattilaisille suunnitellun palvelun käyttö on nyt laajenemassa muualle Eurooppaan

Terveydenhuollon ammattilaiset löytävät extranetistä tuotefaktoja, potilasmateriaaleja, tapahtumatietoa ja muuta aineistoa. Extranet tarjoaa sisältöä useilta terapia-alueilta mukaan lukien sellaisia, joihin liittyvää ammattilaistietoa ei ole laajasti saatavilla.

Alun perin suomalaisille terveydenhuollon ammattilaisille suunniteltu palvelu ollaan nyt ottamassa käyttöön myös asiakkaamme yksiköissä muissa Euroopan maissa.

Karhu Helsingiltä konsepti, suunnittelu, rakentaminen ja huolenpito

Asiakkaamme digiasiantuntijoilla Suomessa oli selkeä visio siitä, millaisella extranetilla he haluaisivat palvella terveydenhuollon ammattilaisia. Tuotimme asiakkaamme vision pohjalta konkreettisen verkkopalvelukonseptin, suunnittelimme logiikan ja käyttökokemuksen sekä vastasimme teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta Drupal-järjestelmällä. Myös palvelun nimi syntyi osana Karhun konseptityötä.

Uusi extranet-palvelu on nyt käytössä. Sen tietoturvan, ajanmukaisuuden ja päivittäjien mielenrauhan on varmistamassa Karhu Helsingin huolenpitopalvelu.

Extranetin lokalisointi onnistuu sujuvasti

Suomen markkinoita varten rakennetun extranetin lokalisointi muihin maihin onnistuu ripeällä aikataululla ja maltillisella työmäärällä. Muissa maissa saadaan käyttöön Suomen extranetiä vastaava palvelu omalle kielelle lokalisoituna murto-osalla siitä investoinnista, mitä alkuperäisen palvelun rakentaminen edellytti. Kunkin maan palvelua voidaan jatkokehittää yksilöllisillä ominaisuuksilla, joille on paikallista kysyntää.

Karhu Helsinki vastaa lokalisointiprojektin toteutuksesta ja tuloksena syntyviä maakohtaisia extranet-palveluita varten otetaan käyttöön Karhu Huolenpito. Asiakkaamme kaikkien maiden yksiköitä palvelee Karhu Helsingin huolenpitotiimi Suomessa.

Mikä on extranet ja miksi sellainen tarvittiin tässä tapauksessa?

Extraxnet tarkoittaa yrityksen sidosryhmille suunnattua, suljettua verkkopalvelua. Asiakkaamme tarpeet täyttämään tarvittiin nimenomaan verkkopalvelu, joka ei ole kaikille avoin. Pääosa reseptilääkkeitä koskevasta sisällöstä tulee Suomessa ja useissa muissa Euroopan maissa rajata lainsäädännön vaatimuksesta vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Drupal 8 on turvallinen extranet-alusta, joka säästää kustannuksia

Drupal 8 -julkaisujärjestelmä on osoittautunut toimivaksi alustavalinnaksi asiakkaamme extranet-palvelulle. Drupal täyttää globaalin lääkeyrityksen tiukat vaatimukset tietoturvan ja luotettavuuden suhteen. Toisaalta sillä saa toteutettua palveluita nopeammin ja ketterämmin kuin konsernin käytössä olevilla kaupallisilla julkaisujärjestelmillä.

Drupal on ns. avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä, joten sen käytöstä ei aiheudu lisenssikuluja. Siksi sillä rakennettujen palvelujen levittäminen kansainväliseen käyttöön on taloudellista asiakkaallemme.

Pitkäaikaisessa käytössä taloudellisuus korostuu, koska Drupal-sivuston päivittäminen on nopeampaa kuin useimmilla muilla enterprise-mittaluokan julkaisujärjestelmillä. Asiakkaamme henkilöstön työaikaa kuluu vähemmän ja tuloksena on pitkällä aikavälillä merkittävä rahallinen säästö. Karhulla on asiaa -blogissa käsiteltiin aiemmin helppokäyttöisen julkaisujärjestelmän tuottamia kustannussäästöjä.

Akamai Identity Cloud tuo käyttäjien ulottuville myös asiakkaamme muut palvelut

Extranetin ytimenä on Drupal / Akamai Identity Cloud -integraatio. Akamai Identity Cloud on identiteetin ja pääsynhallinnan järjestelmä (ns. CIAM-järjestelmä), joka tunnettiin aiemmin nimellä Janrain Identity Cloud.

Asiakkaamme hyödyntää samaa Akamain CIAM-järjestelmää muissa palveluissaan. Kun käyttäjä rekisteröityy yhteen palveluun, hänelle voidaan tarjota pääsy myös muihin samalla järjestelmällä suojattuihin palveluihin.

Terveydenhuollon ammattilaiset rekisteröityvät käyttäjiksi ja hallinnoivat omia tietojaan Akamai Identity Cloud -lomakkeilla, jotka on integroitu osaksi extranet-näkymää. Akamai Identity Cloud varmistaa käyttäjän identiteetin ja välittää integraation yli tiedon siitä Drupal-järjestelmälle, joka vastaa extranet-sisällön tietoturvallisesta tarjoilusta käyttäjälle.

Terveydenhuollon ammattilaisia palvelevasta extranetistä ja siihen liittyvästä teknologiasta voi kertoa lisää

Timo Salminen
timo.salminen@karhuhelsinki.fi
050 518 0085

Tällä viikolla näitä luettiin eniten
  1. Google AI Overview – tekoälypohjaiset hakutulokset muuttavat hakukokemusta
  2. Maailman vierailluimmat verkkosivustot
  3. HTTP-virhekoodit – eli mitä näet silloin, jos nettisivu ei toimi kuten odotit
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä