Avoin lähdekoodi on Drupalin vahvuus

Drupal on avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Avoimen lähdekoodin tuotteita voi levittää vapaasti ja kaikki voivat muokata niiden lähdekoodia. Drupalin tai muiden avoimen lähdekoodien ohjelmistojen käytöstä ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja.

Kehittäjänä maailmanlaajuinen yhteisö

Drupalia kehittää satojen tuhansien asiantuntijoiden maailmanlaajuinen yhteisö. Kyseessä on yksi maailman suurimmista avoimen lähdekoodin yhteisöistä. Yhteisön toimintaa koordinoidaan määrätietoisesti, jotta Drupalin laatu ja luotettavuus pysyvät korkealla tasolla. Drupal-yhteisö tuottaa laadukasta jälkeä vuodesta toiseen.

Jo vuosikymmenen ajan kehityksen eturintamassa

Drupalin avoimen lähdekoodin kehitys on jatkunut yli vuosikymmenen. Tuotekehitysmalli on osoittautunut ylivertaiseksi rakennettaessa nykyajan vaatimusten mukaista nettijulkaisujärjestelmää. Maailmanlaajuinen Drupal-yhteisö reagoi uusiin internet-trendeihin ja käyttäjiltä saatuun palautteeseen nopeudella, johon minkään yksittäisen yrityksen tuotekehitysosasto ei pysty.

Valmiit moduulit tekevät kehityksestä edullisempaa ja nopeampaa

Avoin lähdekoodi tuo asiakkaillemme useita etuja. Drupaliin on maksutta saatavilla tuhansia valmiita moduuleita, joita voidaan joustavasti käyttää sivustojen rakentamisen pohjana. Tämä nopeuttaa verkkopalveluiden kehittämistä ja tekee siitä edullisempaa. Kaikki mitä rakennamme Drupalilla on avointa lähdekoodia. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaamme voivat tehdä rakentamillamme sivustoilla mitä vain ja kenen tahansa kanssa. Kun asiakkaamme valitsevat Drupalin, he saavat kaupan päällisiksi riippumattomuuden yksittäisistä toimittajista.

  • Drupal ei maksa mitään, joten kaikki resurssit voidaan käyttää sivustojen ja palveluiden rakentamiseen
  • Tuhannet valmiit moduulit nopeuttavat palveluiden rakentamista ja tekevät siitä edullisempaa
  • Kaikki Drupaliin pohjautuva on avointa lähdekoodia: asiakkaamme voi tehdä jatkokehitystä rajoituksetta
  • Drupal-osaamista on tarjolla valtavasti Suomessa ja ympäri maailman

Samalla työkalulla sivusto ja verkkokauppa

Avoimen lähdekoodin Drupalilla voi rakentaa www-sivut ja verkkokaupan samalle alustalle. Samoin kuin verkkosivusto myös Drupal Commerce -verkkokauppa voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaiseksi sekä visuaalisesti että toimintojen osalta.

Drupalissa ja muissa avoimen lähdekoodin järjestelmissä on asiakkaamme näkökulmasta yksi ylivertainen etu. Asiakkaamme voi hyödyntää ja jatkokehittää kaikkea avoimen lähdekoodin päälle rakennettua sisältöä ja toiminnallisuutta vapaasti ja kenen kanssa tahansa. Mikään lisenssimaksuihin perustuva julkaisujärjestelmä ei tarjoa tällaista vapautta.

Asiakkaita, joiden tyytyväisyyden eteen teemme töitä