Karhulla on asiaa

Verk­ko­si­vu­jen liikenteen lähteet ja parhaat somekanavat kävijöiden kalasteluun – globaalin kar­toi­tuk­sen tuloksia

Timo Salminen

Yhdysvaltalainen digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Kyle Byers on tehnyt syksyn 2019 aikana kattavan kartoituksen verkkosivustojen liikenteen lähteistä. Kartoitus kertoo vakuuttavasti Googlen vallasta ja asettaa perspektiiviin sosiaalisen median kanavien merkityksen verkkosivujen liikenteen lähteenä.

Byersin kartoitus koskee yli kolmea miljardia vierailua englanninkielisillä verkkosivustoilla ympäri maailmaa. Aivan suoraan luvut eivät ole sovellettavissa Suomeen, mutta oletan niiden mittaluokan olevan valtaosin kohdillaan myös täällä meillä. Byers kertoo kartoituksensa tuloksista laajasti blogipostauksessaan, josta tässä kirjoituksessa on poimintoja.

Keskimäärin yli 60 % verkkosivujen kävijöistä tulee hakukoneesta

Yli 3 miljardin kävijän otannalla verkkosivustojen kävijöistä keskimäärin hieman yli 60 % tulee hakukoneista. Suoraa liikennettä on reilut 27 %. Sosiaalinen media tuo 6 % kävijöistä, linkkien kautta saapuu 4 % ja sähköpostiviestien kautta reilu prosentti.

Liikenteen lähteet verkkosivustoilla

Hakukone tarkoittaa englanninkielisessä maailmassa käytännössä Googlea. Tilanne on sama Suomessa. Googlella on nykytilanteessa ylivoimainen valta-asema ja se käytännössä ratkaisee, mille verkkosivustoille valtaosa kävijöistä ohjautuu. Tämä tarkoittaa, että verkkosivustojen kehittäjien on syytä kuunnella Googlen toiveita, mikäli haluavat saada aikaan tuloksia.

Kokemuksemme satojen kotimaisten verkkosivustojen analytiikasta kertoo, että täällä suoran liikenteen osuus on yleensä Byersin kartoituksen keskiarvoa matalampi ja linkkien klikkaajien osuus korkeampi. Mittaluokat ovat kuitenkin tyypillisesti lähellä kartoituksen löydöksiä myös meillä.

Byersin kartoituksen erikoinen piirre on se, että hakukoneista ja sosiaalisen median kanavista tulevan maksullisen ja maksuttoman liikenteen osuuksia ei ole eroteltu. Tämä olisi lukujen tulkitsijalle merkittävää ja kiinnostavaa lisätietoa.

Hakukoneen tuoman liikenteen osuus vaihtelee rajusti toimialoittain

Googlen ja hakukonenäkyvyyden merkitys vaihtelee yllättävän paljon riippuen siitä, millä toimialalla toimivan yrityksen tai toimijan verkkosivustosta on kyse. Joillain toimialoilla Google tuo kävijöistä lähes 90 %, kun toisaalla hakukoneen tuoma kävijäosuus jää alle puoleen. Kuitenkin kaikkein heikoimpiakin tuloksia Googlesta saavan toimialan verkkosivustoilla yli 45 % kävijöistä tulee hausta. Haku on tärkein liikenteen lähde kaikilla toimialoilla.

Toimialoja, joilla verkkosivustojen liikenteestä erityisen suuri osuus tulee Googlesta

  1. Terveydenhuolto – 88 %
  2. Matkailu – 73 %
  3. Design- ja suunnittelupalvelut – 69 %
  4. Henkilökohtainen talous – 68 %
  5. Muoti ja kauneus – 67 %

Hakukone on kriittisen tärkeässä roolissa sekä kuluttajia että B2B-asiakkaita puhuttelevilla toimialoilla. Tämä tukee aiempia tutkimustuloksia, joiden perusteella valtaosa toimialan kuin toimialan asiakkaista aloittaa uuden tuotteen tai palvelun etsimisen hakukoneesta.

Some-kanavien rooli verkkosivujen liikenteen lähteenä on viime aikoina heikentynyt palveluiden keskittyessä entistä määrätietoisemmin pitämään käyttäjät omalla alustallaan.

Verkkosivujen liikenteen lähteet, Karhu Helsinki

Google tuo verkkosivuille 8 kertaa niin paljon kävijöitä kuin kaikki some-kanavat yhteensä

Google asema verkkosivustojen liikenteen lähteenä on ylivoimainen. Hakukoneesta tulee keskimääräiselle verkkosivustolle kahdeksankertainen määrä kävijöitä verrattuna kaikkien sosiaalisen median kanavien yhteenlaskettuun liikennemäärään.

Tämä löydös vastaa käsitystämme kotimaisten sivustojen liikennevirrasta. Sosiaalisen median kanavien rooli verkkosivujen liikenteen lähteenä on viime aikoina entisestään heikentynyt some-palveluiden keskittyessä aiempaa määrätietoisemmin pitämään käyttäjät omalla alustallaan sen sijaan, että ne rohkaisisivat klikkaamaan käyttäjien toisilleen jakamia linkkejä. Tämä on näkynyt erityisen voimakkaasti LinkedInissä.

Facebook on some-kanavien ylivoimainen ykkönen verkkosivujen liikenteen lähteenä

Kun sosiaalisen median kanavia vertaillaan keskenään verkkosivujen liikenteen lähteenä, Facebook nousee ylivoimaiseksi ykköseksi. Kaksi kolmasosaa kaikista somen kautta verkkosivustoille päätyneistä kävijöistä tulee Facebookin kautta.

Some-kanavien osuudet liikenteen lähteinä verkkosivuilla

Kartoituksen tulos tukee omia havaintojamme Suomesta. Facebookin kautta on huomattavasti helpompaa saada verkkosivustoille merkittäviä määriä kävijöitä kuin muista some-kanavista. Linkkien jakaminen ja linkkien klikkaamiseen rohkaisevan mainonnan jakelu on Facebookin näkökulmasta normaalia ja toivottavaa toimintaa ainakin toistaiseksi.

Omissa kartoituksissamme Facebookin käytössä verkkosivujen liikenteen kasvattajana on erityisen mielenkiintoista se, että myös B2B-verkkosivustot voivat hyödyntää Facebookia menestyksekkäästi. Facebookissa on mahdollista tavoittaa relevanttia bisnesyleisöä ja saada heidät vierailemaan verkkosivustolla niin, että he myös tutustuvat sisältöön.

Instagram ei tuo kävijöitä verkkosivuille, LinkedIn jonkin verran

Byersin kartoituksessa Instagram toi verkkosivustoille vain yhden prosentin osuuden niistä verkkosivujen kävijöistä, jotka saapuivat somen kautta. LinkedInin osuus verkkosivujen liikenteen lähteenä oli kolminkertainen. Molemmissa kanavissa pystyy tavoittamaan kiinnostavia yleisöjä ja saamaan arvokasta näkyvyyttä, mutta verkkosivujen liikenteen kasvattajina ne eivät ole vahvimmillaan.

Kyle Byersin laajan, englanninkielisten verkkosivustojen liikenteen lähteitä koskevan kartoituksen tuloksiin voi tutustua Byersin blogissa. Kartoitus perustuu SimilarWeb-palvelun tuottamaan, mittavaan kävijädataan.

Tykkäsitkö tästä jutusta?

0
0
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
  1. Google AI Overview – tekoälypohjaiset hakutulokset muuttavat hakukokemusta
  2. Maailman vierailluimmat verkkosivustot
  3. Miten verkkosivustoprojektin hinnoittelumalli vaikuttaa suunnittelun joustavuuteen?
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje