Karhulla on asiaa

PK-yrittäjä, kerro ta­lou­del­li­ses­ta tuloksesta yrityksesi verk­ko­si­vuil­la

Karhu Helsinki

Kun sijoittajana olet arvioimassa yritystä, avaat melko varmasti viimeisimmän tilinpäätöksen ja käyt läpi talouslukuja saadaksesi kokonaiskuvan sijoituskohteesta. Kun yrityksen edustajana olet tekemässä päätöstä uudesta yhteistyökumppanista, vilkaiset vähintäänkin pääraportteja, sillä haluat minimoida riskit ja varmistaa, että potentiaalisen yhteistyötahon talous on kunnossa. Isojen yritysten kohdalla nämä tiedot löytyvät kätevästi yritysten verkkosivuilta.

Toisin kuin suuret yhtiöt, pk-yritykset ovat verkkosivuillaan taloudellisesta tuloksestaan vaitonaisia. Kyseessä on varsin yleinen käytäntö, mutta on syytä kysyä, voiko läpinäkyvyyden lisääminen olla sittenkin kannattavampi ratkaisu. Kilpailluilla markkinoilla tiedon panttaaminen on harvemmin hyvä vaihtoehto.

Listayhtiöt tarjoavat mielellään tietoa

Laki ja pörssin säännöt velvoittavat listayhtiöitä ja isoja yrityksiä raportoimaan säännöllisesti ja kattavasti taloudellisesta tuloksestaan sekä liiketoimintaan olennaisesti vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena on taata sijoittajille ja muille sidosryhmille ajankohtainen ja riittävä tieto yrityksen tilasta, jotta, Finanssivalvonnan sanoin, “perustellun arvion tekeminen liikkeeseenlaskijasta ja sen arvopaperista” olisi mahdollista.

Pörssiyrityksen arvostus on sijoittajien tiedon ja luottamuksen varassa. Millä houkuttelet sijoittajia? Mahtavan businessidean ja terveen liiketoiminnan lisäksi sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamuksen ansaitseminen vaatii jatkuvaa tiedonantoa ja läpinäkyvyyttä. Saavutettu luottamus alentaa rahoituskustannuksia, parantaa kilpailuasemaa ja lisää yrityksen tunnettuutta.

Listayhtiöiden sijoittajaviestintä on tehokasta. Sijoittajien kannalta tiedon löytäminen on tehty helpoksi: yrityksen verkkosivujen Sijoittajille-osioon kootaan tärkeimmät raportit, uutiset, tiedotteet, vuosikertomukset, tietoja yrityksestä sijoituskohteena sekä muita sijoittajille tarkoitettuja materiaaleja. Sijoittajia ja muita sidosryhmiä halutaan pitää informoituina yrityksen tilasta, ja on varsin tavallista, että tarjotun tiedon osalta lain asettamat vaatimukset ylittyvät kirkkaasti.

Suuren yrityksen mottona onkin: jos haluat menestyä, ole läpinäkyvä ja tee tiedon löytämisestä helppoa.

Jos haluat menestyä, ole läpinäkyvä ja tee tiedon löytämisestä helppoa.

PK-yritykset ovat varovaisia julkaisemaan taloudellista tietoa

Suomi on pienten yritysten maa, todetaan Yrittäjät.fi-sivujen tilastossa (pdf). Tilastokeskuksen tiedot vahvistavat tätä havaintoa. Vuonna 2018 Suomessa oli 286 042 yritystä ja ne työllistivät 1,4 miljoonaa ihmistä. Yrityksistä 93 prosenttia oli alle 10 hengen yrityksiä ja vain 0,2 prosenttia oli suuryrityksiä. Suuryritykset työllistivät vuonna 2018 reilun kolmanneksen kaikista yksityisen sektorin työntekijöistä. Tilastojen mukaan vuonna 2018 yritysten 434 miljardin euron liikevaihdosta yli 58 % syntyi pk-yrityksissä.

Vaikka median huomio keskittyy usein suuriin yhtiöihin, pk-yritysten merkitys kansantaloudelle on erittäin merkittävä, etenkin talouskasvun ja työllisyyden luojana. Koko 2000-luvulla uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

PK-yrityksissä on voimaa.

PK-yrityksissä on voimaa. Toisaalta kilpailu on kovaa ja pk-yritysten kenttä elää jatkuvasti. Tilastokeskuksen mukaan 9 879 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2019 heinä-syyskuussa ja samaan aikaan lopettaneita yrityksiä oli lähes puolet tästä (luku sisältää yritysmuodon muuttamisen). Luvut viittaavat siihen, että pk-yritysten tiedottamisella todellakin on merkitystä.

Jos listayhtiöiden säännöllinen ja jatkuva tiedonanto takaa sijoittajille pääsyn relevantin ja ajantasaisen tiedon äärelle, pk-yritysten kohdalla tilanne on hyvin toisenlainen. Sijoittajat eivät ole pk-yritysten tiedonkulun kannalta kriittinen ryhmä, mutta mistä pk-yrityksen asiakkaat ja muut sidosryhmät saavat yrityksentaloudellisesta tilasta luotettavaa tietoa? Mene pk-yrityksen verkkosivuille ja etsi sieltä tietoja yrityksestä. Todennäköistä on, että löydät vain yrityksen liiketoiminnan yleiskuvauksen, perustamisvuoden sekä mahdollisesti muutamia tärkeimpiä, lähinnä yrityksen kokoa kuvaavia tunnuslukuja. PK-yritysten kohdalla on tavallista, että taloudelliset tiedot puuttuvat verkkosivuilta täysin tai yritys raportoi vain pitempiaikaisen kehitystrendin tai kuluneen tilikauden tärkeimpiä tunnuslukuja. Miksi näin?

 PK-yritysten kohdalla on tavallista, että taloudelliset tiedot puuttuvat verkkosivuilta täysin.

Lakisääteisen tiedonantovaatimuksen puuttuessa pk-yrittäjät kokevat, ettei heillä ole velvollisuutta paljastaa liikesalaisuuksiaan. Asiakkaille ei välttämättä haluta kertoa yrityksen erinomaisesta kannattavuudesta, eikä toisaalta suuren yleisön haluta tietävän, että yritys on konkurssikypsä. Sen lisäksi palkansaajien ja omistajien välille ei haluta väkisin luoda ristiriitaa.

Vaikka yllä mainitut syyt ovat varsin ymmärrettäviä, taloudellisen tiedon raportointi verkkosivuilla voi parhaimmillaan parantaa pk-yrityksen kilpailukykyä.

Verkkosivuillaan yrityksellä on mahdollisuus kertoa lukujen taustoja ja mahdollisesti oikaista väärinkäsityksiä jo ennalta.

PK-yrittäjä, kerro taloudellisesta tilanteesta verkkosivuilla

Miksi kertoisin talouslukuja yrityksen verkkosivuilla?

Miksi pk-yrityksen olisi aiheellista kertoa tuloksestaan ja taloudellisesta asemastaan verkkosivuillaan? Syitä tähän on monia ja alle on listattu niistä tärkeimmät.

  1. Osakeyhtiönä et ole suojassa muiden katseilta. Yrityksesi tiedot ovat joka tapauksessa julkisia ja löydettävissä useista eri lähteistä. Tilinpäätöstiedot saa Fonectalta täysin ilmaiseksi luomalla tunnuksen järjestelmään ja useampi muu kaupallinen taho tarjoaa samaa informaatiota kevyiden analyysien kera. Tästä huolimatta suurin osa pk-yritysten verkkosivuista luo mielikuvaa ikään kuin nämä tiedot eivät olisi julkisia. Suomi on pienten yritysten maa, mutta teet yrityksestäsi kiinnostuneen tahon työn vaikeaksi, kun pakotat häntä etsimään tietoja muualta kuin yrityksesi verkkosivuilta. Mitä jos uskaltaisit olla rohkea ja tarjoaisit relevanttia tietoa oma-aloitteisesti? Näin tekemällä säästät potentiaalisen yhteistyökumppanisi tai asiakkaasi aikaa.
  2. Media ei ole ystäväsi, ei edes silloin kun yritykselläsi menee poikkeuksellisen hyvin. Syynä on se, että lehdet harvemmin uutisoivat pk-yritysten tuloksista, vaikka ne olisivat kuinka erinomaisia. Tästä johtuen tiedote ei tavoittaisi oikeaa kohderyhmää kuin hyvin harvoissa tilanteissa. PK-yrityksen on proaktiivisesti viestittävä menestyksestään maailmalle.
  3. Ihminen elää tarinoista. Julkisista lähteistä poimitut luvut ovat selitystä vailla olevaa raakaa data, vaikka yrityksen lukujen taustalla on aina tarina.Onko vuoden aikana tullut tehtyä merkittävä investointi? Tai onko yrityksen liiketoiminta-alue muuttunut? Onko toiminta laajentunut uusille maantieteellisille alueille? Verkkosivuillaan yrityksellä on mahdollisuus kertoa lukujen taustoja ja mahdollisesti oikaista väärinkäsityksiä jo ennalta.
  4. Varmistat yrityksen taloustietojen oikeellisuuden julkaisemalla ne verkkosivuilla. Varmistat, että netistä löytyy oikeaa tietoa, eikä potentiaalinen yhteistyökumppani muodosta käsitystä yrityksestäsi väärään tietoon pohjautuen.
  5. Sidosryhmille yrityksesi talous on olennaista tietoa. Yhteistyökumppanit ja esimerkiksi tavarantoimittajat ovat luonnollisesti kiinnostuneita yrityksesi taloudellisesta asemasta. Pystytkö jatkossa maksamaan laskuja? Oletko luotettava yhteistyötaho? Lisäämällä läpinäkyvyyttä osoitat olevasi luotettava yhteistyökumppani. Muista, että vaikka jättäisit tiedot julkaisematta, potentiaaliset yhteistyötahot löytävät ne tarvittaessa muista lähteistä.
  6. Ole houkutteleva työnantaja. Työnantajamielikuvaa ohjaavat yrityksen arvot mutta potentiaalisen työnantajayrityksen taloudellinen asema on työnhakijalle vähintään yhtä tärkeä. Olet rekrytoimassa, joten oletan, että sinulla menee kohtalaisen hyvin. Kertomalla taloudestasi avoimesti helpotat työnhakijan päätöstä ja pystyt houkuttelemaan parhaita kykyjä.
  7. Laadukas ja relevantti sisältö tuo kävijöitä sivuillesi. Hyvän verkkosivuston sisällön on oltava hyödyllistä tietoa etsivän henkilön kannalta. Yllä on mainittu useita käyttäjäryhmiä, jotka hyötyisivät suuresti taloudellisen tiedon julkaisusta yrityksen verkkosivuilla.

PK-yrittäjä, otatko haasteen vastaan? Haluatko olla se, joka rohkeasti kertoo yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta verkossa?

Tykkäsitkö tästä jutusta?

0
0
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
  1. Karhu Helsinki esittäytyi Huomenta Suomessa koiraystävällisenä työpaikkana – blogin hakukoneoptimointi tuotti mittavan medianäkyvyyden
  2. Koira työpaikalla – Karhu Helsingissä toimistokoirat ovat tervetulleita
  3. Uusi ura koulutusohjelman kautta — haastattelussa kolme karhua
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje