Karhulla on asiaa

Miten pal­ve­li­nym­pä­ris­töl­lä voidaan tehdä verk­ko­si­vuis­ta paremmat?

Henri Virtanen

Blogissamme tällä kertaa kirjoittaa hosting-palveluita kanssamme kehittävän kumppanimme Wepardin toimitusjohtaja Henri Virtanen. Henri kertoo, miten palvelinympäristöllä parannetaan nykyaikaisten verkkosivujen laatua, turvaa ja käyttökokemusta.

Liiketoimintaa tukeva tai sen tuottamiseen olennaisena osana kuuluva verkkosivusto on yritykselle tärkeä omaisuus, johon on usein investoitu merkittävä määrä rahaa sekä työtunteja. Palvelinympäristön tärkein tehtävä on tuottaa verkkosivustolle tarvittava luotettavuus, tietoturva sekä suorituskyky, jolloin verkkosivuston tuottama arvo liiketoiminnalle voidaan taata.

Pureudutaan näihin kolmeen asiaan hieman tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

Nopeammat verkkosivut

Nykyaikaisen verkkosivun tulee latautua nopeasti, koska se vaikuttaa suoraan kävijöiden käytökseen sekä näkyvyyteen Googlessa. Pitkään latautuvaa verkkosivua ei jäädä odottelemaan, vaan siirrytään kilpailijan verkkosivuille.

Palvelinympäristö on avainasemassa verkkosivuston suorituskyvyn optimoinnissa, ja useilla eri teknisillä ratkaisuilla voidaan parantaa tilannetta merkittävästi. Esimerkiksi latausaikoja voidaan nopeuttaa hyödyntämällä palvelinympäristöön asennettuja välimuisteja tai sisällönjakeluverkostoa, jonka avulla verkkosivujen kaikki harvoin muuttuva sisältö (esimerkiksi kuvat) saadaan ladattua jakeluverkoston optimoiduilta palvelimilta.

Suorituskyvyn optimointi

Ensimmäinen askel suorituskyvyn takaamiseksi on suunnitella sellainen palvelinympäristö, joka vastaa sivuston käyttöastetta, kävijämääriä sekä tarvittavien tausta-ajojen, kuten integraatioiden, määriä. Lähtökohtana voidaan käyttää suorituskykytestausta, jolla simuloidaan verkkosivuston kävijämääriä. Tällöin suorituskykytestauksen avulla voidaan rakentaa riittävät resurssit omaava palvelinympäristö ja varmistaa sen kyvykkyys myös kävijäpiikkien osalta.

Verkosta löytyy runsaasti apua ja valmiita suunnitelmia (blueprint) siihen, miten suosittujen sovelluksien, kuten WordPress, Drupal tai Joomla, työkuormaa voidaan ajaa julkipilvissä. Amazon, UpCloud ja Azure ovat suosittuja vaihtoehtoja pilvipalveluntarjoajaksi ja tarjoavat palvelinkapasiteetin lisäksi lukuisia muita hyödyllisiä palveluita verkkosivuston kehittämiseen ja ylläpitoon.

Merkittävänä osana palvelinympäristöä ovat myös palvelinsovellukset, joita käytetään verkkosivuston tuottamiseen. Usein näihin lukeutuvat webpalvelimet, tietokantapalvelimet sekä erinäiset muut sovellukset, joilla tuotetaan verkkosivuston ominaisuuksia. Suorituskyvyn osalta jokaisen palvelinkomponentin on oltava oikein asennettu juuri siihen käyttötarpeeseen, mihin sitä hyödynnetään.

Luotettavammat verkkosivut

Verkkosivuston luotettavuudella pyritään siihen, että ne ovat kävijöiden saavutettavissa jatkuvasti, ilman ennalta suunnittelemattomia käyttökatkoksia. Hyvin toimivat verkkosivut, jotka latautuvat aina luotettavasti ja nopeasti, antavat yritykselle positiivisen imagon sekä hyvän lähtökohdan digitaaliseen markkinointiin.

Etua julkisista pilvipalveluista

Julkisten pilvipalveluiden hyödyntäminen verkkosivustojen palvelinympäristöissä on merkittävästi alentanut kynnystä ja kustannuksia rakentaa usean mantereen kattavia ratkaisuja sekä nostaa verkkosivuston saatavuusastetta käyttämällä skaalautuvia palvelinresursseja. Skaalautuvilla palvelinresursseilla saadaan aikaan ympäristö, joka muuttuu kuormituksen eli kävijämäärien perusteella, pysyen kustannustehokkaana normaalissa tilanteessa ja kasvattaen automaattisesti resurssien määrää kävijäpiikkien aikana. Usean mantereen ratkaisulla puolestaan saadaan verkkosivusto toimimaan normaalisti, vaikka yhdessä konesalissa/sijainnissa olisi häiriöitä. Hajauttamalla useaan sijaintiin saadaan myös nopeammat latausajat eri puolilta maapalloa.

Kumppanin valinta

Olennaisena osana verkkosivuston luotettavuutta ovat myös palvelumallit, joiden avulla palveluntuottaja ja verkkosivuston omistaja sopivat keskenään, miten verkkosivuston toiminnallisuutta tulee valvoa ja ylläpitää. Palvelinympäristön valvonnan ja hallinnan tuottamaan kumppanin valintaan kannattaa keskittyä ja pyrkiä selvittämään jo etukäteen omien verkkosivujen tarpeet sekä kumppanin toimintamallit häiriötilanteissa.

Hyvin toimivat verkkosivut antavat yritykselle positiivisen imagon sekä hyvän lähtökohdan digitaaliseen markkinointiin.

Turvalliset verkkosivut

Verkkosivustot ja niiden hyväksikäyttö on yksi yleisimpiä keinoja aiheuttaa yritykselle haittaa. Haitta saattaa olla brändiin kohdistuva, jos verkkosivusto kaapataan ja sen tilalle ilmestyy verkkoon väärää sisältöä. Haitta saattaa olla myös tietovuotoon liittyvä, jos verkkosivuston osana säilötään yritykselle merkityksellistä tietoa, kuten asiakasrekisteri verkkokaupassa. Verkkosivuston hyväksikäyttö tapahtuu useimmiten olemassa olevaa ja tunnettua tietoturva-aukkoa hyödyntäen. Palvelinympäristö koostuu useista eri palvelinsovelluksista sekä verkkosivuston sovelluksista, joista jokainen komponentti aiheuttaa mahdollisen tietoturva-aukon, mikäli ylläpito ei ole hallinnassa.

Palvelinympäristön tietoturva

Turvallisen ympäristön ylläpitäminen on yksi tärkeimmistä osa-alueista, jonka avulla verkkosivuston jatkuvuus on taattua. Palvelinympäristön jatkuva tarkkailu, tietoturvauhkiin varautuminen ja kyberhyökkäyksien torjuminen ovat jatkuvia toimia tarvittavan tietoturvatason ylläpitämiseksi. Huolellisesti hoidettu ja ylläpidetty tietoturva sekä kyberhyökkäyksien mitigointi ennaltaehkäisee pitkäkestoisia ja ongelmallisia käyttökatkoksia verkkosivustolla. Hyökkäyksille altistuminen on hyvin yleistä ja verkkosivuja kaapataan, jotta niitä voidaan hyödyntää ns. huijaussivustojen pystyttämiseen sekä tietovuotoihin.

Verkkosivustosta saadaan luotettavampi, kun palvelinympäristön tietoturva ja varmuuskopiot ovat suunniteltuja ja hallittuja.

Palvelinympäristö ketterän kehittämisen tukena

Palvelinympäristön joustavuus ja pilvipalveluiden tarjoamat rajapinnat muodostuvat pakollisiksi vaatimuksiksi siinä vaiheessa, kun organisaatio haluaa alkaa hyödyntää moderneja kehitys- ja ylläpitomenetelmiä, kuten Googlen SRE ja DevOps -tyyppiset toimintamallit.

Palvelinympäristöä valittaessa ja suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon mahdolliset tarpeet liittyen kehittämiseen ja ylläpitoon. Hyvin suunniteltu ja hallittu palvelinympäristö tukee edellä mainittuja moderneja toimintamalleja ja niiden avulla saadaan aikaiseksi ketterä kehittämisen sykli sekä luotettava tuotannon operointi.

Yhteenveto

Yhteenvetona: miten palvelinympäristöllä saadaan verkkosivuista paremmat?

  • Julkipilven hyödyntäminen palvelinympäristön joustavuuteen
  • Oikealla suunnittelulla tarpeeseen sopiva palvelinympäristö, joka takaa verkkosivuston suorituskyvyn myös käyttöasteen kasvaessa
  • Mielenrauhaa ja luotettavuutta hallinta- ja valvontapalveluilla. Oikean kumppanin valinta tietoturvan ylläpitämiseen ja palvelinympäristön hallintaan.

Tykkäsitkö tästä jutusta?

0
0
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
  1. Karhu Helsinki esittäytyi Huomenta Suomessa koiraystävällisenä työpaikkana – blogin hakukoneoptimointi tuotti mittavan medianäkyvyyden
  2. Uusi ura koulutusohjelman kautta — haastattelussa kolme karhua
  3. Koira työpaikalla – Karhu Helsingissä toimistokoirat ovat tervetulleita
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje