Karhulla on asiaa

Miten otsikoida verkkosivu – neljä konk­reet­tis­ta sääntöä

Timo Salminen 1

Käytännössä jokainen verkkosivu tarvitsee otsikon. Otsikko on keskeinen osa käyttökokemusta ja sillä on suuri vaikutus sivun hakukonenäkyvyyteen.

Tässä kirjoituksessa kerron neljä konkreettista sääntöä, joiden myötä verkkosivujen otsikoista tulee paremmin palvelevia. Keskityn tässä nimenomaan pääotsikkoon. Se on tyypillisellä verkkosivulla näkyvästi esillä sivun yläreunassa.

Miksi verkkosivun otsikko on niin tärkeä

Otsikon luettuaan kävijä tekee oletuksen siitä, mitä verkkosivu käsittelee. Hän myös sen perusteella arvioi, kannattaako sivuun tutustua vai kannattaako sivulta poistua. Jos otsikko on epäselvä tai ei käsittele kävijää kiinnostavaa aihetta, hän poistuu suurella todennäköisyydellä sivulta. Näin ollen otsikko on keskeisessä roolissa määrittämässä sitä, toimiiko sivu sen omistajan toivomalla tavalla.

Kokemuksemme perusteella kävijä asettaa otsikolle suuremman painoarvon kuin sisällöntuottajat tyypillisesti olettavat.

Otsikon rooli on ratkaiseva, kun kävijä laskeutuu suoraan sisältösivulle

Otsikoiden merkitys on aiempaa suurempi verkkosivuilla. Tämän taustalla on kävijäpolkujen muutos ja hakukoneiden merkityksen kasvu.

Asiakkaidemme sivustojen kävijätilastojen perusteella olemme havainneet, että tyypillisesti noin 80 % verkkosivuston kävijöistä saapuu sivustolle muun kuin etusivun kautta.  Sisältösivuille saapuvan liikenteen määrä kasvaa mm. siksi, että yhä useampi kävijä saapuu sivustolle hakukoneista, suomalaisille sivustoille lähinnä Googlesta. Kävijät haluavat entistä nopeammin suoraan etsimänsä tiedon äärelle.

Kun sivu on kävijän ensikontakti koko sivustoon, sivun otsikon merkitys on erityisen suuri. Otsikko on tyypillisesti ensimmäinen ja joskus ainoa teksti, jonka kävijä lukee. Hän päättää suurelta osin sen perusteella, jatkaako hän tutustumista sivustoon ylipäätään. Otsikolla on myös suuri vaikutus siihen, kuinka hyvin sivu näkyy hakukoneissa.

Sääntö 1: Verkkosivun otsikko kuvaa sivun aiheen ja merkityksen

Otsikon tulee olla informatiivinen. Sen tärkeimpänä tehtävänä on kuvata sivun sisältöä. Kävijän tulisi voida luottaa siihen, että otsikon lukemalla hän saa vähintään kohtuullisen käsityksen siitä, mitä sivu käsittelee.

Tämä sääntö jää monella verkkosivulla toteutumatta. Jos kävijä ei otsikon perusteella ymmärrä, mitä sivu käsittelee, hän suurella todennäköisyydellä poistuu sivulta. Olemme todenneet tämän mm. kuumakarttatutkimuksissa ja kävijätilastoja analysoimalla.

Suositeltava maksimimitta verkkosivun otsikolle on 60 merkkiä. Sen verran tekstiä nousee näkyviin Googlen hakutulosten linkkiotsikkoon. Tämän sivun otsikossa on 56 merkkiä.

Jotta informatiivisuussääntö toteutuu, otsikossa joutuu yleensä luopumaan hehkutuksesta ja maalailevuudesta. Esimerkiksi verkkokaupan tuotesivulla voi houkuttaa otsikoida sivu tuotteen tärkeimmällä myyntiargumentilla. Jos näin toimitaan, sivun informatiivisuus väistämättä kärsii. Sivun varsinainen aihe, eli se mistä tuotteesta on kyse, ei enää selviä otsikosta.

Kun otsikko kuvaa riittävässä määrin sivun aiheen ja merkityksen, siitä tulee yleensä asiallinen ja helposti jopa tylsä. Tästä syystä suosittelemme usein hyödyntämään otsikon yhteydessä esimerksiksi apuotsikkoa tai ingressitekstiä, joissa voidaan sitten keskittyä hehkuttamiseen tai tunnelmointiin, jos niille on tarvetta.

Otsikoilla on olennainen merkitys myös verkkosivun saavutettavuudelle. Verkkosivuja koskevat viralliset saavutettavuusvaatimukset edellyttävät, että otsikoiden tulee kuvailla ”aihe ja merkitys”. Saavutettavuusvaatimukset koskevat erityisesti julkisrahoitteisten organisaatioiden verkkosivustoja, mutta ne toimivat hyvänä ohjenuorana myös muiden sivustojen suunnittelussa. Aiheen ja merkityksen korostaminen on hyvä ykkössääntö, kun verkkosivun otsikointia suunnittelee.

Sääntö 2: Verkkosivun otsikko selittää itse itsensä

Verkkosivun otsikon tulee olla sivun sisältöä kuvaava ilman ympäröivää sisältöä. Pelkän otsikon luettuaan kävijän tulisi hahmottaa, mitä sivu käsittelee. Tämä sääntö on ensiajattelemalta helppo, mutta jää tosielämässä usein toteutumatta.

Kuvitellaan verkkokauppa, jossa myydään muovikoreja useissa eri väreissä – sinisinä, punaisina ja vihreinä. Tuoteryhmäsivulla otsikkona tulisi tällöin näkyä ”Siniset muovikorit” tai vaikkapa ”Muovikorit, siniset”. Monessa verkkokaupassa näkee kuitenkin tilanteita, joissa otsikkona on pelkästään tuotteita toisistaan erotteleva tekijä, esim. vain ”Siniset”. Ympäröivän sisällön perusteella on sivuston omistajan näkökulmasta ilmeistä, että kyse on sinisistä muovikoreista, mutta asia ei ole ilmeinen kävijän tai hakukoneen näkökulmasta.

Toisena esimerkkinä on konsulttiyritys, joka suunnittelee kaupunkiympäristöjä. Tätä palvelua esittelevä sivu tulee helposti otsikoiduksi näin: ”Kaupunkiympäristöt”, koska valtaosa yrityksen palveluista on jonkinlaista suunnittelua. Sivu ei kuitenkaan kuvaa kaupunkiympäristöjä vaan kaupunkiympäristöjen suunnittelua, joten myös otsikon tulee heijastaa tätä.

Jos kaikki suuremman sivuston otsikot ovat itse itsensä selittäviä, muodostuu niihin väistämättä toistoa. Tämä on kuitenkin pienempi paha kuin informatiivisuuden kärsiminen.

Monessa tapauksessa itse itsensä selittäviin otsikoihin tulee väistämättä toistoa. Esimerkiksi suunnittelua tekevän yrityksen jokaisen palvelusivun otsikossa mainitaan ”suunnittelu”. Tämä on kuitenkin tarpeen, jotta otsikot ovat hakukoneystävällisiä ja kävijän näkökulmasta ymmärrettäviä. Esimerkiksi valikkoteksteissä toistoa voi olla mahdollista välttää, mutta pääotsikoissa se on pienempi paha kuin informatiivisuuden kärsiminen.

Itse itsensä selittävyyden merkitystä korostaa se, että useimmilla verkkosivuilla pääotsikko nousee näkyviin mm. Googlen hakutuloksiin ja sosiaalisen median syötteisiin, kun sivun jakaa somessa. Hakutuloksissa ja somessa otsikko on ymmärrettävä vain, jos se selittää itse itsensä. Siellä ympäröivää sisältöä on rajallisesti tai ei ollenkaan näkyvissä.

Sääntö 3: Verkkosivun otsikossa näkyy hakutermi

Verkkosivun otsikossa tulisi näkyä se hakutermi, jolla eniten toivoisit sivun löytyvän Googlesta ja muista hakukoneista.

Erityisesti jos verkkosivulle tavoitellaan aktiivisesti näkyvyyttä hakukoneissa, tulee sivun otsikossa olla tärkein hakutermi, jolla näkyvyyttä tavoitellaan. Kaikki verkkosivuston sivut eivät ole aktiivisen hakukoneoptimoinnin kohteena. Esimerkiksi yritysesittelysivua harvoin optimoidaan aktiivisesti, mutta tuote- ja palvelusivuille tavoitellaan maksimaalista näkyvyyttä.

Tänä päivänä käytännössä jokainen verkkosivu on sellainen, jolle voidaan laskeutua suoraan hakukoneista. Yhä harvempi kävijäpolku alkaa sivuston etusivulta.

Hakukoneiden merkitys korostuu kuitenkin entistä enemmän myös muilla kuin aktiivisen optimoinnin kohteina olevilla sivuilla. Yritys X saa olennaista hyötyä siitä, jos ”Yritys X yhteystiedot” -hakutermiä käyttävä kävijä löytää Googlesta suoraan heidän yhteystietosivulleen. Sivun pääotsikko on tässäkin tilanteessa avainasemassa. Yhteystietosivu nousee huomattavasti paremmin Googlessa otsikolla ”Yhteystiedot” kuin esimerkiksi otsikolla ”Me olemme valmiina palvelemaan sinua”.

Kokemuksemme mukaan tulokset ovat parhaita, kun hakutermi näkyy otsikon alussa kokonaisena ja perusmuodossa. Hakutermien löytäminen ja valinta on oma taiteenlajinsa, josta kannattaa keskustella hakukoneoptimointiasiantuntijan kanssa. Sellaisia löytyy muun muassa meiltä Karhusta.

Sääntö 4: Verkkosivun otsikko on uniikki

Verkkosivuston jokaisella sivulla tulisi olla eri otsikko. Otsikon tulee siis olla uniikki kyseisen sivuston sisällä. Pienellä sivustolla tämä onnistuu helposti, mutta suuremmalla sivustolla voi tulla vastaan haasteita.

Uniikki otsikointi auttaa tekemään sivustosta selkeän kokonaisuuden sekä kävijän että hakukoneen näkökulmasta.

Sekä kävijän että hakukoneiden kannalta on tärkeää, että otsikko toimii keskeisenä erottelevana tekijänä sivuston eri sivujen välillä. Jos kävijä vierailee sivuston eri puolilla, on hämmentävää, jos hän kohtaa saman otsikon moneen kertaan. Etenkin saavutettavuusdirektiivin alaisten sivustojen on kiinnitettävä tähän erityistä huomiota.

Uniikki otsikointi on hyödyksi myös hakukoneoptimoinnille. Optimoinnissa valitaan yleensä tietty sivu, joka halutaan nostaa mahdollisimman korkealle hakutuloksissa tietyllä hakutermillä. Jos usea eri sivu yrityksen sivustolla kisaa näkyvyydestä täysin samalla termillä, se on hämmentävää sekä hakukoneille että käyttäjille.

Uskon, että näitä neljää sääntöä noudattamalla verkkosivujen otsikoista saadaan kävijää paremmin palvelevia ja hakukoneystävällisempiä. Herättikö teksti kysymyksiä tai oletko eri mieltä? Laita allekirjoittaneelle sähköpostia tai ole meihin yhteydessä muilla tavoin. Jatkamme mielellämme keskustelua.

Tykkäsitkö tästä jutusta?

0
1
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
  1. Google AI Overview – tekoälypohjaiset hakutulokset muuttavat hakukokemusta
  2. Google Analyticsin termit suomeksi
  3. Maailman vierailluimmat verkkosivustot
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje