Karhulla on asiaa

Kä­vi­jä­ti­las­tot ovat verk­ko­si­vu­jen käyttäjän etu

Timo Salminen

Tässä kirjoituksessa väitän, että verkkosivustojen käyttäjien kannalta on hyvä asia, että sivustoilla kerätään kävijätilastoja. Tilastojen keräämisessä on huomioitava tietosuoja. Aiheesta herättivät kirjoittamaan kotimaisilla verkkosivuilla suursuosioon nousseet evästeikkunat ja niistä virinnyt keskustelu.

Viime aikoina on käyty aktiivista julkista vuoropuhelua verkkosivujen evästeistä. Evästeitä koskevat viranomaislinjaukset ovat muutoksessa ja uudenlaisen evästeilmoituksen käyttöönotto on alentanut kävijätilastojen näyttämiä tunnuslukuja monilla sivustoilla.

Periaatteellinen keskustelu on vellonut siitä, saavatko verkkosivut asettaa evästeitä ja minkälaiset evästeet ovat ok. On myös otettu kantaa sen puolesta, ettei verkkosivujen kävijöiden seuraaminen ja heidän toimintansa tilastointi ole ylipäätään eettistä, erityisesti tietosuojasyistä.

Miksi evästeet vaikuttavat kävijätilastoihin

Maailman ylivoimaisesti suosituin verkkosivujen kävijäseurantaan käytetty järjestelmä on Google Analytics. Valtaosalla kotimaisten yritysten verkkosivustoja kävijöiden toimintaa seurataan Google Analyticsin voimin ja järjestelmän maksuttomalla versiolla.

Google Analytics on suosituin kävijätilastoinnin järjestelmä. Se kerää tietoa evästeitä hyödyntämällä.

Google Analytics on ainakin toistaiseksi perustunut siihen, että kävijästä kerätään tietoa evästeiden avulla ja ne välitetään Googlen palvelimille. Siellä verkkosivut omistava taho voi tarkastella tilastoja ja tehdä niiden pohjalta päätöksiä verkkosivujen kehittämisestä.

Verkkosivujen kävijöistä kerätään tietoa myös lukuisilla muilla tekniikoilla Google Analyticsin lisäksi. Merkittävä osa tiedonkeruusta tapahtuu evästeiden avulla.

Tilastot mahdollistavat palveluiden kehittämisen fyysisessäkin maailmassa

Kuvitellaan tilanne jossa ruokakauppias ei saisi tietää, kuinka usein ja mihin aikaan asiakkaat vierailevat hänen kaupassaan ja mitä he ostavat. Asiakkaita tulisi ja menisi mutta heistä ei jäisi mitään jälkeä minnekään.

Tilastot mahdollistavat yleisön palvelemisen paremmin kuin mihin asiakaspalautteen perusteella pystytään.

Kauppias toimisi tilanteessa sokkona sen suhteen, miten kaupan valikoimaa, palveluita ja aukioloaikoja tulisi kehittää. Hän olisi sen tiedon varassa, mitä kaikkein aktiivisimmat asiakkaat kertoisivat hänelle asiakaspalautteen muodossa. Tieto siitä, miten asiakkaat niinsanotusti äänestävät jaloillaan ei välittyisi kauppiaalle. Tilanne johtaisi nopeasti siihen, että kaupan palvelut ja valikoima eivät vastaisi asiakaskunnan suuren enemmistön toiveisiin.

Tilastojen ansiosta verkkosivuja voi kehittää järkevästi

Asiakkaidemme verkkosivujen ja verkkokaupan kävijätilastojen analysointi ja raportointi sekä johtopäätösten tekeminen kerätyn datan perusteella on meille arkipäivää. Kun suunnittelemme sivuston kehittämistä, käännymme yleensä ensiksi kävijätilastojen puoleen.

Kävijätilastot ovat tienviittoja, joiden perusteella yrityksellä on edellytykset tehdä perusteltuja päätöksiä verkkopalvelunsa kehittämisestä. Kävijätilastot kertovat mm. seuraavaa.

  • Mikä kävijöitä kiinnostaa ja mikä ei
  • Löytävätkö he etsimänsä tiedon
  • Pysyykö heidän kiinnostuksena yllä silloin kun toivoisi
  • Minkälaisilla laitteilla he haluavat palvelua käyttää
  • Löytävätkö he heille sopivia tapoja olla vuorovaikutuksessa sivuston omistajan kanssa

Ilman näitä tienviittoja verkkosivujen omistaja kulkee suurelta osin sokkona verkkosivustonsa tai verkkokauppansa kehittämisen suhteen. Verkkokaupassa syntyy joka tapauksessa myyntitilastoja, mutta muunlaisilla sivustoilla kävijätilastot ovat yleensä keskeisin ja ratkaiseva tapa ymmärtää kävijöitä.

Kävijätilastojen ansiosta verkkosivujen omistaja voi rakentaa kävijäpolkuja, joita hänen kohderyhmänsä haluaa kulkea. Hän voi päätellä, millaista sisältöä sivustolle kannattaa tuottaa ja minkälaisia karsia. Hän pystyy kehittämään sivustonsa rakennetta ja logiikkaa sellaiseksi, että se miellyttää kävijöitä. Hän onnistuu rakentamaan vuorovaikutteisuutta ja toiminnallisuuksia, joista kävijät kokevat saavansa lisäarvoa.

Kävijätilastojen ansiosta verkkosivujen omistaja voi rakentaa kävijäpolkuja ja tarjota sisältöjä, joita hänen yleisönsä toivoo kohtaavansa.

Mitä suurempi osa kävijöistä tallentuu sivuston kävijätilastoihin, sitä useampi tulee vaikuttaneeksi siihen, minkälaiseksi sivusto muotoutuu tulevaisuudessa. Kävijätilastojen kautta kävijöiden toiveet tulevat kuulluksi, vaikkeivat he koskaan lähettäisi palautetta tai olisi muulla tavoin yhteyksissä sivuston omistajan kanssa.

Kävijätilastojen tietosuoja on luottamuksen kulmakivi

Jotta laadukkaita ja luotettavia tilastoja voidaan kerätä, kävijöiden tulee voida luottaa siihen, että hänen henkilötietonsa ovat turvassa eikä hänen toimintaansa pystytä seuraamaan liian yksilöidysti. Kasvava osuus verkkosivujen käyttäjistä on myös kiinnostuneita siitä, kuka tietoa kerää ja minne.

Google Analyticsin tärkeä periaate on, ettei sillä saa kerätä sellaista tietoa, jonka perusteella kävijän pystyy yksilöidysti tunnistamaan. Jos yrittää toimia toisin rikkoo Analyticsin käyttöehtoja vastaan ja vaarantaa oikeutensa hyödyntää järjestelmää.

Kaikki kävijätilastoja keräävät järjestelmät eivät herätä luottamusta

Kävijän yksilöimättömyyden periaate ei koske kaikkia tilastojen keräämiseen käytettäviä järjestelmiä. Osa järjestelmistä tuottaa hämmästyttävän ja pelottavankin tarkkaa tietoa yksittäisen ja yksilöidyn henkilön toiminnasta verkkosivuilla. Tämäntasoista tietoa on kerätty jo pitkään ja valtaosa kävijöistä ei tätä tiedosta. Evästeet ovat tässä tiedonkeruussa avainasemassa.

Verkkosivujen omistaja siirtyy eettisesti ja tietosuojanäkökulmasta heikoille jäille, kun tietoa kerätään yksittäisestä henkilöstä eikä kävijäkunnasta kokonaisuutena. Jatkossa yhä useamman tilastointijärjestelmän kehityksessä on välttämätöntä arvioida yksilöiden seurantaa koskevia ratkaisuja uudelleen.

Yksilöidyn tiedon kerääminen kävijästä ja tietojen luovuttaminen ulkomaille rapauttavat luottamusta kävijätilastoja tuottaviin järjestelmiin.

Kävijätilastojen luottamusta nakertaa myös se, että tiedot useissa tapauksissa siirtyvät  kansainvälisten yritysten palvelimille Suomen sekä Euroopan ulkopuolelle. Moni kävijä vierastaa syystäkin ajatusta, että häntä koskeva tieto siirtyy suuryritysten palvelimille valtamerten taakse. Kasvava määrä yrityksiä on puolestaan huolissaan siitä, että kävijästä kerätty data ei ole heidän hallinnassaan eikä omistuksessaan.

Tulevaisuus on kävijätilastojen, jotka kunnioittavat tietosuojaa

Uskomme että jatkossa alaa valtaavat järjestelmät, joissa kävijöistä kerätään ei-yksilöityä dataa, data on yrityksen omassa hallussa ja se sijaitsee fyysisesti eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön ulottuvissa. Yhä useampi kävijä ja yritys haluaa kiinnittää huomiota tietosuojaan ja se vie kävijätilastoinnin järjestelmiä hyvään suuntaan.  Tällaisia uuden sukupolven seurantajärjestelmiä on jo nyt tarjolla useita ja alan suurten pelurienkin voi olettaa liikkuvan tähän suuntaan.

Verkkopalveluiden kehittämisen ja kävijäkokemuksen parantamisen kannalta on kuitenkin ratkaisevan tärkeää, että kattavia kävijätilastoja on mahdollista kerätä myös jatkossa. Mitä syvällisemmin kävijöitä ymmärretään, sitä parempia verkkopalveluita heille pystytään tarjoamaan.

 

Mietityttävätkö kävijätilastot, evästeet ja tietosuoja? Olemme valmiina auttamaan. Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Tykkäsitkö tästä jutusta?

0
0
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
  1. Google AI Overview – tekoälypohjaiset hakutulokset muuttavat hakukokemusta
  2. Google Analyticsin termit suomeksi
  3. Maailman vierailluimmat verkkosivustot
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje