Karhulla on asiaa

Brän­di­ku­vauk­set tulossa: vinkkejä kuvausten jär­jes­tä­mi­seen

Karhu Helsinki

Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat brändikuvia verkkosivuilleen ja muihin materiaaleihin. Yksi vaihtoehto on turvautua kuvapankkien niin sanottuihin stokkikuviin, toinen järjestää itse brändikuvaukset.

Stokkikuvien hyvinä puolina ovat niiden hankkimisen helppous sekä vaihtoehtojen suunnaton määrä. Huonot puolet ovat kuitenkin merkittäviä: stokkikuvat jäävät helposti hieman etäisiksi, monet muut tahot voivat käyttää samoja kuvia, oikeanlaisten kuvien löytäminen tuhansista ja tuhansista vaihtoehdoista voi olla todella aikaavievää. Tämän lisäksi stokkikuvat voivat olla kohtalaisen kalliita. Näiden syiden vuoksi kannattaa harkita brändikuvausten järjestämistä.

Brändikuvausten järjestäminen on oma taiteenlajinsa. Vaikka kyseessä on varmasti kiinnostava, inspiroiva ja kaikin puolin mukava projekti, suunnittelu täytyy tehdä huolella. Kuvausten järjestämiseen liittyy paljon yksityiskohtia sekä asioita, jotka potentiaalisesti voivat mennä pieleen. Tässä kirjoituksessa käydään läpi, mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon brändikuvausten järjestämisessä.

Näin saat brändikuvaukset onnistumaan

Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja väite pätee hyvin verkkosivuihin. Vaikka ihmiset tavallisesti tulevat yrityksen nettisivuille etsimään heille relevanttia tietoa, ensivaikutelma on todella tärkeä: verkkosivuilla ihminen useimmiten silmäilee sisältöä ja harvemmin pysähtyy lukemaan pidempää tekstiä, ellei kyse ole häntä erityisesti kiinnostavasta sisällöstä.

Oletetaan, että järjestät brändikuvaukset itse, omalle yritykselle tai asiakkaalle. Mitä kaikkea täytyy huomioida? Alla olevalle listalle on kerätty tärkeimpiä näkökulmia.

Tarpeen tiedostaminen

Ennen kuin brändikuvauksia lähdetään konkreettisesti suunnittelemaan, on hyvä miettiä valokuvien käyttötarkoituksia. Niitä on varmasti useita: kuvia voi käyttää yrityksen verkkosivuilla, myynti- ja mainosmateriaaleissa, somepostauksissa, esitteissä, ilmoituksissa ja raporteissa. Kuvien käyttötarkoitus määrää jonkun verran sen, minkä verran kuvia tarvitaan ja minkälaisia. Esimerkiksi kuvan mittasuhteisiin sen käyttötarkoitus vaikuttaa paljonkin: nettisivujen pääkuvat ovat useimmiten vaakakuvia, joissain kuvapaikoissa toimivat vain pystykuvat ja joskus tarvitaan vaikkapa neliöitä.

Konsepti

Brändikuvausten suunnittelu lähtee konseptista. Se voi kuulostaa hieman korkealentoiselta, ja sitä se usein onkin, mutta toimiva konsepti saa palaset loksahtamaan kohdilleen ja ihmiset sitoutumaan projektiin. Brändikuvausten konsepti on se iso ajatus, joka ohjaa kaikkea suunnittelua. Konseptin on hyvä liittyä yrityksen tai organisaation brändiin ja toiminta-ajatukseen sekä nostaa sen olennaisia puolia esiin.

Jos yrityksen toiminta on konkreettista ja selkeää, kuten vaikkapa päivittäistavarakauppa, joogastudio tai pyöräliike, konseptin suunnittelussa kannattaa keskittyä kuvien tunnelmaan ja kuvaustilanteisiin. Se, mitä kuvataan, on näissä tapauksissa useimmiten enemmän tai vähemmän selvää ja lähtee asiakasryhmistä, joita halutaan puhutella. Asiakaslähtöisyys on näissä tapauksissa usein hyvin luonteva valinta. Halutaanko houkutella työmatka- vai retkipyöräilijöitä? Mikä on se viesti ja elämäntapa, josta halutaan kertoa?

Jos taas yrityksen toimiala on abstraktimpi eli kyseessä on vaikkapa pankki, vakuutusyhtiö, konsulttifirma tai kaltaisemme digitoimisto, konseptointi voi olla hieman haasteellisempaa tai vähintäänkin erilaista. Maailma on täynnä kuvia ihmisistä, jotka tekevät töitä koneella, istuvat palavereissa ja katsovat samaa näyttöä – joskin korona on vähentänyt roimasti kättely- ja corporate high five -kuvien suosiota. Näissä kuvissa ei ole mitään vikaa, niitä ehdottomasti tarvitaan, koska jokainen yritys kuten myös jokainen ihminen, on oma ainutlaatuinen yksilönsä ja sillä tavoin tärkeä, mutta erottuakseen näihin kuviin tarvitaan jotakin ekstraa. Mikä se voisi olla?

Asiaa kannattaa miettiä vaikkapa sen kautta, mitä lisäarvoa kyseinen palvelu pitkällä aikavälillä tuo asiakkaille. Kenties helpottaa arkea? Millaista arkea? Kenen arkea? Jos taas brändi-ilmeen olennaisina elementteinä on vaikkapa leikkisyys ja kekseliäisyys, millaisilla kuvilla näitä ominaisuuksia voi kuvata? Entäs miten kuvataan rohkeutta, uskallusta tai rauhaa ja turvaa?

Konsepti kannattaa pukea sanoiksi. Sanoja ei välttämättä tarvitse olla paljon, mutta niiden täytyy olla täsmällisiä ja merkityksellisiä.

Kuvaussuunnitelma

On konsepti kuinka yksinkertainen tahansa, tarkka kuvaussuunnitelma kannattaa tehdä aina, sillä se auttaa koko työryhmää hahmottamaan kokonaisuutta.

Kuvaussuunnitelmaan kannattaa ottaa mukaan ainakin seuraavia asioita

 • konsepti
 • moodboard
 • suunnitellut kuvat
 • aikataulu
 • mallit
 • kuvaaja
 • projektitiimiläisten yhteystiedot

Brändikuvausten järjestäminen on oma taiteenlajinsa. Vaikka kyseessä on varmasti kiinnostava, inspiroiva ja kaikin puolin mukava projekti, suunnittelu täytyy tehdä huolella.

Moodboard ja suunnitellut kuvat

Brändikuvien konsepti koostuu ikään kuin kahdesta osasta, sanallisesta ja visuaalisesta konseptista. Moodboardille kerätään kuvia, joiden tunnelma vastaa toiveita. Moodboard-kuvien tehtävänä ei kuitenkaan ole toimia täsmällisinä esimerkkeinä: ”Tällainen kuva me halutaan.” Parempi vaihtoehto on: ”Jotakin tämänkaltaista me halutaan.” Kuvaussuunnitelmaa kannattaa käydä läpi kuvaajan kanssa ja täsmentää keskustelun pohjalta. Kuvaajalla on varmasti ajatuksia liittyen kuvien tyyliin, valaistukseen ja värimaailmaan.

Kuvaussuunnitelmassa on hyvä olla mukana pääkuvien sanallinen kuvaus. Tämä varmasti auttaa lokaatioiden, mallien ja tarpeiston valinnassa. Samalla se auttaa kuvaajaa suunnittelemaan kuvauspäivää ja esimerkiksi tarvittavaa kalustoa.

Aikataulutus

Tämä on tärkeä kohta. Kaikki muutkin kohdat ovat tärkeitä, mutta tämä erityisesti, koska jos aikataulu pettää, monet muutkin asiat menevät mahdottomiksi.

Aikataulun laatimisessa kannattaa ennen kaikkea ottaa huomioon suunnitellut kuvat, kuvauspaikat ja mallit – eli toisin sanoen kaikki: mitä erilaisempia kuvia halutaan eli mitä enemmän on kuvauspaikkoja ja kuvattavia, sitä mutkikkaammaksi homma menee ja sitä enemmän löysää täytyy aikataulussa olla.

Aikatauluttamisessa kannattaa miettiä myös mahdollisia sääolosuhteita, valoa, ihmisten saapumista paikalle sekä kuvauspaikkojen asettamia rajoituksia:

 • Voiko jossakin paikassa kuvata vain lyhyen aikaa?
 • Onko merkitystä sillä, kuvataanko aamulla vai illalla?
 • Minkä verran aikaa kuvattavat tarvitsevat valmistautumiseen?

Yleisesti ottaen aikataulun on syytä olla mieluummin vähän liian löysä kuin liian tiukka. Aikataulusta kannattaa viestiä koko projektitiimille riittävällä tarkkuudella ja siitä täytyy sopia etukäteen yhdessä kuvaajan kanssa.

Ohjeistus

Brändikuvissa useimmiten esiintyy ihmisiä, ja jotta kaikki menee suunnitelmien mukaan, kuvattavat tarvitsevat jonkinlaista ohjeistusta. Kolme asiaa on tässä avainasemassa:

 • milloin saavun paikalle
 • mitä minun odotetaan tekevän
 • mitä laitan päälle

Kuvattaville kannattaa kertoa etukäteen, milloin heitä tullaan tarvitsemaan ja mikä on muutenkin päivän ohjelma. Jos kuvattavilta odotetaan jotakin erityistä, kuten skeittaustaitoa, katolle kiipeämistä tai kykyä käsitellä siperiantiikeriä, sekin kannattaa ottaa puheeksi. Jos kuvauksissa on mukana stailisti, osan vaatetushuolista voi ulkoistaa hänelle, mutta muuten kuvattaville on syytä laittaa hyvinkin tarkkoja ohjeita siitä, millaisia vaatteita kannattaa ottaa mukaan. Neutraalit ja yksiväriset vaatteet toimii tavallisesti paremmin kuin logoilla varustetut, liian tummat tai vaaleat, raidalliset ja ruudulliset.

Kuvaaja

Jotta kuvaukset onnistuvat, tarvitset hyvän kuvaajan. Mistä tietää, onko kuvaaja hyvä tai vähän huonompi? Kuvaajan portfolioon kannattaa tutustua huolella, ja työnsä tosissaan ottavalla kuvaajalla sellainen täytyy myös olla. Tarjouksia kannattaa pyytää muutamalta kuvaajalta.

Ennen kuvaajan lopullista valintaa kannattaa miettiä vielä kerran kuvakonseptia ja kuvaajan omaa tyyliä. Niiden täytyy sopia yhteen.

Mallit

Käytetäänkö ammattimalleja vai omia työntekijöitä? Siinäpä kysymys. Ammattimallit eivät tässä tarkoita välttämättä catwalk-malleja tai vaatekuvastoissa esiintyviä täydellisiä ihmisiä, vaan niin sanotusti kuvauksellisia taviksia, joilla on sopimus mallitoimiston kanssa.

Miksi valita ammattimalleja? Koska kun ihmiselle maksetaan palkkaa, hän hyvin todennäköisesti myös saapuu täsmällisesti paikalle ja tekee mitä pyydetään. Ammattimallilla ei myöskään ole sanavaltaa siinä vaiheessa, kun tehdään lopullisia kuvavalintoja, ellei kyse ole hyvin poikkeuksellisesta tapauksesta. Ammattimallit, myös ne tavikset, ovat myös poikkeuksetta kuvauksellisia ja tottuneita olemaan kameran edessä. Tämä viimeksi mainitu seikka on tärkeä erityisesti, jos otetaan enemmän ryhmäkuvia tai mallilta odotetaan heittäytymistä.

Toinen vaihtoehto on valita malleiksi omia työntekijöitä. Tätä ratkaisua puoltaa se, että kuvista tulee tällöin aitoja ja informatiivisia. Työntekijät eli nämä niin sanotusti oikeat ihmiset osaavat liikkua tilassa, mikäli kuvataan työpaikalla, ja osaavat myös olla luontevasti yhdessä. Kuvaustilanne on myös hauska ja työyhteisöön positiivisesti vaikuttava tapahtuma. Huonojakin puolia toki on. Ensimmäisenä se, että sisäisistä jännitteistä ja ihmisten omista tunnelmista ja aikatauluista johtuen voi olla haastetta saada paikalle riittävä määrä malleja. Ihmisten aikataulut myös herkästi muuttuvat viime hetkellä. Jos henkilö irtisanoutuu, ei ole välttämättä hyvä ajatus käyttää hänen kuviaan ainakaan kovin näkyvästi. Tämän lisäksi kuvien valinnassa kuvattavilla on hyvä olla veto-oikeus, jotta yrityksen verkkosivuille ja muihin materiaaleihin ei päätyisi henkilön mielestä selvästi epäonnistuneita tai muuten vaan outoja otoksia.

Maskeeraaja

Maskeeraajaa maksaa jonkun verran, mutta tämä palvelu kannattaa ottaa, jos on yhtään ylimääräistä rahaa. Kesän jälkeen ihmiset ovat tavallisesti levänneitä ja ruskettuneita, mutta erityisesti, jos kuvaukset järjestetään keskellä pahinta kaamosta, maskeeraaja voi olla paikallaan. Erityisesti jos kuvattavina on omia työntekijöitä, maskeeraajaan läsnäolo auttaa ulkoistamaan omia ulkonäköpaineitaan. Tapahtumana se on myös sen verran erikoinen, että saa varmasti aikaan juhlan tuntua.

Värit

Kuvauspaikkojen, vaatteiden ja tarpeiston yhteydessä on aina syytä miettiä värejä. Jokaisella vähänkin isommalla yrityksellä on määriteltynä brändivärit. Niitä on syytä käyttää myös kuvauksissa, jotta kuvat sopivat mahdollisimman saumattomasti muihin verkko- ja printtimateriaaleihin.

Kuvauspaikat

Missä kuvataan? Kuvataanko ulkona vai sisällä vai sekä että? Brändikuvausten konsepti määrää vahvasti sen, millaiset kuvauspaikat ovat mahdollisia ja ennen kaikkea luontevia. Kuvauspaikkojen valinnassa täytyy pitää mielessä se, että työryhmän siirtyminen paikasta toiseen on tavallisesti hyvin työlästä ja hidasta. Yhden päivän aikana ei ehdi kuvata kovin monessa paikassa, varsinkin jos ne sijaitsevat vähänkin kauempana toisistaan.

Jos kuvauspaikkana on julkinen tai yksityinen tila, siitä kannattaa sopia tarkasti. On tärkeää, että työryhmä saapuu paikalle ajoissa ja myös lähtee ajoissa, eikä muutenkaan pidä liikaa meteliä. Oma työpaikka ja sen ympäristö ovat luontevia valintoja jo senkin takia, että niistä ei tarvitse erikseen sopia ja niiden erikoisominaisuudet, kuten valo, pinnat ja niin edelleen, ovat hyvin tiedossa.

Tarpeisto

Kun konsepti ja kuvauspaikat on tiedossa, on syytä miettiä tarpeistoa. Tietokoneet, post it -laput, kansiot, kynät, muistiinpanovälineet, puhelimet, pipot, skeittilaudat ja polkupyörät on syytä listata etukäteen ja kerätä vaikka yhteen neukkariin. On hyvä pitää mielessä, että esimerkiksi kookkaat huonekasvit toimivat kuvissa erittäin hyvin.

Kuvauspäivä

Brändikuvauksissa olet tuottajan roolissa ja tehtävänäsi on huolehtia siitä, että kaikki sujuu niin kuin pitää. Parhaassa tapauksessa kuvauspäivänä sinulla ei ole yhtään mitään tekemistä, pahimmassa tapauksessa juokset pitkin kaupunkia etsimässä sopivan kokoisia ja värisiä t-paitoja ja housuja. Pahimmillaan olet itse kuvissa.

Kuvien valinta

Kuvauspäivän jälkeen tulee pitkä ja tervetullut tauko, kunnes yhtenä päivänä saat kuvaajalta tiedoston, jossa on valtava määrä kuvia. Tämän tiedoston avaaminen on jännittävää, mutta varmasti myös hyvin antoisaa, onhan kuvausten lopputulos nyt käsillä! Jäljellä on enää valitseminen, mikä sekin voi osoittautua vaikeaksi, jos ja kun hyviä kuvia on paljon. Kun kuvat on lopulta valittu ja viimeistelty, onkin aika ottaa ne käyttöön.

 

Seuraavassa jaksossa kerromme Karhun omista brändikuvauksista.

Tykkäsitkö tästä jutusta?

0
0
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
 1. Karhu Helsinki esittäytyi Huomenta Suomessa koiraystävällisenä työpaikkana – blogin hakukoneoptimointi tuotti mittavan medianäkyvyyden
 2. Uusi ura koulutusohjelman kautta — haastattelussa kolme karhua
 3. Koira työpaikalla – Karhu Helsingissä toimistokoirat ovat tervetulleita
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje