Miksi valita meidät WordPress-kumppaniksi

Karhu Helsinki konseptoi, suunnittelee ja rakentaa yksilöllisiä WordPress-verkkosivustoja yrityksille ja järjestöille. Teitä palvelee Suomen kokeneimpiin kuuluva digitaalinen tiimi. Kun tilaatte meiltä WordPress-sivuston, ette maksa euroakaan ennen kuin sivusto on valmis ja olette hyväksyneet tulokset.

Seuraavassa kerromme syitä siihen, miksi asiakkaamme ovat valinneet meidät ja miksi asiakasuhteemme kestävät jopa vuosikymmeniä.

Opimme ymmärtämään toimintaanne ja suunnittelemme toimivan konseptin

Asiakkaamme kiittävät meitä verkkosivujen konseptisuunnittelun ja digitaalisen palvelumuotoilun osaamisesta. Teemme kovasti töitä ymmärtääksemme toimintaanne, tavoitteitanne ja kohderyhmiänne. Keräämme tutkimustietoa ja dataa suunnittelun perustaksi. Kerätyn ymmärryksen pohjalta suunnittelemme verkkosivustolle konseptin, joka vie kohti yhteisesti sovittuja tavoitteita.

Rakennamme käyttäjäpolkuja, jotka vievät kohti tavoitteita

Käyttökokemuksen ja käyttäjäpolkujen muotoilu ovat keskeinen osa konseptisuunnitteluamme. Tuotamme sivustoja, joiden käyttö on antoisaa ja joissa sisältö tuodaan esiin kiinnostavalla ja helposti hyödynnettävällä tavalla. Käyttäjäpolut suunnitellaan niin, että ne ohjaavat kohti konversiota tai muuta konkreettista tavoitetta, jonka olemme yhdessä kanssanne sopineet.

Keskitymme myyntinne kasvattamiseen – oli sitten kaupan tuotteita tai ajatuksia

Teemme verkkosivustoja, jotta asiakkaamme myyvät enemmän. Myyminen on useimpien sivustojemme tärkein tavoite. Paljon tavoitellaan suoraan verkossa toteutuvaa euromääräistä myyntiä tai liidejä, jotka muuttuvat aikaa myöden eurojen virraksi. On myös sivustoja, joilla konkreettisten tuotteiden tai palveluiden sijaan myydään ajatuksia ja ideoita. Kun tällaisella sivustolla päästään myyntitavoitteisiin, asiakkaamme toiminnan vaikuttavuus paranee.

Rakennamme verkkosivuja, jotka kasvattavat myyntiä. Konkreettisten tuotteiden ja palveluiden lisäksi asiakkaidemme sivustoilla tarjotaan ajatuksia ja ideoita.

Myynnin kasvattaminen antaa suunnan sivuston suunnittelussa ja tuotannossa tehtäville päätöksille, oli sitten kyse konkreettisesta tai abstraktimmasta kaupanteosta. Kun ajattelemme verkkosivustoa myynnin kasvattamisen välineenä, edellytykset saavuttaa sivustolle asetetut tavoitteet ovat kokemuksemme mukaan hyvät.

Kunnioitamme brändiänne ja tuomme siihen raikasta uutta

Suunnittelemme sivustoja, jotka näyttävät hyvältä ja joissa visuaalisuus on osa sujuvaa käyttökokemusta. Visuaaliset suunnittelijamme ovat tinkimättömän uskollisia brandilinjauksillenne tai tuovat rohkeasti esiin uusia ideoita – riippuen siitä, mitä toivotte. Tuottamamme sivusto tuo raikkaalla ja modernilla tavalla esiin brandianne ja sisältöjä, joiden äärelle haluatte kävijät tuoda.

Teemme päivittäjienne työn helpoksi

Rakennamme sivustoja, joissa antoisa käyttökokemus toteutuu kävijän lisäksi myös päivittäjälle. Toteutamme WordPress-hallintanäkymät niin, että niiden käyttö on nopeaa ja intuitiivista. Näkymien rakenne on selkeä ja tarjolla on ohjeita niissä kohdin, joissa niille on tarvetta. Keskitymme erityisesti siihen, että useimmin päivittyvien sisältöjen hallinta vie mahdollisimman vähän työaikaa. Tällä tavoin saamme alennettua WordPress-sivustonne elinkaarikustannuksia.

Tuomme oikeanlaiset kävijät sivustolle hakukoneoptimoinnilla ja mainonnalla

Verkkosivut tuottavat omistajalleen sitä paremmat tulokset, mitä enemmän siellä vierailee oikeanlaisia kävijöitä. Tarjoamme kattavan valikoiman palveluita, joilla oikeanlaisten kävijöiden määrää verkkosivuilla kasvatetaan. 

Kattava hakukoneoptimointi eli SEO on olennainen osa useimpia julkisiksi tarkoitettujen verkkosivujen tuotantoprojektejamme. SEO-asiantuntijamme on linjaamassa projektissa tehtäviä päätöksiä määrittelystä julkaisuun. Vakuuttavin kasvu maksuttomien kävijöiden määrässä saadaan jatkuvalla hakukoneoptimoinnilla.

Tuotamme asiakkaidemme sivustoille oikeanlaisia kävijöitä myös digitaalisella mainonnalla. Relevantit kohderyhmät tavoitetaan hakukonemarkkinoinnilla (SEM) ja sosiaalisen median mainonnalla. Asiakkaamme brandi ja tuotteet pidetään kävijän mielessä display-mainonnalla ja remarketing-kampanjoilla. Mainonnan tuloksia seurataan huolellisesti ja niitä parannetaan optimoimalla kampanjoiden asetuksia ja sisältöä jatkuvana prosessina.

Autamme teitä olemaan saavutettava

Suunnittelemme ja rakennamme WordPress-sivustoja, jotka täyttävät julkisia ja välttämyyspalveluita tarjoavia sivustoja koskevat saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavien sivustojen suunnittelussa noudatetaan kansainvälisen WCAG-saavutettavuuskriteeristön AA-tasoa, kuten kotimaisessa ja euroooppalaisessa lainsäädännössä edellytetään. Blogissamme kerromme, millaisten organisaatioiden sivustoja saavutettavuusvaatimukset koskevat.

Saavutettavuustiimimme on tiiviisti mukana projekteissa ja toimii ulkopuolisena asiantuntijana myös asiakkaillemme, joiden sivusto on tehty muualla

Karhu Helsingin saavutettavuustiimi toimii aktiivisessa asiantuntijaroolissa kaikissa projekteissamme, joille on asetettu konkreettiset saavutettavuustavoitteet. Saavutettavuusosaamisemme on hyödyksi myös niissä projekteissa, joissa määrämuotoisia tavoitteita saavutettavuudelle ei ole. Toimimme ulkopuolisena saavutettavuusasiantuntijana myös useille asiakkaille, joiden sivuston tuotanto tapahtuu toisaalla. Saavutettavuutta on käsitelty blogimme useissa kirjoituksissa.

Valvomme sivustonne tietoturvaa ja kriittisiä elintoimintoja

Jotta verkkosivustolla on edellytykset päästä sille asetettuihin tavoitteisiin, sivuston on toimittama luotettavasti ja sen tietoturvan on oltava raudanluja. Karhu Huolenpidossa sivustonne pysyy hyvässä toimintakunnossa ja tietoturvallisena koko elinkaarensa ajan.

Valvomme asiakkaidemme sivustoja ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden. Suunnittelemme sivustojen teknologian luotettavaksi ja tavoittelemme sivustoille pitkää elinkaarta. Kun häiriöitä havaitaan, niihin reagoidaan ja ne korjataan nopeasti. Häiriötilanteiden toimintamallimme on standardoitu, ja se on osoittanut toimivuutensa.

Teknologiatiimimme seuraa tiiviisti WordPress-järjestelmän tietoturvatilannetta. Sivustoille tehdään tietoturvapäivityksiä nopeasti, säännöllisesti ja kurinalaisella prosessilla. Tietoturva on ratkaiseva WP-sivustojemme tekniseen suunnitteluun vaikuttava tekijä – vain tietoturvalliset ratkaisut päätyvät tuotantoon. Blogissamme kerromme mitkä 6 asiaa pitää varmistaa, jotta WordPress-sivusto pysyy tietoturvallisena.

Tunnemme sivustoonne vaikuttavat säännökset ja seuraamme valppaasti niiden muutoksia

Verkkosivuihin ja digitaalisiin palveluihin liittyvä lainsäädäntö ja parhaat käytännöt ovat jatkuvassa muutoksessa. EU:n tietosuoja-asetus GDPRsaavutettavuusvaatimukset ja evästeitä koskevat vaatimukset ovat esimerkkejä alaa ravistelevista muutoksista, joissa toimimme asiakkaidemme neuvonantajina. Tukenamme ovat digitaalisiin palveluihin ja tietosuojaan erikoistuneet juristit.

Kerromme alaa muovaavista lainsäädännön ja käytäntöjen muutoksista säännöllisesti blogissamme ja uutiskirjeessämme.

Voitte jakaa projektin kulut sivuston elinkaarelle

Tuotamme verkkosivustoja myös Karhu SaaS -palvelumallilla, jossa projektin kustannukset jaetaan sivuston elinkaaren ajalle. Kustannus veloitetaan erissä kuukausittain ja ensimmäinen maksuerä tulee maksettavaksi vasta silloin, kun projekti on valmis. Karhu SaaS -mallissa projektin kulut jaetaan 3-5 vuoden ajalle.

Karhu Huolenpito, oma projektipäällikkonne ja teknologiatiiminne valmiina palvelukseen

Karhu Huolenpito varmistaa, että sivustonne pysyy hyvässä toimintakunnossa ja tietoturvallisena. Huolehdimme myös yhteyshenkilöidenne mielenrauhasta. Olemme rinnallanne helpottamassa arkea vuoden jokaisena työpäivänä. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että sivuston tuntevan ihmisen tavoittaa ripeästi. Huolenpito on palveluistamme se, joka kerää asiakkailtamme eniten kiitosta.

Kun WordPress-sivustonne on Huolenpidossamme, palveluidenne kehityksestä vastaa tuttu projektipäällikkö ja kehitystyötä tekee sama tekninen tiimi koko sivuston elinkaaren ajan. 

Ajattelemme sivuston rakentamista hyvän yhteistyön ensimmäisenä askeleena – uskomme tarjoavamme suurimman lisäarvon asiakkaillemme nimenomaan pitkäaikaisen yhteistyön ja suunnitelmallisen digitaalisten palveluiden kehittämisen kautta.

Kumppaniksi Karhu? Ota yhteyttä ja jutellaan

Kysy Timolta lisää

Timo Salminen asiakkuusjohtaja 050 518 0085

Tai lähetä meille viesti

Kun lähetät viestin, olemme sinuun yhteydessä. Pidämme datastasi huolta tietosuojasivullamme kuvatulla tavalla.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiakkaita, joiden tyytyväisyyden eteen teemme töitä