Asiakastarina Canatu
Asiakastarinat

Canatu.com esittelee nanohiilen mahdollisuudet ja kehittyy tuotevalikoiman mukana

Canatu on yksi Suomen lupaavimmista nanoteknologiayrityksistä. Yritys kehittää maailman edistyksekkäimpiä hiilinanoputkia korkean teknologian sovelluksiin. Nanohiiltä pidetään seuraavana maailmaa mullistavana materiaalina, jonka povataan muuttavan monia aloja.

Canatu syntyi spinoffina Aalto yliopistosta vuonna 2008. Yrityksellä on uniikkia osaamista nanohiili-rakenteiden muokkaamisessa eri aloille ja käyttötarpeisiin. Se kehittää ja valmistaa nanohiilestä joustavia, läpinäkyviä ja sähköä johtavia ohutkalvoja patentoidulla menetelmällä ja itse kehitetyillä tuotantolaitteilla. Canatun nanohiilikalvoja käytetään uudenlaisissa elektroniikkasovelluksissa, kuten kuljettajaa avustavien ADAS-järjestelmien optisten pintojen lämmityselementteinä ja 3D-kosketusantureina. Lisäksi yritys kehittää äärimmäisen ohuita partikkelisuodattimia puolijohdeteollisuuden tarpeisiin.

Canatu on laajentunut menestyksekkäästi myös uusille toimialoille.

Piirroskuva karhu

Nanohiilen sovellusalueet ovat rajattomat. Canatu on tehnyt debyyttinsä autoteollisuudessa ja hiilinanoputkista valmistetut 3D kosketusanturit ovat olleet autoteollisuuden massatuotannossa jo vuodesta 2015 lähtien. Uuden strategiansa mukaisesti Canatu on laajentunut menestyksekkäästi myös uusille toimialoille. Vuonna 2021 puolijohdeteollisuus kattoi jo 58 % yrityksen tuloista.

Verkkosivuprojekti osana brändistrategian luomista

Muutos liiketoimintastrategiassa synnytti tarpeen brändin ytimen kirkastamiselle eli brändistrategian luomiselle. Canatun laajentuessa uusille toimialoille, vakiinnuttaessa asemaansa edistyksekkään hiilinanomateriaalin kehittäjänä ja edelläkävijäyritysten kumppanina syntyi tarve määrittää, mitä Canatu haluaa itsestään viestiä.

Brändiin liittyvät perusfundamentit pistettiin mallilleen. Canatun tarinaan sanoitettiin yrityksen strategian kannalta olennaisimmat asiat. Prosessin aikana kirkastettiin Canatun arvot ja yrityskulttuurin pohja, tarkoitus (purpose), visio ja brändilupaus. Lisäksi uudistettiin visuaalinen identiteetti tarinaa tukemaan.

Kun Canatun brändin perusta oli kirkastettu, uudistettiin verkkosivusto brändityön jatkeena. Canatu.com on brändin keskeisin ilmentymä sekä Canatun tärkein yksittäinen markkinoinnin ja myynnin työkalu. Sivusto kokoaa kaiken mistä Canatu haluaa viestiä.

Tavoitteet listattiin – ja niihin päästiin

Projektille määritettiin konkreettiset tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Päätöspalaverissa totesimme yhteisymmärryksessä Canatun markkinointijohtaja Mari Makkosen kanssa, että päätavoitteet toteutuivat täysin.

”Kovimmat onnistumiset liittyvät liidituotantoon: liidien määrä kasvoi 500 % ensimmäisten 2 kuukauden aikana siitä kun sivusto oli julkaistu,” kertoi Canatun markkinointijohtaja Mari Makkonen. ”Laadukkaat liidit sekä markkinoinnin ja myynnin saumaton yhteistyö liidien nurturoinnissa selittävät suurelta osin myös Canatun voimakasta myynnin kasvua,” Makkonen jatkaa.

Kovimmat onnistumiset liittyvät liidituotantoon: liidien määrä kasvoi 500% ensimmäisten 2 kuukauden aikana siitä kun sivusto oli julkaistu

Mari Makkonen, Canatu

Projektin päätavoitteina oli:

  • Tehostaa liidien keruuta
  • Uskottava ensivaikutelma
  • Selkeä rakenne ja käyttökokemus
  • Joustava sivusto kehittyvän yrityksen tarpeisiin
  • Optimoida sivusto keskeisimmille hakutermeille

Mutta millainen oli projekti näiden tavoitteiden takana?

Modulaarisuus tarjoaa joustavuutta mutta ei poista tarvetta suunnittelulle ja määrittelylle

Kun verkkosivustolta halutaan maksimaalista joustavuutta, modulaarisuus on lähes itsestäänselvä ratkaisu modernilla verkkosivustolla. Modulaarisesti rakennetulla sivustolla sisältö koostuu yksittäisistä palikoista, joiden määrä ja järjestys on vapaasti määritettävissä. Näin sisältöä pystytään muokkaamaan helposti ilman jatkokehitysprojekteja. Julkaisujärjestelmäksi valittu WordPress tukee modulaarisuutta helposti.

Kun verkkosivustolta halutaan maksimaalista joustavuutta, modulaarisuus on lähes itsestäänselvä ratkaisu

Piirroskuva karhu istuu

Määrittelyvaiheessa päädyimme siihen, että kaikki sisältö, myös esimerkiksi artikkelit rakennetaan modulaarisesti. Tämä tarjoaa maksimaalisen joustavuuden ja vaihtelevan visuaalisuuden. Alan parhailla käytännöillä rakennetun WordPress-sivuston hallintapaneeli on selkeä ja nopea käyttää, mutta moduulaarinen sisältö vie silti aina sisällönsyötössä enemmän aikaa kuin kiinteät sivupohjat. Tämän huomasi myös Canatun tiimi: sisällöntuotanto ja editointi vei kuulemma yllättävän paljon aikaa ja vaati hieman ”hampaiden kiristelyä” jotta sisältöä tuottaneet asiantuntijat sisäistivät modulaarisen ajattelun. Karhulla käymme jatkuvaa keskustelua miten voisimme tarjota enemmän tukea ja ennakoitavuutta sisällöntuotantovaiheeseen. Vaiva kuitenkin kannatti, ja uuden sivuston sisältö on elävää ja vaihtelevaa.

Canatun uusi brändi ja visuaalinen identiteetti sivustouudistuksen pohjana

Sivuston etusivun visuaalisen konseptin suunnitteli Canatun visuaalista ilmettä uudistanut suunnittelutoimisto. Etusivun mallien perusteella jatkoimme Karhulla sisältösivujen visuaalista suunnittelua sekä konseptin kehittämistä samaan ilmeeseen perustuen. Vaikka suuressa osassa projekteista vastaamme koko suunnitteluprojektista, on myös kumppanien kanssa toimiminen meille tuttua, ja tässäkin tapauksessa suunnittelu- ja määrittely meni maaliin sujuvasti aikataulussa.

Päätöspalaverissa Canatun markkinointijohtaja korosti erityisesti Karhun määrittelyosaamista, määrittelyn ratkaisuja ja lopputulosta, sujuvaa yhteistyötä ja kattavaa projektidokumentointia, johon oli hyvä nojata niin projektin aikana kuin sen jälkeenkin.

Karhu Helsinki on auttanut meitä sivuston määrittelyssä, tavoitteiden selkiyttämisessä sekä toimivan ja modernin sivuston rakentamisessa, joka palvelee Canatua vuosiksi eteenpäin. Osaavan tiimin lisäksi isoin juttu oli tietysti sujuva yhteistyö läpi projektin

Mari Makkonen, Canatu

Määrittelyn pohjaksi tutustuimme vanhan sivuston analytiikkaan sekä teimme hakusana-analyysiä jotta sisällöstä saadaan mahdollisimman hyvin hakukoneoptimoitua. Hiilinanoputkiin liittyvä termistö on varsin teknistä, ja toisaalta nanohiilen potentiaaliset sovellusalueet ovat niin laajoja, että kattavan analyysin tekeminen osoittautui yllättävän haastavaksi. Mari Makkonen kommentoi analyysin olleen hyödyllinen, mutta jääneensä jälkikäteen miettimään, olisiko Canatulle relevantteja tuote- ja toimiala specifejä hakutermejä voinut olla vieläkin enemmän.

Keskeisimmille hakusanoille optimoidut sivut ovat löytyneet top 10 orgaanisten sivujen joukosta uudistuksen jälkeen. Lisäksi Canatun jatkuva sisällöntuotanto kasvattaa laadukkaan orgaanisen liikenteen määrää myös jatkossa.

Toteutus maaliin aikataulussa ja budjetissa

WordPressillä toteutettu sivusto syntyi aikataulussa ja ilman suuria korjaustarpeita julkaisun jälkeen. Mari Makkonen kehuikin säännöllisiä viikkopalavereita ja helppoa kommunikaatiota Karhun projektipäällikön kanssa koko projektin ajan. Canatun tiimin puristuksella myös sisällöt saatiin aikataulussa sivustolle, ja uusi sivusto julki. Projektin päättyessä kiitosta tuli myös siitä, että hinnoittelu oli selkeää ja avointa, ja hinta piti projektin aikana.

Uudistettuun sivustoon pääset tutustumaan osoitteessa canatu.com

Tällä viikolla näitä luettiin eniten
  1. Google AI Overview – tekoälypohjaiset hakutulokset muuttavat hakukokemusta
  2. Maailman vierailluimmat verkkosivustot
  3. Miten verkkosivustoprojektin hinnoittelumalli vaikuttaa suunnittelun joustavuuteen?
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä