Drupal 9

Drupal-julkaisujärjestelmän versio 9 julkaistiin kesäkuussa 2020. Se on siitä lähtien ollut sekä meillä Karhussa että Drupal-yhteisössä laajasti käytössä uusien sivustojen rakentamisessa.

Drupalin versioon 8 oli saatavilla tietoturvapäivityksiä vuoden 2021 marraskuuhun asti. Drupal 7:n tuki jatkuu vielä toistaiseksi, marraskuulle 2023.

Drupal 8 -version tuen päättäminen vuoden 2021 marraskuussa oli aikataulutettu vastaamaan Symfony 3 -sovelluskehyksen elinkaaren päättymishetkeä. Drupal 8 rakentuu suurelta osin Symfony 3:n komponenttien päälle.

Päivittäminen Drupalin versiosta 8 versioon 9 on suhteellisen sujuvaa

Koska pääasiallinen muutos siirryttäessä Drupal 8 -versiosta Drupal 9 -versioon on näiden vanhentuvien Symfony 3 -komponenttien korvaaminen uusilla, on Drupal 9 käyttäjän ja kehittäjän näkökulmasta varsin samanlainen kuin viimeisin Drupal 8 -versio. Tästä syystä myös päivittäminen Drupal 8 -versiosta Drupal 9 -versioon onnistuu suhteellisen sujuvasti. Tässä auttaa suurelta osin se, että aiemmista versiovaihdoksista poiketen, voivat moduulit tukea samanaikaisesti sekä versiota 8 että 9.

Drupalin versiot 8 ja 9 muistuttavat vahvasti toisiaan. Versioiden 7 ja 8 välillä tapahtui suuri tekninen uudistus.

Piirroskuva karhu istuu

Verkkosivuston päivittäminen Drupalin versiosta 8 versioon 9 onnistuu ilman että sivustoa tarvitsee laajamittaisesti uudistaa tekniikaltaan. Aiempi versiopäivitys versioiden 7 ja 8 välillä edellytti käytännössä Drupal 7:llä rakennetun sivuston rakentamista kokonaan uusiksi.

Barcelonan DrupalConissa jo vuonna 2015 Drupalin alkuperäinen kehittäjä Dries Buytaert visioi haastattelussa, että teknisesti Drupal 9 voisi ”olla viimeinen Drupal 8 -versio”.

Drupal 9 on monikanavaisen julkaisemisen työkalu

Version 9 myötä Drupal on kehittynyt yhä selvemmin monikanavaisen digisisällön tuotanto- ja hallintavälineeksi. Drupalia voi käyttää useista eri kanavista tuotetun sisällön julkaisuun lukuisissa erilaisissa kanavissa. Tämän trendin uskomme jatkossa edelleen vahvistuvan. Digitaalisen sisällön tuotanto- ja julkaisutapoja on tulevaisuudessa lukematon määrä. Mitä paremmin julkaisujärjestelmä tukee kanavariippumatonta sisällöntuotantoa ja -julkaisua, sen parempi.

Drupal verkkosivut

Drupal 9 -sivustolle voi luoda sisältöä sujuvasti Drupalin omilla työkaluilla, mutta sitä voi myös tuoda sisään integroimalla Drupaliin muita järjestelmiä. Version 9 myötä Drupal vahvistaa entisestään roolia integraatioalustana.

Toisaalta Drupal 9 tukee sisällön esittämistä erilaisissa kanavissa. Tyypillisin esitystapa on varsinainen verkkosivusto, jonka Drupal tarjoilee kävijälle. Drupalissa asuva sisältö voidaan kuitenkin tarjota sujuvasti myös erilliselle pintakerrokselle, joka tarjoilee sisällön kävijälle. Tällaisiin ns. headless-toteutuksiin Drupal 9 soveltuu hyvin. Toisaalta verkkosivut ovat vain yksi kanava sisällön jakelulle. Drupal 9:ssä asuva sisältö voidaan kanavoida esimerkiksi mobiilisovellukseen, yrityksen sisäisiin järjestelmiin, erilaisin älylaitteisiin tai vaikkapa stadionin suurelle näyttötaululle.

Drupal 9 on ensisijaisesti sisällön koti. Se antaa lähes rajattomat mahdollisuudet sisällön tuottamiselle ja sen tarjoilulle eri kanavissa.

Käyttökokemus entistä suuremmassa roolissa

Drupal-sivustojen tuotekehityksessä jo pitkään jatkunut päivittäjien ja sisällön hallinnoijien käyttökokemuksen parantamisen trendi on version 9 myötä vahvistunut entisestään. Drupal 9 tarjoaa sivuston rakentajalle entistä monipuolisemmat välineet palvella sisällön päivittäjiä ja hallinnoijia miellyttävillä, joustavilla ja ripeästi toimivilla työkaluilla. Drupalissa voi nyt mm. tuottaa sisältöä hyödyntäen modulaarisia sivupohjia ja visuaalista päivitysnäkymää.

Drupal 9 on sulava, nopea ja tietoturvallinen

Jatkossa digitaaliseen sisällöntuotantoon on tarpeen valjastaa reilusti nykyistä suurempia määriä ihmisiä. Toisaalta ihmisten vaatimustaso IT-järjestelmien käytettävyyden suhteen on reilusti korkeammalla kuin ennen. Tämä on tuonut moninkertaisesti painetta Drupalin kehittämiseksi yhä sulavammaksi ja nopeammin toimivaksi. Myös sisällöntuotannon tavat monipuolistuvat. Sisältöä tuotetaan mobiilisti ja yhä moninaisempiin käyttötarkoituksiin. Julkaisujärjestelmän tulee mukautua tukemaan erilaisia sisällöntuotantotilanteita ja -tarpeita.

Haasteena on se, miten sulava käyttökokemus yhdistetään yhä kasvavaan monipuolisuuteen ja entisestään tiukentuviin tietoturvavaatimuksiin. Tähänastinen kokemuksemme kertoo, että Drupalin versiossa 9 tässä on onnistuttu hyvin. Järjestelmän tietoturvan taso on entistä vahvempi, mutta samalla käytettävyyttä on saatu sujuvoitettua.

Kun Drupal kiinnostaa, ota meihin yhteyttä

Timo Salminen asiakkuusjohtaja 050 518 0085

Tai lähetä meille viesti

Kun lähetät viestin, olemme sinuun yhteydessä. Pidämme datastasi huolta tietosuojasivullamme kuvatulla tavalla.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiakkaita, joiden tyytyväisyyden eteen teemme töitä