Verkkosivustoja koskevan kotimaisen digipalvelulain valvonta käynnistyi vuoden 2020 alusta. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta perustuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan toukokuussa 2018. Lain valvonnasta vastaa valtakunnallisesti Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuustiimi.

Valvonnan käynnistyttyä sivustoilla olevista puutteista voi periaatteessa seurata sanktioita. Kuka tahansa voi ilmoittaa Aluehallintovirastolle verkkosivustoilla kohtaamastaan saavutettavuuspuutteesta. Aluehallintoviraston saavutettavuustiimi kuitenkin korostaa, että heidän tehtävänään on edistää saavutettavuuden toteutumista ensisijaisesti tuen ja neuvonnan kautta.

Kuka tahansa voi ilmoittaa Aluehallintovirastolle verkkosivustoilla kohtaamastaan saavutettavuuspuutteesta

Mikäli organisaationne on saavutettavuusvaatimusten piirissä (tästä lisää alempana), nyt on joka tapauksessa entistäkin tärkeämpää varmistaa, että sivusto on vaatimusten mukainen tai vähintään matkalla siihen suuntaan.

Laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta saavutettavuusvaatimukset perustuvat kansainväliseen WCAG 2.1 saavutettavuusohjeistoon ja sen AA-tasoon. Vaatimukset koskettavat sivustojen visuaalisuutta, käyttökokemusta, tekniikkaa ja sisältöä.

Saavutettavuusvaatimusten voimaantulon aikataulu

Saavutettavuusdirektiivin ja digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset ovat astuneet ja astuvat voimaan eri ajankohtina riippuen siitä, millaisesta digitaalisesta palvelusta on kyse. Alla tärkeimmät ajankohdat.

23.9.2019 Vaatimukset tulivat voimaan verkkosivustoilla, jotka on julkaistu 23.9.2018 jälkeen sekä intraneteissä ja extraneteissä, jotka julkaistaan 23.9.2019 eteenpäin.
23.9.2020 Vaatimukset tulevat voimaan myös ennen syyskuuta 2018 julkaistuilla sivustoilla sekä alkavat koskea sivustoilla olevien videoita ja äänilähetyksiä.
1.1.2021 Vaatimukset tulevat voimaan niillä yksityisen sektorin verkkosivustoilla, jotka ovat lain piirissä.
23.6.2021 Mobiilisovellukset tulevat vaatimusten piiriin


Lain saavutettavuusvaatimusten siirtymäajat on kuvattu yksityiskohtaisesti Etelä-Suomen aluehallintoviraston Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.

Saavutettavuusdirektiivin ja digipalvelulain valvonta käynnistyi vuoden 2020 alusta – syyskuussa myös vanhat verkkosivustot vaatimusten piiriin

Keitä saavutettavuusvaatimukset velvoittavat?

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset koskevat ensisijaisesti viranomaisten verkkosivustoja. Kaikki valtion ja kuntien organisaatiot ovat lähtökohtaisesti vaatimusten piirissä. Ne siis koskevat mm. ministeriöitä, virastoja, liikelaitoksia ja yliopistoja.

Julkiset organisaatiot ovat saavutettavuusvaatimusten piirissä, mutta ne koskevat myös monia järjestöjä ja tiettyjä välttämättömiksi miellettyjä palveluita tarjoavia yrityksiä

Saavutettavuusvaatimukset koskevat kuitenkin myös julkisoikeudellista tehtävää hoitavia yhdistyksiä kuten ylioppilaskuntia, metsänhoitoyhdistyksiä (muokkaus 23.3.2020: Aluehallintovirasto on poistanut metsänhoitoyhdistykset saavutettavuusvaatimusten piirissä olevien organisaatioiden listalta) ja kauppakamareita. Samoin julkisoikeudelliset laitokset ovat lainsäädännön piirissä. Aina ei kuitenkaan löydy yksiselitteistä määritelmää sille, onko jokin taho julkisoikeudellinen laitos. Asiakaskunnassamme tätä koskevaa arviointia on tehty huolellisesti mm. julkisomisteisissa osakeyhtiöissä. Yleensä tulkinta on ollut se, että on turvallisempaa noudattaa saavutettavuusvaatimuksia kuin olla noudattamatta.

Saavutettavuutta edellytetään myös lukuisilta kokonaan ei-julkisten organisaatioiden verkkosivustoilta. Esimerkiksi julkiset avustukset voivat tuoda järjestöjä saavutettavuusvaatimuksien piiriin. Pankit ja vakuutusyhtiöt sekä liikennepalveluja, postipalveluja ja tiettyjä infrapalveluja tarjoavat yritykset ovat lain vaatimusten piirissä.

Lain piirissä olevat organisaatiot on eritelty tarkasti Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.

Miten verkkosivusto saadaan saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi?

Mikäli digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten piirissä olevassa organisaatiossa suunnitellaan ja rakennetaan uutta verkkosivustoa, hankkeessa on välttämätöntä ottaa huomioon saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivuston WCAG-vaatimuksia koskevalla sivulla nämä on kuvattu varsin selkeästi.

Mikäli sen sijaan on tarpeen muokata olemassaoleva sivusto saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi, on syytä teettää saavutettavuusauditointi. Auditoinnin voi sujuvasti teettää meillä Karhu Helsingissä. Auditointeja tehdään laajalti myös muissa alan asiantuntijayrityksissä.

Mikäli saavutettavuusdirektiivi, digipalvelulain aikataulut tai saavutettavuusvaatimukset herättävät kysymyksiä, toivomme että olette meihin yhteydessä.

 Lisää saavutettavuudesta:
Asiaa esteettömyydestä ja digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta
Saavutettavuusdirektiivi vaikuttaa syyskuusta 2019 eteenpäin julkaistaviin verkkopalveluihin
Saavutettavuusauditointi

Lähetä meille viesti

Form first
Form second
Checkboxes

Kun tilaat uutiskirjeemme, saat sen sähköpostiisi 4-6 viikon välein. Jos toivot yhteydenottoa, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.
Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Tilaa blogimme sähköpostiisi tai kysy lisää