Asiakas

Serres

Kotimainen Serres on edelläkävijä terveydenhuollon nesteenhallintamenetelmien kehittämisessä.

Yritys keskittyy imuun liittyviin ratkaisuihin, jotka helpottavat ja tehostavat hoitohenkilökunnan jokapäiväistä työtä. Serresin ratkaisut ovat laajasti käytössä sairaaloissa ja terveydenhuollon toimipisteissä eri puolilla Eurooppaa.

Kansainvälisesti palveleva Serres.com-sivusto on Karhu Helsingin tuotantoa. Sivusto esittelee Serresin tuotteet ja ratkaisut ja tarjoaa helppokäyttöisen välineen ajankohtaisten sisällön julkaisemiseen. Sivuston keskeisenä tehtävänä on liidienkeruu ja sivustolla integraatio Serresin CRM-järjestelmään. Sivuston julkaisujärjestelmä on Drupal. Karhu ja Serresin digitiimi tekevät tiivistä yhteistyötä sivuston kehittämisessä. Päivittäjiä palvelee Karhu Huolenpito.

Myös heidän onnensa eteen teemme töitä