Kuntaliitto asiakaskuva
Asiakas

Kuntaliitto

Suomen Kuntaliitto on kuntasektorin edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja.

Liiton jäseniä ovat kaikki Suomen kunnat ja kaupungit. Kuntaliitto työllistää huippuasiantuntijoita mm. lain, talouden, soten, johtamisen, tekniikan, digitaalisaation ja ympäristön aloilta. Kuntaliitossa tehdään työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävissään.

Kuntaliitto siirsi laajan Kuntaliitto.fi-sivustonsa alisivustoineen Karhu Huolenpitoon ja kehitysvastuullemme, koska halusi nopeampaa tukea ja aktiivisempaa kehitysotetta. Kehitämme Drupalilla rakennettua sivustoa tiiviissä yhteistyössä Kuntaliiton digitiimin kanssa. Kehitystöitä tehdään suunnitelmallisesti ja kurinalaisesti sprinttityöskentelynä. Kuntaliitto hyödyntää monipuolisesti Karhun konseptointi-, suunnittelu- ja saavutettavuusosaamista sekä teknistä asiantuntemusta.

Myös heidän onnensa eteen teemme töitä