Asiakastarinat

Käyttäjätutkimus kertoi, miten Taideyliopiston verkkosivut saadaan houkuttelemaan lisää kansainvälisiä opiskelijahakijoita

Digitoimisto Karhu Helsinki suunnitteli ja toteutti käyttäjätutkimuksen Taideyliopiston verkkosivuille. Käyttäjätutkimuksen tulosten perusteella sivustosta saadaan tehtyä tehokkaampi kansainvälisen opiskelijahaun väline. Kansainvälisen opiskelijamäärän kasvattaminen on yksi Taideyliopiston keskeisistä tavoitteista.

Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Taideyliopistosta valmistuu maailmaa muuttavia taiteilijoita, tutkijoita ja asiantuntijoita.

Käyttäjätutkimus piirtää tilannekuvan ja antaa prioriteetit kehitykselle

Ennen käyttäjätutkimusta Taideyliopisto oli monelle verkkosivujen omistajalle tutussa tilanteessa: ei ollut ihan selvää käsitystä siitä, miten hyvin sivusto toimii ja mihin kehittämisessä olisi tärkeintä keskittyä. Se oli sinänsä tiedossa, että parantamisen varaa on.

Käyttäjätutkimuksen tuloksista muodostui selkeä tilannekuva. Kävi ilmi, että sivusto toimii pääpiirteiltään hyvin ja käyttäjät hahmottavat logiikan ja sisällöt valtaosin ongelmitta. Kohderyhmä kokee sivuston olevan jopa poikkeuksellisen onnistunut muihin yliopistosivustoihin verrattuna.

Karhu oli meille tähän hommaan ihan täydellinen kumppani ja olimme tosi tyytyväisiä työn tuloksiin.

Hanna Loraine, Taideyliopisto

Toisaalta käyttäjätutkimus nosti esiin useita konkreettisia parannuskohteita. Opiskelijahakijan käyttäjäpolusta saadaan tehtyä sujuvampi, turhien klikkausten määrää saadaan vähennettyä ja näkymien tilankäyttöä tehostettua. Sivuston kehittäminen ylipäätään kohderyhmän silmissä ymmärrettävämmäksi onnistuu nyt paremmin.

Käyttäjätutkimus tuotti tulokseksi 30 konkreettista kehityssuositusta, joita Taideyliopisto lähtee aikatauluttamaan sivuston kehityksen aikajanalle. Suosituksia täydentää aimo annos analyysiä ja raakaa dataa.

Globaali kohderyhmä, monipuoliset tutkimusmenetelmät

Taideyliopiston verkkosivusto puhuttelee globaalia kohderyhmää. Lahjakkaita ja motivoituneita opiskelijahakijoita halutaan tavoittaa kaikkialta maailmasta. Käyttäjätutkimuksen tehtävänä oli kartoittaa tämän kulttuurillisesti moninaisen kohderyhmän käyttäytymistä ja toiveita.

Tutkimusmenetelmiksi valittiin kuumakarttatestaus, kävijäkysely, kävijätilastojen analyysi, käyttäjähavainnointi ja laadullinen asiantuntija-analyysi.

Verkkosivujen käyttäjätutkimuksen menetelmiä

TutkimusmenetelmäMiksi sitä käytetään
KuumakarttatestausSe kertoo konkreettisesti, mitä käyttäjät sivustolla tekevät, mikä heitä kiinnostaa ja mihin he kiinnittävät – tai eivät kiinnitä – huomiota. Lue lisää kuumakarttatestauksesta.
KävijäkyselySe kertoo käyttäjien tyytyväisyystasosta ja ärsytyksen aiheista ja tuottaa uusia ideoita. Huolellisesti valmisteltuna kysely on yllättävän toimiva.
Kävijätilastojen analyysiAnalytiikka-asiantuntija onnistuu tekemään kiinnostavia havaintoja kaivamalla tilastojen pintatasoa syvemmälle.
KäyttäjähavainnointiValitaan ryhmä käyttäjiä, heille annetaan tehtäviä ja heidän käyttäytymistään havainnoidaan yhdessä keskustellen. Havainnointi syventää muun datan tuomaa ymmärrystä.
Laadullinen asiantuntija-analyysiKokenut asiantuntija havainnoi sivustoa kävijän silmin ja yhdistää havaintoja tutkimusdataan. Laadullinen arvio tuo lisäarvoa, jota pelkällä datalla ei pystytä tuottamaan.

Käyttäjähavainnointi oli Taideyliopiston käyttäjätutkimuksen kiintoisin osa-alue. Havainnointiin rekrytoitiin kahdeksan potentiaalista opiskelijaa usealta mantereelta. Karhun tutkimusryhmä valmisteli sivustolla suoritettavia tehtäviä, jotka osallistujat suorittivat Zoom-yhteydellä järjestetyissä henkilökohtaisissa havainnointisessioissa. Lisäksi osallistujaa pyydettiin kertomaan kokemuksistaan. Havainnointi syvensi olennaisesti ymmärrystä siitä, mikä sivustolla toimii ja mikä kaipaa kehittämistä.

Hyödylliset tulokset rohkaisevat tutkimaan lisää

”Karhu oli meille tähän hommaan ihan täydellinen kumppani ja olimme tosi tyytyväisiä työn tuloksiin” kertoo Hanna Loraine, tutkimushankkeen pääyhteyshenkilö Taideyliopistolla. ”Erityisen hienoa oli se, että verkkosivuston tarkastelua lähestyttiin kokonaisuutena, eli ei keskitytty pelkästään havainnointitutkimukseen (joka oli tilauksemme ytimessä), vaan haluttiin analysoida kokonaisuutta holistisemmin.”

Projekti pysyi tosi hyvin aikataulussa ja tutkimustulokset olivat konkreettisia, juuri kuten olimme toivoneet!

Hanna Loraine, Taideyliopisto

”Työn aikana Karhun asiantuntijat perehtyivät pieteetillä sivustomme konseptiin, olemassa olevaan analytiikkaan ja kuumakarttoihin sekä hoitivat tutkimuksen tueksi myös käyttäjäkyselyn. Projekti pysyi tosi hyvin aikataulussa ja tutkimustulokset olivat konkreettisia, juuri kuten olimme toivoneet! Nyt saadut tulokset innostavat tekemään lisää tutkimusta: kansainvälisen opiskelijahaun lisäksi haluamme tutkia verkkosivujamme myös muista näkökulmista”, Loraine jatkaa.

Karhu Helsinki on saanut käyttäjätutkimuksista parhaita tuloksia silloin, kun yksittäisessä tutkimuksessa keskitytään verkkopalvelun tiettyyn osioon tai tavoitteeseen. Taideyliopiston tutkimuksessa toimittiin juuri näin.

Karhu vei tutkimustyöt läpi ripeästi ja omatoimisesti

Karhu Helsingin toimintamalli käyttäjätutkimuksissa perustuu omatoimiseen työskentelyyn. Karhu teki tutkimusasettelusta ja -sisällöstä yksityiskohtaisen ehdotuksen, joka hiottiin lopulliseen muotoon Taideyliopiston kommenttien perusteella. Tutkimustöiden läpivienti tehtiin Karhun tiimin voimin, eivätkä ne työllistäneet Taideyliopistoa. Tulokset käytiin läpi yhteisessä livesessiossa.

Lisätiedot

Taideyliopiston digitaalisen viestinnän asiantuntija Hanna Loraine, p. 050 339 5899
Karhu Helsingin asiakkuusjohtaja Timo Salminen, p. 050 518 0085

Käyttäjätutkimus

Verkkosivujen kehityksen tai uudistuksen perustaksi

Verkkosivujen kehittäminen on jatkuvaa työtä. Kehitystyö on tuloksellisinta, kun se perustuu tutkimustietoon. Tarjoamme monipuolisen käyttäjätutkimuspalveluiden kokonaisuuden, joka antaa hyvän pohjan verkkosivujen jatkokehitykselle tai täysimittaiselle uudistamiselle.

Kysy lisää käyttäjätutkimuksesta!

Kysy Timolta lisää

Timo Salminen asiakkuusjohtaja 050 518 0085

Lähetä meille viesti

Kun lähetät viestin, olemme sinuun yhteydessä. Pidämme datastasi huolta tietosuojasivullamme kuvatulla tavalla.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
  1. HTTP-virhekoodit – eli mitä näet silloin, jos nettisivu ei toimi kuten odotit
  2. Karhu Helsinki esittäytyi Huomenta Suomessa koiraystävällisenä työpaikkana – blogin hakukoneoptimointi tuotti mittavan medianäkyvyyden
  3. Googlen ilmaiset koulutukset
Viime aikoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä