Responsiivisuus tarkoittaa sitä, että koko sivuston sisältö tarjotaan myös mobiililaitteiden tai suurten näyttöjen käyttäjille. Responsiivinen sivusto mukautuu automaattisesti käytettävän päätelaitteen näytön kokoon.

Karhu Helsinki rakentaa Drupal-julkaisujärjestelmällä responsiivisia sivustoja ja verkkokauppoja. Käyttökokemus säilyy laadukkaana käyttäjän päätelaitteesta riippumatta.

Myös sivuston ylläpito on helppoa, koska sama sisältö voidaan näyttää kaikille kävijöille, eikä sisältöä tarvitse tehdä useaan paikkaan tai erikseen jollekin tietylle laitteelle. Responsiivisuus toteutuu automaattisesti eikä vaadi sisällön päivittäjältä erillisiä toimenpiteitä.

Projektityöskentelyä tiimissä

Sivustolla olevia elementtejä kuten kuvia ja painikkeita voidaan näyttää käytettävän päätelaitteen koon mukaan. Isommilta näytöiltä voidaan piilottaa vaikkapa vain puhelimissa toimivat call to action -painikkeet, joita painamalla voi soittaa suoraan painikkeessa määriteltyyn numeroon. Ja päinvastoin mobiilikäyttäjiltä voi piilottaa vain isommille ruuduille tarkoitettuja elementtejä.

Responsiivisuus myös suurille näytöille

Toteutuksessa voidaan huomioida pienten näyttöruutujen lisäksi myös suuret näytöt kuten älytelevisiot. Sivusto säilyy visuaalisesti näyttävänä ja järkevästi toiminnallisena.

Responsiivisuus auttaa hakukonenäkyvyydessä

Responsiivisuus helpottaa myös hakukoneoptimointia, kaikki sivuston sisältö on yhdessä paikassa yhden osoitteen alla, jolloin hakukoneen on helpompi löytää se.

Googlen huhtikuussa 2015 tekemä algoritmipäivitys painottaa mobiilihauissa responsiivisia sivuja. Ne nousevat hakutuloksissa ylemmäksi kuin ne sivut, jotka eivät ole mobiiliystävällisiä. Tarkoituksena on nostaa mobiilihauissa paremmille sijoituksille niitä sivustoja, joita on helppo käyttää puhelimella. Kokeile tällä Googlen työkalulla soveltuuko sivustosi mobiililaitteilla luettavaksi.

Googlen toimet mobiiliystävällisten sivujen hyväksi jatkuivat toukokuussa 2016,  jolloin se aloitti seuraavan mobiilihakutuloksia koskevan päivityskierroksen. Google haluaa antaa kävijöille parhaita mahdollisia hakutuloksia riippumatta siitä tehdäänkö haku tietokoneella, tabletilla vai älypuhelimella.

Tarvitsenko responsiiviset sivut?

Sivuston web-analytiikasta voidaan selvittää kuinka paljon sivustoasi käytetään jo nyt mobiililaitteilla, minkälaista sisältöä katsotaan ja kuinka paljon sen parissa vietetään aikaa. Tulosten perusteella on helppo tehdä päätös tarvitseeko yritys responsiiviset sivut.

Älypuhelimien ja tablet-laitteiden yleistymisen ja samanaikaisen internetyhteyksien kehittymisen myötä erilliset mobiilisivustot jäävät vähitellen tarpeettomiksi. TNS Gallupin vuonna 2014 tekemän tutkimuksen mukaan 54% suomalaisista käyttää nettiä liikkeellä ollessaan. Älypuhelin on käytössä  65%:lla suomalaisista.

Jo suurin osa rakentamistamme sivustoista tehdään responsiivisiksi, usein siinä vaiheessa, kun sivustouudistus on joka tapauksessa ajankohtainen. 

Jos lähetät sähköisiä uutiskirjeitä, niissäkin kannattaa huomioida responsiivisuus. Kirjeissä on usein linkkejä nettisivustolle, jolloin paras käyttökokemus saavutetaan, kun sekä kirje että sivusto skaalautuvat käytettävän laitteen näytön kokoon. 

Jos haluat nähdä miltä responsiiviset sivut näyttävät eri laitteilla katsottuna, katsele vaikka tätä sivustoa tietokoneella, tablet-laitteella ja puhelimella.