KPI-mittarit (Key Performance Indicators) ovat yrityksen liiketoiminnan tavoitteista johdettuja suorituskyvyn mittareita esimerkiksi myynnille tai markkinoinnille. Olennaista on määritellä selkeät tavoitteet, joita voidaan myös mitata. Mitattavien tavoitteiden avulla voidaan seurata tuloksia ja reagoida poikkeamiin sekä tehdä ennusteita.

Tavoitteenamme on, että jokaisessa verkkopalveluprojektissa, olipa kyse sitten uudistuksesta tai kokonaan uudesta sivustosta, määritellään asiakkaan kanssa yhdessä KPI-tavoitteet, joita voidaan mitata web-analytiikan avulla.

Tavoitteiden määrittämisessä käytetään usein apuna professori Peter Druckerin tunnetuksi tekemää SMART-mallia:

 • Specific
 • Measurable
 • Assignable
 • Realistic
 • Time-related

Verkkosivuston mitattavat tavoitteet

Alla olevassa listassa on yleisimpiä esimerkkejä verkkosivustoon tai verkkokauppaan liitetyistä liiketoimintaan ja brändiin liittyvistä KPI-mittareista, joita voidaan seurata Google Analyticsin avulla.

Liiketoimintaan liittyviä mittareita

 • Verkkokaupan tuotto
 • Konversioprosentti
 • Keskiostoksen määrä
 • Saatujen liidien määrä
 • Liidin keskimääräinen hankintakulu
 • Liidien määrä per liikenteen lähde
 • Myynti per liikenteen lähde

Brändiin liittyviä mittareita

 • Orgaanisen liikenteen määrä
 • Keskimääräinen sivustolla vietetty aika
 • Käynnin aikana katsottujen sivujen määrä
 • Uutiskirjeen tilaajien määrä
 • Blogin lukijoiden määrä

KPI-mittarit voidaan jakaa myös toisella tavalla: määrälliset, arvoa tuottavat ja laadulliset mittarit. Tätä on käsitelty hieman aiemmassa artikkelissamme Web-analytiikka kertoo mitä sivustolla tapahtuu.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Sitä saa, mitä mittaa.

- Vanha suomalainen sananlasku

Karhu Helsinki on digibisneksen asiantuntija

Kaikkea voi mitata, mutta kaikkea ei kannata mitata

Nettimaailmassa on helppo joutua analytiikan lumoihin, kaikkea on mahdollista mitata. Kannattaa kuitenkin aina määritellä juuri omalle organisaatiolle tärkeät tavoitteet ja niistä johdetut mittarit. Analytiikka kyllä kertoo mitä on tapahtunut, mutta ei sitä miksi jotain on tapahtunut.  Datan tulkinta vaatii aina taustatietoa tehdyistä toimenpiteistä.

Asiantuntijan tuella KPI-mittareihin saa lihaa luiden päälle

KPI-mittareista on hyötyä silloin, kun ne mittaavat liiketoiminnan kannalta oikeita asioita ja kun ne raportoidaan muodossa, jonka perusteella yrityksessä voidaan tehdä päätöksiä. Kumpikin näistä on helpommin sanottu kuin tehty. KPI-mittareiden määrittelyyn ja toisaalta toteutukseen on varattava aikaa ja tilaa miettimiselle. KPI-mittareiden kanssa on turvallista edetä, kun tukena on asiantuntija, joka on paininut samojen haasteiden kanssa aiemminkin. Täältä Karhusta sinulle löytyy sellainen. Ota yhteyttä ja kysy lisää KPI-mittareista.