Google Analyticsin tarjoama raporttivalikoima saa raavaammankin optimoijan hengästymään. Kaikesta tarjolla olevasta ei ole kuitenkaan viikoittaista hyötyä. Tässä koottuna yhdeksän tärkeintä avainlukua ja raporttia, joita seuraamalla pysyy hyvin kärryillä sivustonsa tilanteesta.

Nämä raportit ovat valmiita sellaisenaan, eivätkä vaadi värkkäystä julkaisujärjestelmän puolella eivätkä määrittelyjä Analyticsissa - sivustohakua lukuun ottamatta.

1. Audience Overview – Yleisön yleiskatsaus

Yleisön yleiskatsaus tarjoaa pikajakeluna sivuston tärkeimmät avainluvut menneeltä kuukaudelta. Se on hyvä sivu aloittaa tutustuminen viimeaikojen tapahtumiin.

Google Analytics: Yleisön yleiskatsaus
 • Sessions - Istunnot

  Istunto on ajanjakso, jonka käyttäjä on aktiivinen sivustollasi. Oletuksena on, että jos käyttäjä on passiivinen 30 minuuttia tai sitä pidemmän ajan, kaikki tämän jälkeen tapahtuvat toiminnot kuuluvat uuteen istuntoon. Jos käyttäjä poistuu sivustolta ja palaa sinne 30 minuutin kuluessa, aika lasketaan mukaan alkuperäiseen istuntoon.

 • Users - Käyttäjät

  Kuinka moni käyttäjä on vieraillut sivustolla. Saman käyttäjän vierailut eri laitteilla tai selaimilla lasketaan omiksi käyttäjikseen.

 • Pageviews - Sivun katselut

  Sivun katselu tarkoittaa sivun latauskertaa tai uudelleenlatausta selaimessa. Kertoo katseltujen sivujen kokonaismäärän.

 • Pages/Session - Sivut/istunto

  Montako sivua keskimäärin kävijä on ladannut istuntonsa aikana.

 • Avg. Session Duration - Istunnon keskim. kesto

  Kuinka pitkään keskimäärin kävijä on sivustolla viettänyt aikaa

 • Bounce Rate - Välitön poistuminen prosenteissa

  Kuinka iso osuus kävijöistä on poistunut heti ensimmäisen sivun ladattuaan

 • % New Sessions - % uutta istuntoa

  Kuinka iso osuus kävijöistä ei ole vieraillut sivustolla aiemmin samalla selaimella

Kaikki tunnusluvut ovat uniikkeja juuri omalle sivustollesi, eikä niitä voi verrata suoraan jonkin toisen sivuston lukuihin. Suurimman hyödyn datasta saa vertaamalla sitä aiempaan tilanteeseen. Käyttäjien määrä on voinut pysyä samana vuodentakaisesta, mutta jos istunnon keskimääräinen kesto on noussut merkittävästi, sisältösi on alkanut kiinnostaa kävijöitä aiempaa enemmän.

Videosisällön tuominen sivustolle kasvattaa yleensä istunnon keskimääräistä kestoa, sillä liikkuvan kuvan ääressä viihdytään perinteistä sisältöä pidempään.

Tätä raporttia kannattaa tutkia yhdessä Acquisition Overview -sivun (Hankinnan yleiskatsaus) kanssa. Hankinnan yleiskatsaus on hämärästä nimestään huolimatta erittäin hyödyllinen työkalu. Se näyttää suosituimmat kanavat, joista kävijät saapuvat sivuillesi. Kunkin kanavan kohdalla näytetään istuntojen lukumäärä ja välitön poistumisprosentti.

2. Site Content – Sivuston sisältö

Yksi hyödyllisimmistä Analytics-raporteista on listaus sivuston suosituimmasta sisällöstä. Käyttäytyminen-osiosta (Behavior > Site Content) löytyvä katsaus kokoaa yhteen sivut, jotka ovat keränneet menneen kuukauden aikana eniten katseluita.

Google Analytics: Sivuston sisältö

Jos käyttäjä vierailee samalla sivulla useamman kerran, jokainen sivunlataus lasketaan mukaan raportin Sivun katselut -sarakkeeseen (Page Views). Yksilöityihin sivun katseluihin (Unique Pageviews) tällaiset vierailijat lasketaan mukaan vain kerran. Käytännössä Yksilöidyt sivun katselut kertoo siis kuinka monta eri ihmistä (selainta) sivulla on käynyt.

3. Social Overview – Somen yleiskatsaus

Sosiaalisen median vaikutukset löytyvät raportilta Acquisition > Social > Social Overview (Hankinta > Some > Yleiskatsaus).

Google Analytics: Somen yleiskatsaus

Sivulle on koottu sivustosi maininnat sosiaalisessa mediassa ja analyysi somesta lähtöisin olevasta liikenteen määrästä. Jaettu URL-osoite -välilehti näyttää kätevästi, mitä sivustosi sisällöstä kävijät ovat arvostaneet niin, että ovat jakaneet vapaaehtoisesti sitä tutuilleen. Tältä listalta saa vinkkejä siihen, millainen uusi sisältö saattaisi kiinnostaa kävijöitäsi jatkossa.

Somen yleiskatsaus -raportti tarjoaa hyviä vinkkejä siihen, millainen uusi sisältö saattaisi kiinnostaa kävijöitä jatkossa.

Google Analytics for Dummies

4. Bounce Rate – Välitön poistumisprosentti

Välitön poistumisprosentti (Bounce Rate) kertoo niiden kävijöiden määrän, jotka saapuvat sivuillesi, tutustuvat vain yhteen sivuun ja poistuvat. Koko sivustolle laskettu keskimääräinen luku löytyy Yleisö-osion yleiskatsaus-raportilta. Lisäksi sivukohtaiset luvut löytyvät kaikilta raporteilta.

Keskimääräinen poistumisprosentti vaihtelee paljon sivuston tyypin mukaan. Hyvin hakukoneessa näkyvällä reseptisivustolla välitön poistuminen saattaa olla hyvin korkea, kun toimiva lihapullaresepti löytyy ensimmäisellä klikkauksella, eikä tarvetta muiden sivujen avaamiselle ole. Tavallisilla yrityssivustoilla korkea poistumisprosentti kuitenkin viestii usein siitä, ettei sisältö vastaa kävijän odotuksia. Jos sivusto ei avaudu inhimillisesti puhelimen ruudulle, kävijä palaa nopeasti takaisin hakukoneen tuloksiin ja kokeilee jotain toista sivustoa.

5. Traffic Sources – Liikenteen lähteet

Liikenteen lähteet (Traffic Sources) on esitelty sivulla Acquisition > All Traffic > Source/Medium (Hankinta > Kaikki liikenne > Lähde/tulotapa).

Google Analytics: Liikenteen lähteet

Lähde kertoo sivuston, jolta kävijä on linkkiä klikkaamalla sivuillesi päätynyt. Mahdollisia lähteitä ovat esimerkiksi

 • Google (hakukoneen kautta saapunut kävijä)
 • facebook.com (kävijä sosiaalisesta mediasta)
 • uutiskirje_2016-12 (uutiskirjeen nimi)
 • Suora (kävijä, joka on kirjoittanut osoitteen suoraan selaimen osoiteriville tai klikannut kirjanmerkkiä)

Tulotapa taas on Googlen tapa ryhmitellä sivustot eri luokkiin:

 • Organic - Maksuton
  Ilmainen haku
 • CPC - CPC
  Cost per click, eli maksettu mainonta, esim. AdWords
 • Referral - Viittaus
  Linkki toiselta sivustolta
 • Display - Näyttö
  Mainosten jakeluverkosto, perinteinen bannerimainonta
 • Email - Sähköposti
  Itse määritelty tulotavan nimi
 • None - Ei mikään
  Suora liikenne (kävijä on kirjoittanut osoitteen suoraan selaimeen tai käytti kirjanmerkkiä)

Raportilta saa vinkkejä siitä, millaiset sivustot ovat linkittäneet sisältöösi.

6. Behavior Flow – Kävijän kulku

Yksi Analyticsin massiivisimmista raporteista on Kävijän kulku. Se löytyy Käyttäytyminen-osiosta (Behavior > Behavior Flow). Raportti mallintaa kävijän kulun sivustollasi sivu sivulta ja paljastaa, mitkä sivut houkuttelevat eniten kävijöitä, miltä sivuilta kävijät poistuvat ja mille he jatkavat.

Klikkaamalla kiinnostavaa sivua ja valitsemalla avautuvasta valikosta "Tutki liikennettä täältä" ("Explore traffic through here") pääsee tutkimaan tarkemmin sivua tai osiota: mistä kävijät ovat tälle sivulle tulleet, kuinka moni päätti vierailunsa juuri tälle sivulle ja mihin loput jatkoivat eteenpäin.

7. Landing Pages – Aloitussivut

Toteuttamillamme sivustoilla vierailijoista keskimäärin reilut 60 % saapuu muulle kuin sivuston etusivulle – siis jollekin alasivulle, joka tyypillisesti nousee hakukoneiden tulossivuilla korkealle. Enää ei voikaan luottaa siihen, että etusivulla oleva sisältö tavoittaisi kaikki kävijät.

Raportti suosituimmista aloitussivuista löytyy osiosta Käyttäytyminen > Sivuston sisältö (Behavior -> Site Content -> Landing Pages). Se listaa oletuksena 10 suosituinta sivua, joille kävijät ovat sivustollasi saapuneet. Valitsemalla raportille toissijaiseksi lähteeksi "Liikenteen lähde / tulotapa" saa yleensä varmistuksen sille, että nämä suosituimmat sivut ovat Googlen hakutuloksissa parhaiten näkyvää sisältöä.

Listan suosituimmilla sivuilla kannattaa vierailla myös itse: Miltä ne näyttävät ensikertalaisen silmin? Antavatko ne yrityksestänne sellaisen kuvan, jonka haluatte välittää? Onko sivuilla sisältöä, joka houkuttelee pysymään sivustolla ja tutustumaan muihinkin sivuihin?

8. Exit Pages - Poistumissivut

Listaus suosituimmista poistumissivuista löytyy raportilta Behavior > Site Content > Exit Pages (Käyttäytyminen > Sivuston sisältö > Poistumissivut).

Poistumissivu kertoo sen sivun, jolla kävijä vierailee viimeiseksi. Jokainen kävijä tulee poistumaan sivustolta jossain vaiheessa, mutta mitä hyödyllisemmäksi vierailija sivuston sisällön kokee, sitä pidempään hän sivujen parissa viettää aikaa.

Korkea poistumisprosentti kertoo kävijöiden jättävän sivuston juuri tällä sivulla. Onko sisällössä linkki, joka johtaa sivuston ulkopuolelle? Voisiko sivulle lisätä linkin johonkin muuhun aiheeseen liittyvään omalla sivustollasi, joka houkuttaisi kävijää vielä jatkamaan sisältösi parissa?

Poistumisprosenttia ei pidä sekoittaa välittömien poistumisten prosenttiin, joka mittaa eri asiaa: välittömät poistujat vierailevat sivustollasi vain yhdellä sivulla. Poistumisprosentti lasketaan useammalla kuin yhdellä sivulla vierailleiden kävijöiden perusteella.

9. Site Search - Sivustohaku

Tässä esitellyistä raporteista sivustohaku on ainoa, joka vaatii määrittelyä ennen kuin se alkaa tuottaa tuloksia. Mikäli julkaisujärjestelmäsi ei tarjoa tilastoja sivustolla tehdyistä hauista, tämä raportti on kullanarvoinen ja sen määrittely vaivan väärti.  

Sivustohaku-raportti löytyy osiosta Behavior > Site Search > Overview (Käyttäytyminen > Sivustohaku > Yleiskatsaus). Se listaa sivustosi omalla hakutoiminnolla tehdyt haut, eikä siis liity Googlen kautta tehtyihin hakuihin. Tutustumalla suosituimpiin hakusanoihin, saat helposti vinkkejä kävijöitäsi kiinnostavasta sisällöstä. Näitä aiheita kannattaa hyödyntää tulevaa sisältöä suunnitellessa. Mikäli sivustollasi on jo näitä aiheita käsittelevää sisältöä, se olisi syytä tuoda aiempaa paremmin esille. Olisiko tarpeen linkittää suosituimmilta aloitussivuilta näihin haetuimpiin aiheisiin? Löytyisikö etusivulta luonteva paikka nostaa esiin tätä sisältöä?

Jotta raportti alkaa kerätä dataa, Analyticsissa pitää määritellä tilin asetuksiin julkaisujärjestelmän hauissa käyttämä parametri. Parametri määritellään näkymän asetuksissa: Administration > Reporting View Settings > Site Search Settings. Query parameter on esim. Drupal-sivustoilla yleensä "search" ja WordPress-sivustoilla "s". Asetuksen määrittelyn jälkeen saattaa mennä vuorokausi, ennen kuin raportti alkaa näyttää tuloksia. Tarkemmat ohjeet löytyvät Googlen tukisivuilta.

Sähköpostiraportti kiireiselle

Analyticsin tarjoama datamäärä on valtava, mutta valikoimalla raporteista hyödyllisimmät, pahimman ähkyn pystyy välttämään. Jos aikaa ei riitä tilastojen tarkasteluun Analyticsin kautta, sähköpostiinsa voi tilata räätälöidyn koosteen pdf-muodossa. Viikottaiseksi tai kuukausittaiseksi ajastettuna se muistuttaa säännöllisesti palaamaan tilastojen pariin.

 

Tutustu myös näihin:

Google Data Studio on mainio väline raportointiin ja seurantaan

Mikä on Google Analyticsin ja Google Tag Managerin ero?

Googlen ilmaiset koulutukset