Karhulla on asiaa

Saavutettavuus verkkopalveluissa – WCAG 2.2 kriteeristö julkaistaan kesäkuussa

Katja Heiskanen

Kansainvälisestä verkkosisällön saavutettavuusohjeesta (Web Content Accessibility Guidelines eli tuttavallisemmin WCAG) on tarkoitus julkaista kesäkuussa 2021 uusin versio, WCAG 2.2. Uudesta WCAG 2.2 -ohjeesta on vasta luonnos, joka saattaa vielä muuttua. Tässä kirjoituksessa käymme läpi, mitä uudelta ohjeistukselta on tämän luonnoksen perusteella odotettavissa.

Tammikuussa 2021 julkaistiin myös alustava suunnitelma WCAG 3.0 -ohjeistolle.

WCAG lyhyesti

W3C julkaisee ja ylläpitää kansainvälisiä verkkosisällön saavutettavuusohjeita, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. W3C:n koordinoiman yhteistyön tavoitteena on työstää verkkosisällön saavutettavuudesta yhteinen standardi.

WCAG-ohjeisto koostuu periaatteista, ohjeista, kriteereistä ja tekniikoista. Lisäksi on tarjolla paljon esimerkkejä, resurssilinkkejä ja koodeja. Ylimmällä tasolla on neljä periaatetta, jotka muodostavat verkkosaavutettavuuden perustan: havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus. Seuraava taso ovat ohjeet, jotka tarjoavat sivustojen rakentajille ja sisällöntuottajille työskentelyyn perustavoitteet, jotta sisältö olisi saavutettavaa myös henkilöille, joilla on jokin rajoite tai vamma.

Jokaiselle ohjeelle on laadittu testattavia onnistumiskriteereitä, jotta WCAG-ohjeistoa voidaan käyttää silloin, kun ohjeidenmukaisuuden testaaminen ja vaatimusten määrittely ovat tarpeen. Kriteerit on jaettu kolmeen tasoon: A (matalin), AA ja AAA (korkein).

EU:n saavutettavuusdirektiivi ja sitä kautta myös Suomen laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta perustuu WCAG-ohjeiston toistaiseksi uusimpaan, vuonna 2018 julkaistuun versioon 2.1 ja sen tasoon AA.

Kirjoitushetkellä ei ole tiedossa, milloin uusinta WCAG 2.2 -ohjeistoa on lain mukaan noudatettava.

Mikä muuttuu?

Hyvä uutinen on se, että kaikki aikaisempien ohjeistojen (2.0 ja 2.1) kriteerit sisältyvät uuteen 2.2-ohjeistoon. Kriteerit myös pysyvät täysin samoina, sanasta sanaan. Ainoa muutos olemassa oleviin kriteereihin koskee kriteeriä 2.4.7 Näkyvä fokus, joka on WCAG 2.1:ssä ollut tasoa AA, mutta tulee uudessa versiossa olemaan A-tasoa.

Kaikki aikaisempien ohjeistojen kriteerit sisältyvät uuteen 2.2-ohjeistoon. Uusia kriteereitä on ehdotettu 9.

WCAG 2.2

Uudet kriteerit

Päivitettyyn ohjeistoon ehdotetaan yhteensä yhdeksää uutta kriteeriä. Näistä 4 on A-tasoa, 4 AA-tasoa ja 1 AAA-tasoa. Lopulliseen ohjeistoon nämä kaikki eivät välttämättä tule, mutta luonnoksessa ne on kuvailtu seuraavasti.

Kohdistuksen ulkonäkö

Kaksi uusista kriteereistä tulevat tarkentamaan sitä, miten näppäimistön kohdistus eli fokus ilmaistaan. Toinen kriteereistä määrittelee vähimmäistason, joka on täytettävä saavuttaakseen AA-tason. Toinen kriteeri puolestaan tarkentaa tiettyjä vaatimuksia, jotka vaaditaan AAA-tason saavuttamiseen.

Sivujako

Usein pitkät dokumentit sivunumeroidaan, jotta sisältöä on helpompi jäsennellä ja löytää. Tämä aiheuttaa kuitenkin ongelmia, jos esimerkiksi heikkonäköinen suurentaa tekstin fonttikokoa, koska sivunumerointi muuttuu. Silloin alkuperäisessä formaatissa sivulla 30 ollut teksti ei olekaan enää sivulla 30. Tässä uudessa A-tason kriteerissä edellytetään, että alkuperäinen sivujako merkitään niin, että se toimii, vaikka sivunumerointi muuttuisi.

Raahaaminen

Jotkin toiminnot vaativat raahaamista (esimerkiksi tiedoston siirtäminen kansiosta toiseen). Raahaaminen taas vaatii kykyä liikuttaa hiirtä ja painaa samalla vasenta nappia tarpeeksi kauan. Tämä ei kaikilta liikuntarajoitteiden tai sairauden takia onnistu. Uusi AA-tason kriteeri raahaamisesta edellyttäisi vaihtoehtoista tapaa, jonka voi toteuttaa yhdellä osoittimella, ellei raahaaminen ole olennaista.

Kohteen koko

Pieniin nappeihin osuminen kosketusnäytöllä, hiirellä tai muilla osoitinlaitteilla voi olla vaikeaa monille, mutta erityisesti niille, joilla on haasteita käsien hienomotoriikassa. Tämä uusi AA-tason kriteeri määrittelee tarkemmin kohteen vähimmäiskoon, jotta oikean kohteen aktivoiminen olisi helpompaa.

Avun löytäminen

Uusi A-tason kriteeri käsittelee avun tarjoamista. Sen mukaan kaikilla sivuilla tulisi tarjota kävijälle jokin keino löytää neuvoja ja apua, jos sitä tarvitsee. Vähintään yksi seuraavista keinoista tulisi tarjota jokaisella sivuston sivulla ja johdonmukaisesti aina samassa paikassa:

  • ihmiskontakti yhteystietojen avulla (puhelinnumero, sähköposti)
  • ihmiskontakti esimerkiksi yhteydenottolomakkeen, chatin, sosiaalisen median kautta
  • Self-help-osio (Usein kysytyt kysymykset, Tuki)
  • täysin automatisoitu yhteydenottokanava kuten chatbot

Piilotetut komponentit

Tämä uusi AA-tason kriteeri käsittelee käyttöliittymäkomponenttien näkymistä. Jos osa tarvittavista elementeistä (esimerkiksi lomakkeen Lähetä-nappi) on piilotettu niin, että hiiren päälle vieminen tuo sen esiin, tieto piilossa olevasta elementistä pitäisi olla näkyvillä. Useimmiten komponentit ovat näkyvillä, mutta videosoittimissa ja kuvakaruselleissa saattaa olla piilotettuja elementtejä, jotka tulevat näkyviin vasta hoveroidessa.

Saavutettava todentaminen tai vahvistaminen

Saavutettava vahvistus on yksi uusi ehdotettu A-tason kriteeri. Jos todentaminen tai vahvistaminen perustuu testiin, joka vaatii kognitiivista toimintoa kuten tiedon muistamista, siirtämistä, kopiointia tai käsittelyä, tulisi tarjolla olla myös vaihtoehtoinen tapa tai mekanismi, joka auttaa selviämään kognitiivisesta testistä.

Tarpeettoman toiston välttäminen

Tämä A-tason kriteeri keskittyy turhan toiston poistamiseen. Jos käyttäjä on jo syöttänyt samat tiedot aiemmin saman prosessin ja istunnon aikana, hänen ei tarvitsisi kirjoittaa niitä uudelleen.

Kaikki WCAG-kriteerit avataan ymmärrettävästi tässä kirjoituksessamme

Tykkäsitkö tästä jutusta?

0
0
0
0
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Jaa juttu somessa
Tällä viikolla näitä luettiin eniten
Viime viikkoina eniten reaktioita herättivät
Ota yhteyttä
Tilaa uutiskirje