Karhu Helsinki on rakentanut internet-sivustoja suomalaisille yrityksille jo 20 vuotta. Meillä on vankka kokemus visuaalisen ilmeen ja suoraviivaisen käytettävyyden suunnittelusta. Toisaalta tunnemme sivustoihin liittyvän tekniikan perusteellisesti. Tärkeintä kuitenkin on, että rakentamamme sivustot tuovat asiakkaillemme tulosta viivan alle. Ne kasvattavat myyntiä, alentavat kustannuksia, vahvistavat imagoa, tuovat uutta potkua markkinointiin ja houkuttelevat hyviä ihmisiä töihin – niin asiakkaamme meille kertovat.

Näin verkkosivut syntyvät

Jokainen projekti on yksilöllinen kokonaisuus, mutta näin ne usein etenevät: aloitamme määrittelyllä, johon voi kuulua yksi palaveri tai useita workshopeja. Kun tavoitteet ja raamit on yhteisesti sovittu, aloitamme suunnittelun. Tuloksena on korkeatasoinen visuaalinen ilme, kätevä käyttöliittymä ja looginen rakenne, joka saa asiakkaamme hyväksynnän.

Projektityöskentelyä tiimissä

Suunnittelun jälkeen alkaa tekninen toteutus. Rakennamme verkkosivustosta luotettavan ja toimivan kokonaisuuden, joka toimii eri selaimilla ja päätelaitteilla. Suunnittelemme ja yhdistämme sivustolle sosiaalisen median toimintoja, jotka tukevat asiakkaamme bisnestä. Varmistamme että sivusto näkyy hyvin hakukoneissa. Koulutamme sisällöntuottajat päivittämään sivustoa. Testaamme ja julkaisemme valmiin sivuston, johon kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.

Asiakkaamme tehtävänä on kertoa meille tavoitteistaan, kommentoida työmme tuloksia projektin eri vaiheissa sekä tuottaa tarkoituksenmukaista sisältöä tai antaa meille riittävät suuntaviivat sisällöntuotantoa varten. Muut projektin osa-alueet ovat meidän vastuullamme.

Kokonaisvaltaista tai täydentävää palvelua

Kokonaisvaltaisten suunnittelu- ja toteutusprojektien lisäksi olemme hyvä valinta myös projekteihin, joissa tarvitaan pelkkää teknistä toteutusta tai vaikkapa vain visuaalista suunnittelua. Työskentelemme hyvin yhteen mainostoimistojen ja muiden asiantuntijayritysten kanssa. Täydennämme tehokkaasti myös asiakkaan omaa visuaalista tai teknistä osaamista.

Sama sisältö tarjotaan myös mobiililaitteiden käyttäjille ja sivusto mukautuu automaattisesti käyttäjän päätelaitteen ruutukokoon

Responsiivisuus ja mobiilisivustot

Rakennamme laadukkaita internet-sivuja ja verkkokauppoja, jotka palvelevat käyttäjiä heidän suosimillaan päätelaitteilla. Kasvava osa rakentamistamme sivustoista on responsiivisia, eli sama tai lähes sama sisältö tarjotaan myös mobiililaitteiden käyttäjille ja sivusto mukautuu automaattisesti käyttäjän päätelaitteen ruutukokoon. Esimerkiksi tämä sivusto on responsiivinen.

Joskus erillinen mobiilisivusto voi olla hyvä ratkaisu. Silloin mobiilikäyttäjille tarjotaan pienempi sisältökokonaisuus pienelle ruudulle optimoituna. Tässä tapauksessa käyttäjälle tarjotaan myös mahdollisuus siirtyä käyttämään tavallista sivustoa. Drupal-julkaisujärjestelmä on erinomainen pohja kaikkia päätelaitteita palvelevien sivustojen rakentamiseen.

Sivustojen käyttäjätutkimus ja hakukoneoptimointi

Palveluihimme kuuluvat myös nettisivujen käyttäjätutkimus ja jatkuva hakukoneoptimointi. Molemmista on hyötyä sekä nykyisen sivuston kehittämisessä että sivustouudistuksen yhteydessä. Tutkimusten ja analyysien avulla saadaan arvokasta tietoa verkkosivuston kehittämisen pohjaksi.

Pyydä meiltä kilpailukykyinen tarjous

Asiakkaamme Fonectasta Säteilyturvakeskukseen ja Pauligista Metsänhoitoyhdistyksiin ovat tyytyväisiä osaamiseemme verkkosivustojen rakentajana ja kehittäjänä. Lähetä meille viesti alla näkyvällä lomakkeella tai pyydä tarjous. Otamme yhteyttä ensi tilassa.